Bestyrelsesmøde 8. november 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Konstituering samt opfølgning og fordeling af opgaver
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Kronby, Charlotte Sørensen
Suppleant: Jens E. Jørgensen

Fordeling af opgaver:
Charlotte: Foreningshus
Chris: Flagallé, boformer og tilflyttere
Jens: Genbrugsplads
Steen: Lys på stien, aktivitetsudstyr langs åen, cykelsti og infoskærm
Michael & Henning: Motorvej og ringvej

3. Evaluering af lokalforumsmøde
Det var et godt møde med over 80 deltagere med nogle gode emner på dagsorden, men et lidt presset program.

Der var problemer med lyden. Vi undersøger om vi kan få indkøbt en håndfri mikrofon til næste møde.

4. Kommende møder
Næste møde skal holdes i Søstrup eller Sdr. Jernløse onsdag d. 31. januar 2018 og derefter onsdag d. 30. maj 2018. Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 24. oktober 2018.

Bestyrelsesmøderne i 2018 afholdes tirsdag d. 9. januar, onsdag d. 14. marts, onsdag d. 16. maj, onsdag d. 22. august, onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november.

5. Sociale arrangementer
Lokalforum støtter Regstrup spejderne med 2.800 kr. til lys på Grønne Hjerte i forbindelse med julepynt.

Brugerrådet holder foreningerne dag igen i august 2018 og lokalforum regner med at deltage.

Chris sørger for, at vi også holder affaldsindsamling søndag d. 22. april i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Vi arbejder på at arrangere et årligt velkomstarrangement for nytilflyttere.

6. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ikke noget nyt.

7. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *