Genstart af Lokalforum Regstrup

Lidt historik:

Der har gennem længere tid været en dialog faciliteret af Holbæk Kommune (Fællesskaber Mette Bruun Pedersen og Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Brian Ahlquist) om genstart af Lokalforum Regstrup. Der har bl.a. været afholdt møder med repræsentanter for andre lokalfora for at drage nytte af deres erfaringer. Konklusionen er blevet, at fire medlemmer af den gamle bestyrelse ønsker at medvirke til at løbe et nyt lokalforum i gang og derfor indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Flere har bidraget undervejs, både fra bestyrelsen og udenfor.

Hvorfor starte op igen:

Holbæk Kommune har valgt at arbejde med Lokalfora, og rigtig megen information flyder den vej. Vi frygter, at vores lokalområde kommer til at mangle information og derved mister såvel indflydelse som mulighed for at søge tilskud til projekter, hvis der ikke findes et aktivt lokalforum. Ligeledes bortfalder det faste årlige tilskud fra Holbæk Kommune.

Hvorfor vedtægtsændringer:

Gennem dialogmøderne er vi nået frem til at foreslå en anden bestyrelsesstruktur med en større uddelegering af arbejdet. Vedtægtsændringerne indebærer derfor en bestyrelse bestående af fire områderepræsentanter, som hver for sig og i fællesskab skal sikre, at alle dele af lokalområdet involveres og tilgodeses. Dertil kommer 3 mere administrative poster, som dels skal varetage normalt administrativt bestyrelsesarbejde, og dels skal sikre, at al relevant information tilgår områderepræsentanterne. Udgangspunktet er, at Lokalforum ikke i sig selv driver projekter eller forholder sig til specifikke emner i lokalområderne, men via områderepræsentanterne sikrer en bred involvering. Bestyrelsens medlemmer kan stadig støtte og hjælpe lokale projekter og bidrage aktivt i foreninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *