Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i henhold til gældende vedtægter. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for det kommende år.
Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når særlige forhold gør sig gældende.

Der skulle have været afholdt generalforsamling  i november 2020. Grundet Covid-19 situationen og det skærpede forsamlingsforbud er generalforsamlingen desværre udskudt på ubestemt tid. Da det ikke fremgår af vores vedtægter, har vi ikke mulighed for at afholde generalforsamlingen virtuelt. Vi indkalder, så snart verden set lysere ud.