Tidligere generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i henhold til gældende vedtægter. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for det kommende år.
Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når særlige forhold gør sig gældende.
Næste generalforsamling ligger i november 2020.