Generalforsamling 31. oktober 2017

1) Valg af dirigent
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev valgt som dirrigent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden
Så er endnu et år gået i Lokalforum. Det har været et spændende år hvor vi
har, måtte lave vedtægtsændringer og oprette bankkonto, fordi kommunen forlangte det. Det gav nogle diskutioner frem og tilbage, men endte med et godt resultat.

Jens Jørgensen og undertegnede har brugt rigtigt meget tid og kræfter på at kunne bevare vores genbrugsplads. Man ønskede fra Fors side at ændre
strukturen af genbrugspladser og vi fornemmede at det ville medføre en
lukning af vores genbrugsplads her i byen.

Men ved gennemregning af Fors´s tal, en del omtale i pressen og gode
konstruktive forslag fra vores side, endte det med den super gode løsning, som efter min mening er den bedste genbrugsplads i kommunen.

Jeg vil den forbindelse gerne sige rigtigt stor tak for den store indsats som Jens Jørgensen har gjort for dette projekt.

Flagalleen er ved at blive slået i gang, men det vil i høre lidt om om lidt.

Der er arbejdet videre med projekt fælleshus til foreningerne i byen. Men jeg må erkende at det er op ad bakke da kommunen fattes penge og der
tilsyneladende er nogle andre byer der skal ha først…. Selv om de har i
forvejen og vores foreninger ingen ting har.

Motorvejen er jo noget der har fyldt de sidste par år og Michael Kringelhede og Henning Kronby, har kæmpet for at få den bedste løsning. Det er ikke helt lykkedes og den farlige afslutning ved Knabstrup er der heller ikke fundet en løsning på. Men jeg ved de kæmper videre og vi håber på et godt resultat.

Vi har arbejdet på at få gang i udstykningerne ved Ringvejen og Holløsevej, og håber stadig på at der kommer gang i dette i det forgangene år.

Vi har i det forgangene år været med til at støtte op om en fornyelse af
hjertestartren ved hallen og en hjertestarter ved brugsen, som vi håber snart kommer op. Der er mange borgere der føler sig mere trygge med en
hjertestarter i nærheden.

Til sidst vi jeg gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for den indsats de har gjort igennem året og en særlig tak til Helle Wendelboe som stopper i
bestyrelsen. Hun har i mange år stået i spidsen for vores lokalforum og har nu valgt at trække sig da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med aftenmøder. Tak Helle for din indsats.

3) Fremlæggelse af regnskab
Revisor har godkendt regnskabet.

Årsregnskab 2017
Tilskud fra kommunen +27.170,00 kr.
Donationer – 1.330,00 kr.
Møder -1.328,80 kr.
PR/Annoncer -4.125,00 kr.
Kontor/div -300 kr.
IT/EDB -116,60 kr.

Kassebeholdning +19.969,60 kr.

Tilsagn 2017/2018:
Flagallé 4420Regstrup 5.000,00 kr

4) Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg (jvf. § 5):
Valgt til bestyrelsen:
Peter Nilsson
Steen bech
Michael Kringelhede

Valgt som suppleant:
Jens E. Jørgensen

Valgt som revisor:
Keld Saxtoft

6) Eventuelt
Søren Rasmussen roste bestyrelsen gode arbejde og gode lokalforumsmøder.
Der blev foreslået medborgeraktier til etablering af et medborgerhus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *