Generalforsamling 23. oktober

I forbindelse med lokalforumsmødet blev der afholdt generalforsamling i LokalForum 4420 Regstrup.

Valg af dirigent
Christina Hansen (Borgmester) blev valgt.


Bestyrelsens beretning v/formanden
En afgående formand, må kigge tilbage på det der er udrettet i hans periode.

Og hvad er der så sket det sidste år og de sidste 3 år og hvad havde der været sket hvis vi som lokalforum ikke havde taget aktiv del i hvad der sker i vores lokalområde.

Lad os opsummere…

Vores genbrugsplads. Der var nogen der synes at vores genbrugsplads skulle nedlægges, men det syndes vi i Lokalforum var en rigtig dårlig idé da vi mener at det er et kæmpe aktiv for vores område. Det lykkedes faktisk at få overbevist både politikkere og Fors om at en døgnåben-ubemandet plads var det rigtige og meldingen p.t. er at der kommer masser af affald og at folk køre fra hele kommunen for at bruge vores plads. Hvem ved…. Måske der bliver grobund for en helt ny og stører genbrugsplads ude i det nye erhvervsområde.

Ungdomsklubben for 7 kl. til 18 år…. Var lukket. Der var pludselig nogen der havde fundet ud af at der hvor den havde ligget i 30 år var ulovligt. Dette opdagede jeg ved en tilfældighed pga. et opslag fra en forældre på Facebook og jeg tog kontakt til lederen af ungdomsskolen, der bekræftede at den VAR lukket og der p.t. ikke var andre steder i vores lokalområde den skulle genåbne. Samtidigt ringende Søren Stavnskær der sad og sidder i kommunalbestyrelsen til mig og oplyste mig om at man var ved at ville sælge det gamle lægehus og dagplejehus på Hovedgaden. Da jeg havde været formand for Børnehusene, kendte jeg det hus særdeles godt og mente derfor at huset var oplagt til at lave ungdomsklub og begyndte straks at ringe til de politikkere jeg kendte og lederen af ungdomsskolen og spurte ind til muligheden for at udsætter et salg, hvilket lykkedes og for om ungdomsskolen kunne kigge på denne bygning. OG 1-2-3, så skulle der pludselig være ungdomsklub i bygningen. De seneste meldinger jeg har fået, er at de er rigtigt rigtigt glade for at være der og at det er en rigtigt velfungerende ungdomsklub som benyttes af rigtigt mange af vores unge mennesker.

For et par år siden var den en borger der foreslog til et Lokalforumsmøde at man skulle få genetableret flagalleen i Regstrup/Nr. Jernløse. Han ville gerne være hovedsponser og Chris tog straks handsken op og gik med kæmpe flid i gang med at få sat gang i processen. Jeg ved ikke hvor meget tid Chris har brugt på dette projekt, men det er MEGET og jeg nyder personligt en kæmpe glæde hver gang jeg kører ned gennem byen, hver gang flagallen er sat op og bliver i lidt bedre humør over det flotte syn. Jeg tor ikke der findes en flottere flagalle i Danmark.

Der var for vel snart 5 år siden et par piger der undrede sig over det huld der er i cykelstinettet mellem Regstrup og Holbæk. Sammen med deres forældre fik de gjort opmærksom på dette og jeg tror ikke der er en politikker i Holbæk Kommune der ikke er klar over at der er en kæmpe udfordring på strækningen mellem Søstrup og Megacenter. Luffe der dengang sad i vores bestyrelse gik ind i sagen og var med til at hjælpe dem på vej og efter han har stoppet, har jeg forsøgt at støtte dem i projektet og jeg tror ikke at vi nogensinde har været så tæt på at få den cykelsti gjort færdig, som vi er nu.

En af de helt store forandringer i vores lokalområde og infrastruktur de sidste mange mange år, er den nye motorvej. Et projekt Lokalforum har været engegeret i LÆNGE før min tid i det gode selskab. Henning og Michael har kæmpet med denne sag, for at få den motorvej som folketinget har besluttet skal lave, kommer til at ligge det helt rigtige sted. Får de rigtige afkørsler, den rigtige skiltning, de rigtige tunneler under og alt det andet jeg ikke har en styr på da jeg ved at de kæmper sagen og prøver at få det bedste ud af en ulige kamp med vejdirektoratet.

Fællesdag/foreningsdag, Fælleshus/Foreningshus, Samarbejde med idrætsforeningerne. Chalotte, Jens og Jeg har virkeligt kæmpet for at det hele skulle fungere, så vi har, kunne styrke vores foreningsliv i vores lokalområde. Vi har nogle idrætsforeninger, som er berømt lang ud over byens grænser. Med en Håndboldklub, der klare sig super godt på eliteplan. En fodboldklub, der formår at få hele bræden med, og der komme unge mennesker fra nabobyerne og spiller netop her. Gymnastikken der er ved at vokse ud af vores hal og brændende ønsker sig en ekstra hal med springgrav og trækker gymnaster fra Holbæk, fordi de kan noget særligt. Badminton det vel snart har tider i alle hallerne omkring os, fordi de er så populære at de for længst er vokset ud af Jernløse hallen og fordi de kan noget som efterspørges i de byer de også spiller i.

Grønne Hjerte….. Ja hvem her i forsamlingen kender ikke til Grønne Hjerte? Regstrup Spejdernes og Jimmys enestående projekt med i Regstrup, med lege og naturoplevelser, Shelterplads, skov og å. Ja selv sådan et projekt har brug for hjælp en gang imellem. F.eks. da der var et par embedsmænd der synes det var nemmere at sætte sig ind i hvad det var for et enestående projekt der var gang i, valgte det vi danskere er allerbedst til og sagde NEJ NEJ og NEJ. Også her måtte Luffe og jeg i gang med de diplomatiske evner og efter et længere tovtrækkeri lykkedes det at få en aftale på plads, der var til gælde og gavn for de fleste.

Lys på skoletier og general interesse for vores børn skolevej er en af de ting Steen har engageret sig i. Han har mindre børn lige som mig og kæmper bl.a. for at vi kan få en mere sikker sti over marken fra Åvang og til å-stien og opmærksomheden omkring overgange ved Holløsevej. Info-skærm og hjemmeside er heldigvis også noget Steen er ved at få styr på, Så Michael har, kunne blive lidt aflastet her.

En ekstra dagligvare butik ved den nye motorvejsafkørsel, Erhvervsområde, samme sted og forlængelse af Ringvejen byggegrunde der er også noget af det der har været arbejde intenst på og men ikke er i mål med.

Da jeg startede i Lokalforum for 3 år siden, var det fordi der var en mand der ringede til mig og sagde. Peter, det hjælper ikke noget at du bare sidder og brokker dig på Facebook over det politikkerne ikke gør for dit lokalområde. Du må op af stolen og gøre en indsat. Jeg viste godt der var et lokalforum, men de manglede opbakning og var nok gået lidt trætte i det og der var som regel kun de samme 5-10 mennesker til møderne. Jeg ringede lidt rundt til nogen af dem jeg kendte og de kontaktede nogen af dem de kendte og vi satte os ned, for at se hvad vi kunne gøre. Vi blev enige om at gå til lokalforum med en plan vi synes kunne peppe konceptet lidt op og få struktur på lokalforum. Der var selvfølgelig skepsis fra dem der havde siddet og knoklet de sidste mange år og måske synes vi kom bare for at kritisere. Men med en åben dialog og nogle vedtægter der blev rettet til så alle kunne se sig selv i dem, fik vi et godt lokalforum op at kører. Vi fik lavet en bestyrelse der bestod af gamle garvede og nye energiske mennesker.

Og jeg må sige, jeg var skeptisk. Men alt min sepsis kom til skamme. For allerede fra start af var den holdning at vi skulle skabe det allermest engegerede og fremadsøgende lokalforum. Og jeg vil uden at skamme mig sige, at det har vi også gjort. Mellem 40 og 130 til vores Lokalforumsmøde. En kæmpe opbakning fra de fremmødte og altid et klap på skulderen når man mødte folk i Brugsen, i fodboldklubben, på skolen og ja fra de andre lokalfora der begyndte og spørge ind til hvordan vi gjorde det i Regstrup, siden vi kunne få så mange mennesker til at møde op og engegeret sig i hvad der sker i vores lokalområde. For de sidder stadig kun 5-10 stykker til deres møder. Og svaret er. Vi brænder for at hele vores lokalområde skal udvikles og også bestå om 20 år og det er heldigvis også lykkedes at få øjnene op på politikkerne. Jeg tor ikke jeg genere Christina Borgmester ved at sige at da hun var her ude til Lokalforumsmøde for 2½år siden, viste hun nok ikke helt hvad Regstrup var for en størrelse og hvad der skete her ude. Men nu er jeg helt sikke på at hun ved hvor Regstrup ligger i hendes kommune og at det er et område der vil kæmpe for at hun også kan huske os om 20 år.

Og så er der alt det andet jeg ikke kan huske vi sammen har kæmpet for af små og store ting. Alt det kedelige, med regnskab, referater, møder med kommunen, andre lokalfora, masser af telefonsamtaler, snakken i brugsen og i gymnastikforeningen.

Uden Michaels, Steen, Luffes, Helles, Chalottes, Jens, Henning, Chris, Jimmys, og alle de andre der har været med til at kæmpe for vores lokalområde, var vi ikke her i dag og meget af det jeg har nævnt var ikke her i dag. Genbrugsplads, ungdomsklub, en fornuftig anlægning af motorvej, et helt grønt hjerte og meget meget mere. Men det er heldigvis lykkedes og det der er kommet godt, kommer ikke skidt tilbage.

Jeg har stor respekt for dem der bliver i bestyrelsen og jeg håber at jer der bliver og alle jer nye der kommer ind i bestyrelsen, vil kæmpe lige så hårdt for hele vores lokalområde og sørge for at Christina og co. Stadig ved hvor Regstrup ligger om 20 år.

Tak Bestyrelse for jeres indsats. Jeg er stolt af jer.

Fremlæggelse af regnskab

Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Med henvisning til vedtægternes $6 stk. 3 foreslår jeg hermed, at generalforsamlingen drøfter det af Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse den 16. april 2018 fremsendte forslag til ændringer i revideret kommuneplan samt tidligere fremsendte forslag om et mindre erhvervsområde ”uden ekskluderende lokalplaner og krav, eks. særlige støjkrav m.m.” med henblik på at afklare, om bestyrelsen har generalforsamlingens opbakning til at fastholde disse forslag i den nuværende udformning. Er dette ikke tilfældet, foreslår jeg desuden, at generalforsamlingen pålægger Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse hurtigst muligt at tilkendegive over for Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, at forslagene trækkes tilbage pga. manglende lokal opbakning.

Anni Olsen dokumenterede, at der havde været svært at finde oplysningerne om hvad lokalforum havde foreslået omkring erhvervsområdet (se præsentationen under lokalforumsmødet).

Michael Kringelhede fortæller om tankerne bag ønsket om  erhvervsområdet, specielt fra motorvejen og ned til det gamle erhvervsområde ved Virkelyst. Rene Bjergkvist fortæller om, at der er andre erhvervslokaler/grunde.

Lars Poulsen støtter, at området bliver nedstemt. Han står for udvikling af erhvervs områder, han har siddet til møde med folk som gerne vil etablere sig ved motorvejen, men ikke den ved Regstrup.

Christina foreslår to stemmemuligheder og om det er ok med deltagerne at det bliver ved håndsoprækning. Det blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning.

Afstemningen blev efter debat rettet til, at der kun blev stemt om første del: Om der var opbakning til det ønskede erhvervsområde i lokalforums høringssvar til kommuneplanen. Afstemningen viste, at man ikke kan bakke op om lokalforum Regstrups formulering omkring er hvervsområdet.

Hvordan sikres fremadrettet at Lokalforum Regstrup arbejder tættere sammen med beboerne, Bl.a. at §2 FORMÅL vedtægterne følges. Hvordan kommunikation/information Lokalforum/borger imellem bliver bedre.

Forslaget bortfaldt, da forslagsstiller ikke var mødt op.

Valg (jvf. § 5) på valg er
Peter Nilsson, Henning Kronby, Chris Frøslev, Jens E. Jørgensen samt revisor Keld Saxtoft.

Ea Riccio bor på Holløsevej stiller op.
Helle Houmann vil gerne stille op.
Rene Bergkvist fra Sdr. Jernløse vil gerne stille op.
De er alle godkendt af deltagerne til mødet.

Annie Olsen stiller op som suppleant og er stemt ind.
Keld Saxtoft genopstiller til revisor.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Christina slutter mødet af.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *