Bestyrelsesmøde 14. marts 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Evaluering af lokalforumsmøde
Mødet var blevet lidt “tørt” i indhold og fremlæggelser. Generelt er vi tilfredse med både, at have politik, lokale virksomheder og lokalforums arbejde med på dagsordenen.

Men vi skal overveje om vi kan have emner med, som rammer en lidt bredere interesse.

3. Ny struktur. Flere små undergrupper til vores bestyrelse?
Projekter vi arbejder på i øjeblikket (og hvem som er ansvarlig for det i Lokalforum):
– Fors: Jens
– Fællesdag: Peter
– Motorvej: Michael
– Supermarked: Michael
– Foreningshus: Charlotte
– Nyankomne: Chris og Jimmy
– Flagalle: Chris
– Brugerråd: Peter
– Hjemmeside: Steen
– Infoskærm: Steen
– Udstykninger: Chris og Jens?

4. Ny hjemmeside
Vi har skiftet til nyt webhotel

5. Flagalle
Flagene er kommet hjem, traileren er leveret og rørene til flagstængerne er sat i jorden. Flagstængerne skal gøres klar med knopper og snore. Målet er at flagalléen åbner i løbet af foråret.

6. Udstykning, veje, fodboldbane
Byggemodningen af udstykningen ved Holløsevej er sendt i licitation (for byggeri af de første 10 huse).

Der er en ny tidsplan for motorvejen, hvor stykket fra Skovvejen til Gl. Skovvej først bygges i sommeren 2019.

7. Fællesdag
Datoen bliver formentlig ændret til 1. september. Der ledes efter et loaklt band, som kan spille til fællesdagen.

8. Tryghedsambasadør
Politiet søger fortsat efter en tryghedsambassadør i vores lokalområde.

Vi vil forsøge at invitere dem til et lokalforumsmøde og fortælle om indsatsen.

9. Fors
Søren arbejder fortsat for at få indsigt i og indflydelse på Fors arbejde.

Selvbetjeningspladsen skal revurderes til august for at vurdere, om pladsen skal forsætte som selvbetjeningsplads.

10. Fjernvarme i Regstrup/Nr. Jernløse
Kommunen arbejder på at etablere fjernvarme i Regstrup. Vi er skeptiske overfor for økonomien i projektet.

11. Stafet for livet
Vi søger efter, om der er nogen i Regstrup som ønsker at arrangere Stafet for livet i Regstrup.

12. Evenuelt
kvanlose.dk kan man læse om et et rejseforedrag d. 23. marts, affaldsindsamling d. 22. april, loppemarked d. 5. maj og Skt. Hans d. 23. juni.

Henning vil gå i dialog med miljøministeriet omkring forurening af grundvandet fra den gamle losseplads ved rundkørslen, hvor der er blevet fundet olieforurening i forbindelse med et ødelagt drænrør ved motorvejsbyggeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *