Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup 2023

Opdateret: 22 November 2023

(Download Referat
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup

Mandag den 30. oktober 2023 – kl. 19:00-21:00

Generalforsamlingen afholdes på ”Det røde gulv” på:

Nr. Jernløse Skole, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning v/formanden, Ea Riccio

3.       Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/kassereren, Chris Frøslev

4.       Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag inden fristens udløb den 23. oktober 2023.

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:  På valg er Chris Frøslev og Rikke Farsøht Korndal, som begge
modtager genvalg, og Ea Riccio, som ikke modtager genvalg.

6.       Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: På valg er Mathias Steen Kildegaard, som modtager genvalg.
Den anden suppleantpost er pt. ikke besat.

7.       Valg af revisor: På valg er Keld Saxtoft, som modtager genvalg

8.       Valg af revisorsuppleant: Posten er pt. ikke besat

9.       Eventuelt

Efterfølgende afholdes Ordinært Lokalforumsmøde med indlæg omkring hvad der rører sig i vores område.

Hilsen Bestyrelsen – bestyrelse@lokalforumregstrup.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup

Dato: 24 Oktober 2022

Opdateret: 10 November 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup

Mandag den 21. november 2022 – kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes på ”Det røde gulv” på:

Nr. Jernløse Skole, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup

Da der i 2022 har været et stort frafald i bestyrelsen, er det behov for en del nye medlemmer til bestyrelsen.

Den kommende bestyrelse kan se frem til flere interessante opgaver og der er skabt grundlag for et tæt samarbejde med Holbæk kommune og forskellige arbejdsgrupper.

En ny bestyrelse kan i høj grad bidrag til dialog og samarbejde om udviklingen af vores ret store lokalområde.

Foreløbig dagsorden (endelig dagsorden publiceres senere på Lokalforum Regstrup Facebook side https://www.facebook.com/groups/lokalforumregstrup/ )

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag*

5. Valg til bestyrelsen

6. Eventuelt

*) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes så disse er modtaget af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Hilsen Bestyrelsen – bestyrelse@lokalforumregstrup.dk

Generalforsamling 2020 & 2021

Torsdag den 9. november var vi samlet en god flok på Makvärket til Lokalforumsmøde og efterfølgende generalforsamling. 

På Lokalforumsmødet fik vi talt om trafikforholdene i og omkring Regstrup og Nørre Jernløse, hvor vi havde besøg af trafikplanlægger Lars Brandt fra Holbæk Kommune.

Under generalforsamlingen fik vi bl.a. vedtaget enkelte vedtægtsændringer og herudover blev der sagt farvel til en række bestyrelsesmedlemmer. Nye medlemmer er trådt til og sikrer at Lokalforum Regstrup fortsat består.

Du kan finde materialer fra mødet her:

 

 

Fællesskaber og Frivillighed

Torsdag den 9. september blev der afholdt en spændende aften i Vommevad Forsamlingshus under overskriften Fællesskaber og Frivillighed.

Vi havde besøg af Esben Danielsen, som holdt et alletiders oplæg og som sendte os hjem med en masse energi og gode idéer til, hvordan vi understøtter fællesskaber og frivillige ildsjæle.

Lone fra bestyrelsen holdt også et oplæg. Det kan ses her.

Støtte uddelt

Bestyrelsen besluttede på møde den 20. april 2021 at tildele støtte til Regstrup Spejderne på 3.250 kr. til orienteringsudstyr i forbindelse med Pokemon- og Paw Patrol løb i Regstrup og Sdr. Jernløse i vinteren 2021. Aktiviteterne blev flittigt benyttet af lokale børn og voksne under Corona-nedlukningen.

På samme møde tildelte bestyrelsen et tilskud på 5.000 kr. til Flagallé 4420 Regstrup til nyt materiel. Flagalléen er til glæde for mange når der fejres begivenheder i Regstrup og Nørre Jernløse.

Støtten er tildelt på baggrund af ansøgninger sendt til bestyrelsen. Vi ser meget gerne at flere søger om støtte hos Lokalforum Regstrup til tiltag der understøtter vores lokalområde. Læs mere her. 

 

Søg støtte til aktiviteter

I disse coronatider har vi brug for nogle positive nyheder.

En af dem er, at Lokalforum Regstrup har en pose penge, som står og venter på at blive uddelt til aktiviteter, der fremmer fællesskab, frivillighed og udvikling i vores lokalområde.

Vi håber herigennem at kunne bidrage til at lokale projektidéer får luft under vingerne, eller at vi får pustet liv i arbejdsgrupper, som brænder for en sag. Mulighederne er mange.

Bestyrelsen tager løbende i mod ansøgninger – store som små, hvor vi tager afsæt i vores vedtagne retningslinjer for uddeling af støttemidler. Læs mere her.

Vi glæder os til at høre fra jer!
Bestyrelsen

Godt nytår

2020 var præget af Covid-19 og det har også præget bestyrelsens arbejde. Vi har måtte udskyde flere planlagte arrangementer og herunder også vores generalforsamling. Og vi mener udskyde – vi håber meget at vi kan gennemføre de planlagte aktiviteter i 2021. Vi får se.

Da vi ikke kan mødes ude i virkeligheden har bestyrelsen blandt andet brugt kræfterne sammen med vores fællesskabere Christian og David fra Holbæk Kommune på at få en infoskærm op at køre igen i DagliBrugsen i Nørre Jernløse. Her bliver der mulighed for at annoncere begivenheder i vores lokalområde ved henvendelse til bestyrelsen. Det kan fx være sportsbegivenheder, loppemarkeder, fastelavnsfester og andet der styrker vores lokale fællesskab. Vi ved at alt er sat på pause pt – men så er vi på forkant, når coronasitationen er kommet under kontrol. Vi regner med at skærmen er i funktion i løbet af februar måned.

Vi har også brugt kræfter på et Storyboard – et digitalt kort – hvor vi kan vise vores lokalområdes mange kendte og ukendte steder. Målet er at vi deler viden for at opbygge vores lokale fællesskab. Snart har vi teknikken på plads. Vi har også en del materiale at bygge ind i Storyboardet takket være input fra et lokalforumsmøde i efteråret. Her fik vi også kontakt til flere lokale, som vil hjælpe med skriverier og fotos, og det vil vi følge op på snarest muligt. Har andre lyst til at bidrage, er alle kræfter velkomne.

For at holde fanen højt mødes bestyrelsen fortsat, men nu alene digitalt. Vi håber også at I holder fanen højt og hjælper hinanden igennem disse mærkelige tider.

Hold ud – hold afstand – hold humøret højt.
Bestyrelsen

Generalforsamling og lokalforumsmøde udskudt på ubestemt tid

Grundet den seneste udvikling med COVID19 og skærpet forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet at udskyde vores varslede generalforsamling og lokalforumsmøde den 17. november 2020  på ubestemt tid.

Vi havde håbet at kunne gennemføre arrangementet under ordnede forhold i Vommevad Forsamlingshus, men efter samråd med vores fællesskabere og Holbæk Kommune ser vi os nødsaget til at aflyse.

Hermed overholder vi ikke vores gældende vedtægter om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af november, men vi håber på forståelse for denne beslutning.

Vi vender tilbage når situationen ser lysere ud. 

Bestyrelsen for Lokalforum Regstrup

Fælles møde om vores bedste steder

Onsdag den 30. september kl. 19

Vi bor i et fantastisk lokalområde med mange gode steder i et spændende landskab. I Lokalforum Regstrup kunne vi godt tænke os at synliggøre det ved at lave et digitalt kort til vores hjemmeside. Vores ønske er at styrke vores lokale fællesskab, ved at dele viden om det vi værdsætter.

Derfor holder Lokalforum Regstrup onsdag den 30. september en fællesaften, hvor vi sammen udpeger alle de gode steder, vi kan komme i tanke om. Vi mødes kl. 19 på Nr. Jernløse Skole på ”Det røde gulv”. Alle der har lyst er velkomne, dog er der max plads til 45 grundet COVID19 situationen.

Et godt sted kan f.eks. være Jernløse Mølle, kirkens hus i Søstrup, hængekøjerne på Brorfelde eller stien langs Regstrup Å. Det kan være attraktive løbestier og cykelruter, men også et sted som få kender, og som andre kunne have glæde af at få viden om. Gode steder er ofte forbundet med en historie om det lokale liv, og den er også meget velkommen til at blive en del af kortet.

Holbæk Kommunes fællesskaber Christian Kobbernagel hjælper os med opgaven og deltager også på vores fællesaften sammen med kommunens stiplanlægger Morten Holme. Kommunen hjælper også med at vores endelige kort kun viser steder, som er offentligt tilgængelige eller kan besøges med ejers samtykke.

Kan du ikke deltage i vores fællesaften er du meget velkommen til at sende forslag til steder og fortællinger til Lokalforum Regstrup – info@lokalforumregstrup.dk

Vi ser frem til en spændende aften

Lokalforum Regstrup

Corona

Grundet corona har vi desværre måtte aflyse vores annoncerede lokalforumsmøde den 24. marts. Derfor går vi glip af et spændende oplæg af Esben Danielsen om frivillighed. Vi håber at vi kan få ham på besøg senere på året når verden har normaliseret sig.

Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses på den anden side.