Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Genbrugspladsen
Vi har været til møde med Fors d. 23. august og alle indbudte borgere var meget positive over for bevaring af alle genbrugspladser i kommunen samt eventuelt etablering af flere genbrugspladser, f.eks. i Svinninge.

Fors er åbne for alle forslag men konkluderede ikke noget på mødet. Jens er i dag til opfølgende møde i dag.

3. Medborgerhus m.m.
Ole Hansen udtrykte ved vores seneste lokalforumsmøde interesse for at hjælpe med opstart af et medborgerhus i Regstrup.

Vi vil på Oles opfordring arrangere et møde med Kristian Nabe Nielsen (chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune) for at aftale hvordan vi kommer i gang.

4. Kommende møder
Kommende lokalforumsmøder:
– Tirsdag d. 24. januar 2017
– Torsdag d. 1. juni 2017
– Generaforsamling tirsdag d. 31. oktober 2017.

Kommende bestyrelsesmøder:
– Tirsdag d. 8. november 2016
– Torsdag d. 5. januar 2017
– Onsdag d. 8. marts 2017
– Tirsdag d. 16. maj 2017
– Onsdag d. 23. august 2017
– Tirsdag d. 3. oktober 2017
– Onsdag d. 8. november 2017

5. Dagsorden for generalforsamling
Vi afholder lokalforumsmøde efterfulgt af generalforsamling mandag d. 31. oktober.

Dagsorden for lokalforumsmødet:
1. Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
2. Lokalforums visioner for 2017
Vi har planer om at arbejde for:
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews med vores lokale politikere
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– samtidig med at vi fortsætter det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.
3. Generalforsamling
4. Lokalplan for detailhandel ved motorvejstilkørslen
Lokalforum ønsker at ansøge Holbæk Kommune om ny lokalplan for butikker i forbindelse med tilslutningsanlægget til motorvejen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforum
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Budget for det kommende år.
8. Eventuelt – her kan intet vedtages.

6. Sociale arrangementer
Foreningernes dag var en succes med godt vejr og mange fremmødte.

Lokalforum roser brugerrådet for et godt anlagt arrangement og vi forventer at deltage igen til næste år.

Regstrup spejderne forventer at holde åbning af Grønne hjerte i forsommeren 2017.

7. Nyt fra Holbæk kommune/byråd
Intet nyt.

8. Eventuelt
Hjertestarter: Åvang og Skovvejens skole har spurgt lokalforum om vi vil dække driftsudgifterne til hjertestartere. Bestyrelsen mener ikke at vi kan love at dække driftsudgifter, da vi ikke kender vores økonomi fra år til år og vi vil hurtigt udhule lokalforums budget hvis vi påtager og faste udgifter.

Skvulp festivallen ønsker at komme ud i vores lokalområdet og oplyse om festivallen. Vi inviterer dem med til lokalforumsmødet i januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *