Bestyrelsesmøde 10. august 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab og ansøgninger
Regstrup spejderne har søgt om 14.000 kr. til projektet Grønne hjerte. Lokalforum er som udgangspunkt indstillet på at støtte projektet, men først i forbindelse med efterårets generalforsamling.

3. Motorvej
Vejdirektoratet har inviteret til Naboforumsmøde i Knabstrup onsdag d. 17. august kl. 17 forud for detailbesigtigelsen s. 23. og 24. august. Lokalforum deltager til begge dele.

Transportministeren kommer til Knabstrup d. 26. august og besigtiger motorvejsafslutningen. Vi er i dialog med kommunen omkring programmet for dagen.

4. Cykelsti
Vores forslag til linieføringen af cykelstien igennem Tingtved er anderledes en kommunens forslag. Forvaltningens forslag til linieføring kræver bl.a. en omfartsvej rundt om Tingtved, som vi ikke kan tilslutte os, da vi ikke ønsker at vejens forløb opfordrer flere bilister til at køre af denne rute.

5. Udstykning, ny butik
Vi er i dialog med kommunen omkring mulighederne for en lokalplan, som muliggør en ny butik.

Vi presser på for at byggemodningen af udstykningerne ved Holløsevej bliver sat i gang. Kommunen arbejder på nye lokalplaner for de nye udstykninger vedtaget i foråret.

6. Genbrugspladsen
Fors afholder møde d. 23. august omkring affaldsløsningerne i Holbæk kommune. Lokalforum og Kvanløse deltager i mødet.

7. Foreningenshus
Vi arbejder på flere muligheder for et fremtidig foreningshus, som kan deles af alle foreningerne i Regstrup.

8. Infoskærme
Brugsen har godkendt at inforskærmen kan sættes på i Brugsen. Vi arrangerer et møde med brugsuddeleren.

Vi vil forsøge at etablere en informationstavle med oversigt over byens veje, butikker og offentlige bygninger til placering ved stationen, brugsen og skolen.

9. Grønne hjerte og shelterplads
Spejderne har fået tilladelse til at etablere 2 shelters med plads til 8-10 personer samt en bålplads på det grønne område nord for plejehotellet Åvang.

10. Lokalforumsmøde og kommende møder
Vi flytter lokalforumsmødet til d. 7. september kl. 19, da skolen er optaget af forældremøder i næste uge.

Dagsorden:
– Socialdemokraternes visioner for Regstrup området v/Borgmesterkandidat Christina Hansen
– Motorvejen
– Foreningshus
– Udslusningsboliger på Åvang
– Genbrugspladsen
– Grønne hjerte

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 5. oktober.

Lokalforums generalforsamling afholdes mandag d. 31. oktober.

11. Sociale arrangementer
Lokalforum har en bod til Fællesdagen d. 27. august hvor vi vil have tegninger over motorvejen med den aktuelle tidsplan, tegninger over cykelstien, udstykningerne i Regstrup samt spejdernes Grønne Hjerte.

12. Holbæk kommune/byråd
Der er etableret udslusningsboliger for utilpassede unge imellem 17-27 år på plejehotellet Åvang. Lederen for udslusningsboligerne kommer til næste lokalforumsmøde og fortæller om projektet.

Regstrup spejderne er i dialog med bostedet omkring samarbejde og dialog, som inkludering af de unge mennesker i forskellige aktiviteter.

Holbæk kommune efterspørger billeder af aktiviteter i lokalområderne til markedsføring af kommunen. Henvend dig til Jimmy Singerholm hvis du liggerne inde med gode billeder.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *