Lokalforumsmøde 31. oktober 2017

Til stede var 75 personer inklusive Rasmus Brandstrup Larsen (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Mogens Jensen (V) fra Holbæk kommunes byråd.

1) Velkomst
Peter Nilsson bød velkommen.

2) Rundvisning på skolen
Lone Frankel Goul viste rundt på den tilbygning på Skovvejens skole.

3) Liberal alliances visioner for Regstrup Lokalområde
Christian fortalt om LA’s visioner om at tiltrække arbejdspladser til de små lokalområder for at sikre en tilflytning i stedet for fraflytning fra lokalområder. Her er det vigtigt, at kommunen støtter de små virksomheder i lokalområderne og at vi som borgere støtter op om skolerne og børnehaverne i lokalområdet.

Der er mangel på plejehjemspladser i Holbæk og derfor er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som muligt. Der er i dag konkurrence både imellem provinskommunerne og lokalområder i kommunerne om at tiltrække vækst og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalområderne fokuserer på det vi er gode til.

Kommunen skal fokusere på at skabe gode betingelser for nye boligområder og erhvervsområder i lokalområdet, hvor der i Regstrup i den nye kommuneplan bliver udlagt et større erhvervsområde ved motorvejstilslutningen fordi der er gode betingelser for tiltrækning af erhvervsvirksomheder.

Som kommune skal vi strække os så langt som muligt og
Liberal alliance mener at vi blandt andet på skole- og institutionsområdet har centraliseret lidt for meget de seneste år. Det er vigtigt at give større beføjelser til de decentrale enheder og større muligheder for mere selvbestemmelser for at styrke de lokale institutioner. LA var også med til at sætte en stopper for skolelukninger og sammenlægninger.
LA vil arbejde for muligheden for at lokalområderne selv kan være med til at fordele pengene som bruges til f.eks. snerydning og rengøring og lokalområderne skal være med til at prioritere brugen af satspuljerne i lokalområderne.

Da kommunen ikke har for mange penge og derfor støtter LA tanken om medfinansiering så f.eks. foreninger og sportsklubber kan få støtte af kommunen hvis de også selv finansierer dele af projekter som f.eks. multihuset i Regstrup.

Regstrup har nogle særlige fordele og udfordringer. Det er en god forudsætning for vækst at der er let trafik til hovedstadsområdet og cykelafstand til Holbæk og udfordringer i form af at Holbæk ligger så tæt på at de unge mennesker let forsvinder fra det lokale foreningsarbejde fordi Holbæk og sportsbyen ligger så tæt på.

Derfor er det vigtigt at I lokalt i Regstrup fokuserer på hvad vi kan gøre for at fastholde de unge mennesker i sportsklubberne og foreningsarbejdet når de kommer i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne. Seneste prognose siger, at Regstrup vil have en af de laveste tilflytninger af de 17 lokalområder i de nærmeste år.

Kommunen har søgt vejdirektoratets indsatspulje om støtte til etablering af cykelstien fra Kvanløse til Tingtved. Hvis der kommer tilskud fra Vejdirektoratet så er der en god chance for at kommunen kan finde penge til cykelstien.

Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy Singerholm fra Regstrupspejderne præsenterede Regstrups grønne forsamlingshus i form af Grønne Hjerte delen, som nu er åbnet på Hovedgaden hvor der er aktivitetspæle til klatring og f.eks. til overnatning i 4 meters højde og bålhytte samt og en rulleruse som legeredskab.
Sammen med Grønne hjerte åbner spejderne også 1700 kvm naturområde forbindelse med shelterpladsen, hvor der er åbent for alle og giver mulighed for fællesskab i nærområdet.

Området er åbent for alle og vi håber at lokalområdet vil støtte op omkring brugen af området.

De næste arrangementer på Grønne hjerte er:
Regstrup spiser sammen d. 9. november kl. 17:30 til 20:00 i samarbejde med Nordeafonden og folkebevægelsen imod ensomhed.
Julehygge og rejsegilde for bålhytten d. 16. december kl. 13-15.

Schoeller Plasts fremtidsvisioner
Schoeller Plast har eksisteret i Regstrup siden 1965 og producerede de første ølkasser i 1966 og har levet godt af det i mange år. Salget af ølkasser er desværre nedadgående på grund af salget af dåser. Derfor nytænker Schoeller Plast og kigger på nye markeder.

Schoeller Plast er familieejet og har i dag 3. generation bag roret. Der omsættes i dag for ca. 700 mio. euro og har ca. 3.000 ansatte og har repræsentation og produktion i ca. 50 lande. Heraf er der 45 ansatte i Regstrup.

Schoeller plast har i dag en automatiseret produktion med brug af robotter, men har også brug for lokale medarbejdere. Fokus for Schoeller er samarbejde med kunder, åbent sind og konstruktiv dialog. Der tænkes i nye og innovative løsninger til gensidig gavn for kunder og miljø. Schoeller er startet med at bygge ølkasser som kan holde i over 40 år og har viderebygget tanker og arbejde i dag meget med genbrug af materialer og arbejder for mindre forbrug af råvarer og miljøvenlig produktion.
Schoeller producerer f.eks. plastpaller, affaldssystemer, designer produktioner, stole og transportkasser.

Schoeller har købt en virksomhed i Kalundborg og flytter produktionen fra Kalundborg til Regstrup i den nærmeste fremtid. Indtil videre kræver det ikke en tilbygning.

Schoeller ønsker at vækste, men ikke hurtigere end at virksomheden kan bære det. Schoeller ønsker lokal produktion og vil hellere producere i Regstrup end i Kina.

Jernløse Ubemandet genbrugsplads
Jens fortalte at samarbejder med Fors går fremragende og genbrugspladsen er blevet en stor succes. Der er 2.200 tilmeldte og i de 3 første måneder har der været 9.254 besøgende i forhold til 8.917 besøgende i samme periode sidste år.

Det er en fremgang i besøgstallene og det er godt. Hvis man har problemer på pladsen kan man ringe til Fors og den mulighed er blevet brugt 153 gange de første 2 måneder. Spørgsmålene går som regel på hvordan man skal sortere.

Det har været nødvendigt at ringe til 12 borgere som har sorteret forkert og et enkelt tilfælde af tyveri. Der sorteres ikke dårligere end der blev dengang pladsen var bemandet.

Vi har allerede nu bevist at den ubemandede plads er en succes og vi forventer at succesen fortsætter i 2018.

Valg til bestyrelsen i Fors
Søren Rasmussen fortalte at lige efter kommunalvalget er der valg til Fors bestyrelse, hvor der skal vælges 2 borgerrepræsentanter.

Vi skal påvirke systemet indefra og forsøge at gøre affaldshåndteringen billigere i form at stordriftsfordele og forsøge at undgå at Fors vokser ud af vores lokalområde og flytter arbejdspladser væk.

Vi skal arbejde for at bevare de lokale løsninger og vores lokale genbrugsstation.

Gå ind på Fors.dk og klik “Kundevalg 2017” og stem på Søren Rasmussen. Der kan stemmes i perioden 27. november til 4. december.

Kalundborgmotorvejens 2. etape
Først bliver stykket fra Sdr. Jernløse til der hvor motorvejen krydser den nuværende Skovvej lidt øst for rundkørslen bygget. Denne etape (inkl. tilslutningsanlægget) forventes åbnet i efteråret 2018 (hvor man dog kun må køre 80 km/t).

Derefter bliver det resterende stykke bygget og forventes åbnet i efteråret 2019, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t.

I starten af 2018 vil der blive etableret en midlertidig vej fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, som man skal køre på imens broen hvor Holbækvej føres over motorvejen bliver bygget.

Generalforsamling i LokalForum 4420Regstrup
Se referatet under Generalforsamling 31. oktober 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *