Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup

Mandag den 21. november 2022 – kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes på ”Det røde gulv” på:

Nr. Jernløse Skole, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup

Da der i 2022 har været et stort frafald i bestyrelsen, er det behov for en del nye medlemmer til bestyrelsen.

Den kommende bestyrelse kan se frem til flere interessante opgaver og der er skabt grundlag for et tæt samarbejde med Holbæk kommune og forskellige arbejdsgrupper.

En ny bestyrelse kan i høj grad bidrag til dialog og samarbejde om udviklingen af vores ret store lokalområde.

Foreløbig dagsorden (endeligdagsorden publiceres senere):

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag*

5. Valg til bestyrelsen

6. Eventuelt

*) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes så disse er modtaget af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Hilsen Bestyrelsen – bestyrelse@lokalforumregstrup.dk

Vi bygger digitalt kort – Vores Bedste Steder – kom og vær med

Vi bor i et fantastisk område. I Regstrup lokalområde findes en stor variation af smuk natur, aktivt kultur- og erhvervsliv og en masse gode attraktioner. Vores lokalområde er kendetegnet ved mange foreninger, store spændende seværdigheder, gode skoler og institutioner samt mange virksomheder der er med til at øge lokal vækst. Lokalområdets fire sogne; Søstrup, Kvanløse, Sdr Jernløse og Nørre Jernløse er aktive i udviklingen af kultur, erhvervsliv og bosætning og gemmer også hver især på spændende steder som er en udflugt værd.

Lokalforum Regstrup er med i denne udvikling, og vi arbejder blandt andet på at vise Vores Bedste Steder i lokalområdet på et digitalt kort, som skal ligge her på hjemmesiden. Et godt sted er mange ting, og det kan være både natur, kultur, en virksomhed eller et godt spisested. De fortjener at blive vist frem og historien om dem fortalt til alle. 

I den forbindelse inviterer Lokalforum Regstrup til et arbejdsmøde torsdag den 24. juni kl. 19-21 på ”Det Røde Gulv” på Nørre Jernløse Skole. Her vil vise hvor langt vi er nået og sammen fylde huller ud med nye gode steder vi ikke har opdaget endnu. Alle er velkomne.

Kan du ikke deltage, vil vi alligevel gerne høre fra dig, hvis du har et bidrag. Vi har inddelt steder på kortet i kategorier:

 • Sport og fritid
 • Kultur og seværdigheder
 • Skole og institutioner
 • Fødevarer og spisesteder
 • Erhverv og service
 • Natur og friluftsliv
 • Sundhed

Skriv en lille tekst på 10-15 linjer om stedet og send også gerne billeder med. Naturligvis må lokalforum ikke lave reklame, men alle kan være med og så redigerer vi materialet sammen. Vi er en lille gruppe som hjælper hinanden med at opbygge kortet, og du er velkommen til at være med. Send dit bidrag til os på info@lokalforumregstrup.dk. Du kan også ringe til os på telefon 22104202 (Anni Olsen) eller til vores fællesskaber Christian Kobbernagel, Holbæk Kommune, 72363373 som hjælper os med opgaven.

Generalforsamling 28. august 2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 28. august 2019

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lokalforum Regstrup onsdag den 28. august 2019, kl. 19:00 på Nr. Jernløse skole

Dagsorden

 1. Valg af
  dirigent
 2. Forslag til nye
  vedtægter

 3. Beslutning om,
  at der i 2019 ikke er medlemmer fra nyvalgt bestyrelse på valg til
  ordinær generalforsamling 2019, men at det først er til
  generalforsamling oktober 2020 at der jf. vedtægternes § 5 er en
  del af bestyrelsesmedlemmerne der er på valg.
 4. Valg af ny
  bestyrelse

Forslag til nye vedtægter er vedlagt (bilag 1). Et dokument, hvor nye og gamle vedtægter sammenholdes, er ligeledes vedlagt (bilag 2).

Steen Bech, Helle Houmann, Anni Olsen, Jimmy Singerholm
(Tidligere bestyrelsesmedlemmer i Lokalforum Regstrup)

Lokalforumsmøde 23. oktober 2018

Der afholdes lokalforumsmøde og generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup tirsdag d. 23. oktober kl. 19-21.

Mødet afholdes på Skovvejens skole, Nr. Jernløse afdeling.

Generel orientering fra lokalforum:

 • Chris Frøslev går på og fortæller om flag alléen, der er nu etableret.
  1. april 2018 blev flag alléen indviet.
 • Rikke og Ronald fortæller om cykelsti fra Søstrup til Mega centeret. Det er et problem, at man ikke kan cykle sikkert frem og tilbage.
  Den 27. august blev der lavet et lille cykel event fra Regstrup station ud til Tingtved. Cykelstien ligger nr. 2 på prioteringen af cykelstier i Holbæk kommune.
 • Victor Mogensen vil fortælle om de 4 foreninger, som benytter hallen, der har indgået et samarbejde med Holbæk kommune om selv at drive hallen. De4 foreninger kaldes i fællesskab for brugerrådet.
 • Jens fortæller om den ubemandede genbrugspladsen i Virkelyst.
  31/7-2018 havde der været 45.809 besøgende på et år, fremgang på 38%. Jens siger, at vi skal huske at passe på den og sortere så ikke denne skønne ordning bliver lukket for os igen. Over 100 brugere har fået en opringning om, at de ikke har sorteret korrekt. Der har foregået tyveri på pladsen, men det er der taget hånd om. Der er desværre en tendens til, at for mange ting havner i brandbart.
 • Michael Kringelhede fortæller om Kalundborgmotorvejen.

Lokale bekymringer vedrørende Biogasanlæg
Helene fortæller om biogas anlæg ved Snævre og Sdr. Jernløse. Hun orienterer om, hvad det måske vil have indflydelse. Der er en del undren over hvilke oplysninger der er hold i som kommer fra kommunen, Nature energi og andre steder fra, da de ikke alle er ens.

Borgmester Christina K. Hansen orienterer:
Christina K Hansen (Borgmester) går på og orienter om biogas proceduren og om første år som borgmester. Hun fortæller, at der er ikke noget der er vedtaget angående biogas, hun beklager at borgerne ikke har følt sig hørt, hun vil meget gerne lytte. Henning Kronby fortæller om at kommunen før hen har tromlet borgerne ned og at tingene var bare vedtaget.

Grønne Hjerte
Jimmy Singerholm fortæller om Grønne hjerte gennemstrømmer byen og om den nye ide ”Drivkraften”, tidligere events og kommende events.

Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

LokalForum 4420Regstrup generalforsamling
Se det særskilte referat for generalforsamlingen.

Flagallé 4420Regstrup
Flagalléen træder ud af det ”tekniske” samarbejde med LokalForum.

Flagalléen er nu rimelig etableret, har betalende medlemmer, som fremover er dem som deltager i generalforsamling. Vedtægter revideres og tilpasses, bestyrelsen vælges af medlemmerne.

Lokalforumsmøde 30. maj 2018

LokalForum 4420Regstrup afholder lokalforumsmøde i Nr. Jernløse onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19-21.

Mødet afholdes på Skovvejens Skole i Nr. Jernløse, Gl. Skovvej 150B.

Dagsorden

 • Velkomst
 • Lars Qvist, Lokallisten, Formand for udvikling af lokalområder
 • Tryghedsambassadør v/politiassistent Jørgen Nordlund
 • Flagallé v/Chris Frøslev
 • Grønne Hjerte v/Jimmy Singerholm
 • Lykkegard: Hvad skal der ske med den gamle skole i Nr. Jernløse v/Pernille Brandt
 • Eventuelt

Lokalforumsmøde 31. januar 2018

Velkomst
Peter bød velkommen til de 55 fremmødte til mødet i Søstrup, herunder Karen Thestrup Clausen og Charlotte Nielsen fra byrådet.

Lidt om Lykkegard
Pernille og Stian fortalte om Lykkegard, som startede i 2012 i den gamle smedie i Trønninge med en målsætning om at gøre en forskel for unge mennesker, som har brug for et sted at være.

Da Lykkegard voksede ud af lokalerne flyttede de til Søstrup for 3 år siden. For et år siden tilkøbte de missionshuset og har i alt nu 33 pladser og rigtig meget at lave. Lykkegard har i dag 40 fuldtidsansatte på 5 afdelinger her i Søstrup.

Opholdsstedet er hovedsageligt for unge mennesker (i øjeblikket er beboerne fra 6 til 18 år) med ADHD eller autisme, som kommer fra kommuner fra stort set hele landet. De bor her enten fuld tid eller som aflastning. Der er ikke skole/undervisning på stedet.

Lykkegard vil meget gerne være en del af lokalsamfundet og alle er velkomne til at henvende sig med med ris eller ros eller for at vende eventuelle problemer eller bekymringer.

Lykkegard planlægger at holde et åbent hus på et senere tidspunkt, hvor man kan komme ind og se lokalerne (dog ikke boligerne, da det jo er et privat hjem).

Enhedslistens visioner for Regstrup Lokalområde v/Karen Thestrup Clausen
Karen er skolelærer og bor i Skamstrup og har været lærer på Sdr. Jernløse skole (da den var kommunal), Stigs Bjergby skole og er i dag lærer på Jyderup skole. Karen sidder på 2. periode i mokkunalbestyrelsen, i dag i Klima og miljø udvalget og økonomiudvalget og i sidste valgperiode også i udvalget for Læring og trivsel.

Enhedslisten har ikke en decideret vision for de enkelte lokalområder, men vil meget gerne arbejde for at LokalForum 4420Regstrups slogan kommer til at gælde for hele kommunen: Et grønt sted at bo.

Der skal være infrastruktur, sikre skoleveje, skoler og indkøbsmuligheder i alle lokalområderne, at lokalfora bliver taget med på råd i alle beslutningerne i kommunen og at høringsperioder rent faktisk er lange nok til, at alle har tid til at give høringssvar. Derudover skal høringssvarene rent faktisk tages i betragtning når kommunen skal tage beslutninger.

Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at vi i lokalområderne i forhold til kommuneplanen både arbejder for at der bliver planlagt boliger og erhverv i lokalområderne og samtidig husker at være opmærksomme på, at der ikke bliver planlagt for mange udstykninger og store butiksområder i Holbæk by.

Enhedslisten mener, at vi skal arbejde mere for bevaring af naturen blandt andet ved helt at udfase round-up helt i kommunen, satse mere på økologi i butikker og institutioner og støtte landbruget i omlægning til økologisk landbrug af hensyn til vores drikkevand. Det er planen at alle drikkevandsboringer i Holbæk kommune skal tjekkes for at kende udfordringens størrelse og så der kan laves handlingsplan for de steder hvor der er problemer. Henning Kronby gjorde opmærksom, at det ville være en god idé at starte med at rense den gamle losseplads ved rundkørslen på Skovvejen inden forureningen trænger ned i drikkevandet.

Det er et mål at 50% af al mad der produceres i de offentlige køkkener i Holbæk kommune skal være økologisk. Enhedslisten mener ikke, at der er nogen grund til at placere store fødevarebutikker i Mega Centeret når nu vi har så gode dagligvarebutikker i alle lokalområderne.

Enhedslisten mener, at der er blevet sparet for meget på socialområdet og specielt på skoleområder igennem de sidste mange år og er ked af at 33% af alle skoleelever i Holbæk kommune går i privatskole (hvilket er det højeste på Sjælland).

Enhedslisten vil gerne arbejde for flere cykelstier i Holbæk kommune, men selvom det er en meget farlig cykelvej mener enhedslisten ikke at cykelstien fra Søstrup til Tingtved er den cykelsti, som bør have højest prioritet.

Enhedslisten ønsker, at kommunen vedtager, at der ikke må lukkes skoler i Holbæk kommune så længe der er mindst 50 elever på skolen.

Kommuneplan 2017 med fokus på vores lokalområde
Per Fynbo fra Dialog Holbæk (Lokalforum for Holbæk By) fortalte, at der er møde på Elværket på tirsdag omkring Dialog Holbæks høringssvar til Kommuneplanen.

Planlægger fra Holbæk kommune Else Nørgaard og leder for afdelingen Plan og åbent land Lotte Højgaard fortalte om Kommuneplanen.

En kommuneplan er en langstrakt proces som startede i 2016 og kommunen forsøger at indarbejde så mange forslag og kommentarer som muligt i kommunens overordnede plan. Else roste LokalForum 4420Regstrup for vores aktive deltagelse i forhold til at indsende forslag til kommuneplanen. LokalForum har ønsket flere boligområder, erhvervsområde omkring motorvejstilslutningen og et større område reserveret til skole og sport.

I kortet i kommuneplanen er der nogle fejl i kortet i Regstrup som bliver rettet: Rundkørslen er fjernet, Gl. Skovvej er ved en fejl ført fra skole og direkte til motorvejstilslutningen. De fejl vil blive rettet i kommuneplanen. Kommunen etablerer 2 nye boldbaner, som erstatning for de 2 boldbaner, som vil blive nedlagt når Ringvejen bliver bygget færdig.

Ønsket om ekstra boligområder i Regstrup er ikke blevet efterkommet fordi det vurderes, at det ikke er forventet at der vil blive behov for så mange boliger indenfor de næste 12 år (og der må ikke planlægges områder for en længere tidsperiode i en kommuneplan).

Kommuneplan er elektronisk og kan ses på kommuneplan2017.holbaek.dk hvor man på forsige kan søge frem hvad der gælder i kommuneplanen for de enkelte ejendomme og matrikler i kommunen.

Kommuneplanen gælder for 12 år og revideres hvert 4. år. Den er vejledende og der er ikke handlepligt for kommunen i forhold til lokalplanens indhold, men der skal tages hensyn til lokalplanens indhold når der skal gives byggetilladelser og landzonetilladelser.

Lokalforums orientering omkring genbrugspladsen, flagalléen, motorvejen m.m.
Jens fortalte, at vores genbrugsplads har i perioden august til december har været 2.500 besøgende mere i 2017 end der var i 2016. Vi er glade for, at genbrugspladser har åbent hele dagen alle dage.

Men det er vigtigt, at der bliver sorteret korrekt. Der må ikke komme metal i brændbart og der må ikke komme plastiksække i beholderen til murebrokker. Vi betaler selv for driften af genbrugspladsen over skatten og værdien af en containers indhold falder hurtigt med 5.000-10.000 kr. hvis den ikke er sorteres korrekt.

Det er vigtigt, at vi værner om vores plads og hjælper hinanden med, at der bliver sorteret korrekt, så vi har en success når danmarks eneste ubemandede genbrugsplads skal evalueres i august 2018.

Chris fortalte, at bestyrelsen i flagalléen arbejder på, at etablere flagstænger på højre side af vejen på dele af Hovedgaden, Gl. Skovvej og Hanerupvej. Indtil videre er ca. halvdelen af pengene til flagalléen samlet ind, herunder fra 50 borgere som støtter med 250 kr. årligt. De første 75 flagstænger forventes etableres i foråret og så går vi efter at få indsamlet de sidste 100.000 kr. til at etablere resten af flagalléen.

Man kan melde sig ind i foreningen på flagalle4420regstrup.dk

Michael fortalte kort om motorvejen, hvor der de næste 6-9 måneder vil være en midlertidig fra fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, så der er plads til at bygge motorvejsbroen på Holbækvej.

<billede>

Dette kort viser, hvordan projektet forventes at se ud ved udgangen af 2018. Den resterende del af motorvejen vil blive bygget efterfølgende og forventes færdig i efteråret 2019.

Udfordringer for nye byggegrunde i Regstrup
Søren fortalte om byggegrundene ved Ringvejen og Holløsevej. Det er et område med 3 ejere: en del er privatejet, en del er ejet af kommunen og den sidste del er ejet at kirken.

Det er en udfordring for dette område, at lokalplanen kræver nogle dyre løsninger for vej, kloak, vand og el som er svære at etablere uden at involvere alle 3 matrikelejere.

Eventuelt
Politiet eftersøger kræfter til at være politiets lokale kontaktperson i vores lokalområde. Hvis nogen skulle være interesseret er i velkommen til at kontakte politiet eller bestyrelsen i LokalForum på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Lokalforumsmøde 31. oktober 2017

Til stede var 75 personer inklusive Rasmus Brandstrup Larsen (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Mogens Jensen (V) fra Holbæk kommunes byråd.

1) Velkomst
Peter Nilsson bød velkommen.

2) Rundvisning på skolen
Lone Frankel Goul viste rundt på den tilbygning på Skovvejens skole.

3) Liberal alliances visioner for Regstrup Lokalområde
Christian fortalt om LA’s visioner om at tiltrække arbejdspladser til de små lokalområder for at sikre en tilflytning i stedet for fraflytning fra lokalområder. Her er det vigtigt, at kommunen støtter de små virksomheder i lokalområderne og at vi som borgere støtter op om skolerne og børnehaverne i lokalområdet.

Der er mangel på plejehjemspladser i Holbæk og derfor er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som muligt. Der er i dag konkurrence både imellem provinskommunerne og lokalområder i kommunerne om at tiltrække vækst og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalområderne fokuserer på det vi er gode til.

Kommunen skal fokusere på at skabe gode betingelser for nye boligområder og erhvervsområder i lokalområdet, hvor der i Regstrup i den nye kommuneplan bliver udlagt et større erhvervsområde ved motorvejstilslutningen fordi der er gode betingelser for tiltrækning af erhvervsvirksomheder.

Som kommune skal vi strække os så langt som muligt og
Liberal alliance mener at vi blandt andet på skole- og institutionsområdet har centraliseret lidt for meget de seneste år. Det er vigtigt at give større beføjelser til de decentrale enheder og større muligheder for mere selvbestemmelser for at styrke de lokale institutioner. LA var også med til at sætte en stopper for skolelukninger og sammenlægninger.
LA vil arbejde for muligheden for at lokalområderne selv kan være med til at fordele pengene som bruges til f.eks. snerydning og rengøring og lokalområderne skal være med til at prioritere brugen af satspuljerne i lokalområderne.

Da kommunen ikke har for mange penge og derfor støtter LA tanken om medfinansiering så f.eks. foreninger og sportsklubber kan få støtte af kommunen hvis de også selv finansierer dele af projekter som f.eks. multihuset i Regstrup.

Regstrup har nogle særlige fordele og udfordringer. Det er en god forudsætning for vækst at der er let trafik til hovedstadsområdet og cykelafstand til Holbæk og udfordringer i form af at Holbæk ligger så tæt på at de unge mennesker let forsvinder fra det lokale foreningsarbejde fordi Holbæk og sportsbyen ligger så tæt på.

Derfor er det vigtigt at I lokalt i Regstrup fokuserer på hvad vi kan gøre for at fastholde de unge mennesker i sportsklubberne og foreningsarbejdet når de kommer i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne. Seneste prognose siger, at Regstrup vil have en af de laveste tilflytninger af de 17 lokalområder i de nærmeste år.

Kommunen har søgt vejdirektoratets indsatspulje om støtte til etablering af cykelstien fra Kvanløse til Tingtved. Hvis der kommer tilskud fra Vejdirektoratet så er der en god chance for at kommunen kan finde penge til cykelstien.

Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy Singerholm fra Regstrupspejderne præsenterede Regstrups grønne forsamlingshus i form af Grønne Hjerte delen, som nu er åbnet på Hovedgaden hvor der er aktivitetspæle til klatring og f.eks. til overnatning i 4 meters højde og bålhytte samt og en rulleruse som legeredskab.
Sammen med Grønne hjerte åbner spejderne også 1700 kvm naturområde forbindelse med shelterpladsen, hvor der er åbent for alle og giver mulighed for fællesskab i nærområdet.

Området er åbent for alle og vi håber at lokalområdet vil støtte op omkring brugen af området.

De næste arrangementer på Grønne hjerte er:
Regstrup spiser sammen d. 9. november kl. 17:30 til 20:00 i samarbejde med Nordeafonden og folkebevægelsen imod ensomhed.
Julehygge og rejsegilde for bålhytten d. 16. december kl. 13-15.

Schoeller Plasts fremtidsvisioner
Schoeller Plast har eksisteret i Regstrup siden 1965 og producerede de første ølkasser i 1966 og har levet godt af det i mange år. Salget af ølkasser er desværre nedadgående på grund af salget af dåser. Derfor nytænker Schoeller Plast og kigger på nye markeder.

Schoeller Plast er familieejet og har i dag 3. generation bag roret. Der omsættes i dag for ca. 700 mio. euro og har ca. 3.000 ansatte og har repræsentation og produktion i ca. 50 lande. Heraf er der 45 ansatte i Regstrup.

Schoeller plast har i dag en automatiseret produktion med brug af robotter, men har også brug for lokale medarbejdere. Fokus for Schoeller er samarbejde med kunder, åbent sind og konstruktiv dialog. Der tænkes i nye og innovative løsninger til gensidig gavn for kunder og miljø. Schoeller er startet med at bygge ølkasser som kan holde i over 40 år og har viderebygget tanker og arbejde i dag meget med genbrug af materialer og arbejder for mindre forbrug af råvarer og miljøvenlig produktion.
Schoeller producerer f.eks. plastpaller, affaldssystemer, designer produktioner, stole og transportkasser.

Schoeller har købt en virksomhed i Kalundborg og flytter produktionen fra Kalundborg til Regstrup i den nærmeste fremtid. Indtil videre kræver det ikke en tilbygning.

Schoeller ønsker at vækste, men ikke hurtigere end at virksomheden kan bære det. Schoeller ønsker lokal produktion og vil hellere producere i Regstrup end i Kina.

Jernløse Ubemandet genbrugsplads
Jens fortalte at samarbejder med Fors går fremragende og genbrugspladsen er blevet en stor succes. Der er 2.200 tilmeldte og i de 3 første måneder har der været 9.254 besøgende i forhold til 8.917 besøgende i samme periode sidste år.

Det er en fremgang i besøgstallene og det er godt. Hvis man har problemer på pladsen kan man ringe til Fors og den mulighed er blevet brugt 153 gange de første 2 måneder. Spørgsmålene går som regel på hvordan man skal sortere.

Det har været nødvendigt at ringe til 12 borgere som har sorteret forkert og et enkelt tilfælde af tyveri. Der sorteres ikke dårligere end der blev dengang pladsen var bemandet.

Vi har allerede nu bevist at den ubemandede plads er en succes og vi forventer at succesen fortsætter i 2018.

Valg til bestyrelsen i Fors
Søren Rasmussen fortalte at lige efter kommunalvalget er der valg til Fors bestyrelse, hvor der skal vælges 2 borgerrepræsentanter.

Vi skal påvirke systemet indefra og forsøge at gøre affaldshåndteringen billigere i form at stordriftsfordele og forsøge at undgå at Fors vokser ud af vores lokalområde og flytter arbejdspladser væk.

Vi skal arbejde for at bevare de lokale løsninger og vores lokale genbrugsstation.

Gå ind på Fors.dk og klik “Kundevalg 2017” og stem på Søren Rasmussen. Der kan stemmes i perioden 27. november til 4. december.

Kalundborgmotorvejens 2. etape
Først bliver stykket fra Sdr. Jernløse til der hvor motorvejen krydser den nuværende Skovvej lidt øst for rundkørslen bygget. Denne etape (inkl. tilslutningsanlægget) forventes åbnet i efteråret 2018 (hvor man dog kun må køre 80 km/t).

Derefter bliver det resterende stykke bygget og forventes åbnet i efteråret 2019, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t.

I starten af 2018 vil der blive etableret en midlertidig vej fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, som man skal køre på imens broen hvor Holbækvej føres over motorvejen bliver bygget.

Generalforsamling i LokalForum 4420Regstrup
Se referatet under Generalforsamling 31. oktober 2017.

Generalforsamling 31. oktober 2017

1) Valg af dirigent
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev valgt som dirrigent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden
Så er endnu et år gået i Lokalforum. Det har været et spændende år hvor vi
har, måtte lave vedtægtsændringer og oprette bankkonto, fordi kommunen forlangte det. Det gav nogle diskutioner frem og tilbage, men endte med et godt resultat.

Jens Jørgensen og undertegnede har brugt rigtigt meget tid og kræfter på at kunne bevare vores genbrugsplads. Man ønskede fra Fors side at ændre
strukturen af genbrugspladser og vi fornemmede at det ville medføre en
lukning af vores genbrugsplads her i byen.

Men ved gennemregning af Fors´s tal, en del omtale i pressen og gode
konstruktive forslag fra vores side, endte det med den super gode løsning, som efter min mening er den bedste genbrugsplads i kommunen.

Jeg vil den forbindelse gerne sige rigtigt stor tak for den store indsats som Jens Jørgensen har gjort for dette projekt.

Flagalleen er ved at blive slået i gang, men det vil i høre lidt om om lidt.

Der er arbejdet videre med projekt fælleshus til foreningerne i byen. Men jeg må erkende at det er op ad bakke da kommunen fattes penge og der
tilsyneladende er nogle andre byer der skal ha først…. Selv om de har i
forvejen og vores foreninger ingen ting har.

Motorvejen er jo noget der har fyldt de sidste par år og Michael Kringelhede og Henning Kronby, har kæmpet for at få den bedste løsning. Det er ikke helt lykkedes og den farlige afslutning ved Knabstrup er der heller ikke fundet en løsning på. Men jeg ved de kæmper videre og vi håber på et godt resultat.

Vi har arbejdet på at få gang i udstykningerne ved Ringvejen og Holløsevej, og håber stadig på at der kommer gang i dette i det forgangene år.

Vi har i det forgangene år været med til at støtte op om en fornyelse af
hjertestartren ved hallen og en hjertestarter ved brugsen, som vi håber snart kommer op. Der er mange borgere der føler sig mere trygge med en
hjertestarter i nærheden.

Til sidst vi jeg gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for den indsats de har gjort igennem året og en særlig tak til Helle Wendelboe som stopper i
bestyrelsen. Hun har i mange år stået i spidsen for vores lokalforum og har nu valgt at trække sig da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med aftenmøder. Tak Helle for din indsats.

3) Fremlæggelse af regnskab
Revisor har godkendt regnskabet.

Årsregnskab 2017
Tilskud fra kommunen +27.170,00 kr.
Donationer – 1.330,00 kr.
Møder -1.328,80 kr.
PR/Annoncer -4.125,00 kr.
Kontor/div -300 kr.
IT/EDB -116,60 kr.

Kassebeholdning +19.969,60 kr.

Tilsagn 2017/2018:
Flagallé 4420Regstrup 5.000,00 kr

4) Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg (jvf. § 5):
Valgt til bestyrelsen:
Peter Nilsson
Steen bech
Michael Kringelhede

Valgt som suppleant:
Jens E. Jørgensen

Valgt som revisor:
Keld Saxtoft

6) Eventuelt
Søren Rasmussen roste bestyrelsen gode arbejde og gode lokalforumsmøder.
Der blev foreslået medborgeraktier til etablering af et medborgerhus.

Lokalforumsmøde 1. juni 2017

LokalForum 4420Regstrup afholdte lokalforumsmøde hos Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196 i Kvanløse.

1. Velkomst
Peter bød velkommen til de ca. 70 deltagere hos Midtsjællands Golf i Kvanløse.

2. Lidt om Midtsjællands Golf
Hans Larsen fortalte om stedets historie, nu med 1200 medlemmer, 18 huller + 6. Gratis mandagstræning. Årskontingent kr. 4.900,-

3. De Konservatives visioner for Regstrup Lokalområde
Michael Suhr og Bendt Brandt ønskede decentralisering til de enkelte områder. Egne budgetter til skoler og institutioner samt initiativretten til LokalForum med egne budgetter f.eks. kr. 100,- pr. indbygger for at styrke medejerskabet i lokalområderne.

4. Grønne hjerte/Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy fortalte om Regstrups grønne forsamlingshus, bålpladser, aktiviteter, Koglen, shelterplads, Regstrup spiser sammen. De er kommet rigtigt langt, men mangler stadig 111.000,- før Oasen gennemstrømmer byen står helt klar.

5. Nyt om Multihuset
Multihuset er stadig på ønskelisten. Foreningerne i Regstrup mangler mødelokaler og fodboldklubben opholds- og værerum.

6. Jernløse koret
Jernløsekoret sang fem smukke sange med stor applaus. Alle er velkomne i foreningen, – og man behøver ikke at kunne læse noder for at deltage.

7. Flagalléen har fået en bestyrelse, hvad så nu?
Flagalléens bestyrelse er i fuld gang med at samle kapital ind til forventet debut i foråret 2018. Indtil nu har villige sponsorer tegnet sig for ca. 90.000,-

8. Sidste nyt om Motorvejen og Ringvejen
Michael var forhindret pga. arbejde. Peter fortalte om, at den endelige vejføring nu ligger fast og det videre arbejde følger planen. Håbet er stadig, at der bliver fundet penge til at afslutte motorvejen fornuftigt ved Knabstrup.

9. Nyt om vores nye ubetjente genbrugsplads
Den nye ordning med selvbetjent genbrugsplads begynder den 8. august. Genbrugspladsen er lukket for klargøring fra den 28. juli til den 6. august. Der følger meget mere info i løbet af sommeren. Bl.a. om hvordan man skal tilmelde sig for at kunne komme ind etc. Vi følger op med info på vores hjemmeside og Facebook.

10. Nyt om cykelstien
Rikke fortalte om: Cykelstiprojekter i kommunen, fattes penge!! Der er nye mulige tiltag med benyttelse af genbrugsmaterialer, alternativ linieføring, lokal entreprenør, men stadig mange knaster der skal ryddes af vejen!

11. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Generalforsamling 2. maj 2017

Lokalforum Regstrup afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2017 kl. 19 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Indkomne forslag
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Eventuelt

Referat
Der var 14. deltagere til mødet.

1. Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen korrekt og rettidigt indkaldt.

2. Orientering
Peter orienterede om at Holbæk Kommune har stillet krav om, at Lokalforum skal registreres med eget CVR. nr. og oprette egen bankkonto, hvis vi fortsat ønsker tilskud fra kommunen. Bank og kommune har ligeledes stillet krav om, at vi reviderer vores vedtægter, så de er tilpasset de nye krav for at oprette en bankkonto.

3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

4. Forslag til vedtægtsændring
Vedtægtsændringerne blev vedtager efter en dialog omkring navneændringen.

5. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.