Bestyrelsesmøde 25. april 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber, fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Hvordan virker vores høringspart med kommunen? v/Rasmus
Punktet videreføres til næste møde.

4. Regnskab
Vi har i 2016 brugt 2.600 kr. til annoncering af Lokalforumsmødet i By & Land og Venstrebladet, samt udbetalt 15.000 kr. som tilskud til baptistspejderne og 5.500 kr. i tilskud til håndboldklubben samt 10.000 kr. til den nye skaterbane ved skolen (vedtaget på Lokalforumsmødet i November 2015).

5. Opfølgning på Lokalforumsmøde
Mødet var en stor succes med 130 deltagere. Vi var glade for Borgmesteren og en del byrådsmedlemmers deltagelse i mødet og debatten.

Cykelsti
Omkring cykelstien arbejdes der videre på, at foreslå en linieføring af cykelstien igennem Tingtved.

Udstykninger
Lokalforum glæder sig over kommunens planlagte 2 nye udstykningsarealer og ser frem til arbejdet omkring de nye lokalplaner. Lokalforum vil arbejde videre på at fremme byggemodningen af arealet omkring Holløsevej.

Nyt supermarked
Vi tolker ud fra reaktionerne til og efter lokalforumsmødet, at der trods lidt modstand er opbakning til at arbejdere videre på at få endnu et supermarked til vores lokalområde.

Motorvej og Ringvej
Byrådet har vedtaget og sat penge af til, at Vejdirektoratet, som en del af deres udbud, får ført Ringvejen fra tilslutninganlægget til Gl. Skovvej. Indtil videre ender Ringvejen i et T-kryds på Gl. Skovvjen (og skal stå færdig i 2019). Fra lokalforums side arbejder vi videre på at få forbundet Ringvejen med de nye udstykninger.

Knabstrup Lokalforum har arrangeret foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg torsdag d. 28. april omkring afslutningen af motorvejens 2. etape. Regstrup lokalforum vil også deltage i mødet og støtte op omkring, at etapen bør afsluttes med en bro ved Knabstrup Møllebakke.

Nr. Jernløse vandværk deltager i et møde med Vejdirektoratet d. 4. maj omkring flytning af vandledninger og kabler m.m.

6. Genbrugspladsen
Lokalforum kæmper for at genbrugspladsen i Nr. Jernløse bibeholdes.

7. Lægehus/Ungdomsskole
Der er møde på Engskovskolen afdeling Jernløse i blok D torsdag d. 28. april kl. 19 omkring etablering af medborgerhus/foreningshus/ungdomsklub. Alle er velkomne.

Det vil være fornuftigt for alle interesserede foreninger, at sende en repræsentant til mødet.

8. Infoskærme
Vi har fået infoskærmen og arbejder på at få den sat op i Brugsen så hurtigt som muligt.

9. Kommende møder
Vi planlægger, at næste lokalforumsmøde skal afholdes torsdag d. 18. august 2016.

10. Sociale arrangementer
Lokalforum opfordrer vores medborgere og lokale foreninger til at bakke om spejderne og Brugsens Sankt Hans arrangement ved Brugsen d. 23. juni.

Lokalforum planlægger, at have en stand til foreningernes dag d. 27. august.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

3 meninger om “Bestyrelsesmøde 25. april 2016”

 1. Vi har haft møde i menighedsrådet i dag 21. juni, der var stemning for en hjertestarter i Regstrup området. Er det en ide for lokalforum. Den kan muligvis placeres på Åvangs Aktiv Center, så den er tilgængelig hele døgnet.
  mvh Ingelise Nielsen
  formand for brugerrådet Åvang

  1. Hej Ingelise
   Jeg vil tage det med på næste bestyrelsesmøde i Lokalforum og høre hvad stemningen er.
   Hvad koster sådan en?

   Mvh Peter Nilsson
   Formand for Lokalforum

 2. Hjertestarter

  Hvis det kommer dertil så husk der skal en fast elinstallation til den

  Placering hvor ?

  det er lidt problematisk hvis den etableres fra en privatbolig idet der skal være fri adgang til måler og elinstallation.
  Forslag, lav en aftale med Seas Nve så den får sin egen forsyning, og måler, det koster
  Med måler Maks. tilslutning på 1 kVA.
  1.981,25 kr.
  I skal regne med et årligt strømforbrug på omkring 4-600 kr. alt efter model.
  Hertil etablering af måler installation og gruppetavle, pris kan først fastslås når placering er kendt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *