Vi bygger digitalt kort – Vores Bedste Steder – kom og vær med

Vi bor i et fantastisk område. I Regstrup lokalområde findes en stor variation af smuk natur, aktivt kultur- og erhvervsliv og en masse gode attraktioner. Vores lokalområde er kendetegnet ved mange foreninger, store spændende seværdigheder, gode skoler og institutioner samt mange virksomheder der er med til at øge lokal vækst. Lokalområdets fire sogne; Søstrup, Kvanløse, Sdr Jernløse og Nørre Jernløse er aktive i udviklingen af kultur, erhvervsliv og bosætning og gemmer også hver især på spændende steder som er en udflugt værd.

Lokalforum Regstrup er med i denne udvikling, og vi arbejder blandt andet på at vise Vores Bedste Steder i lokalområdet på et digitalt kort, som skal ligge her på hjemmesiden. Et godt sted er mange ting, og det kan være både natur, kultur, en virksomhed eller et godt spisested. De fortjener at blive vist frem og historien om dem fortalt til alle. 

I den forbindelse inviterer Lokalforum Regstrup til et arbejdsmøde torsdag den 24. juni kl. 19-21 på ”Det Røde Gulv” på Nørre Jernløse Skole. Her vil vise hvor langt vi er nået og sammen fylde huller ud med nye gode steder vi ikke har opdaget endnu. Alle er velkomne.

Kan du ikke deltage, vil vi alligevel gerne høre fra dig, hvis du har et bidrag. Vi har inddelt steder på kortet i kategorier:

 • Sport og fritid
 • Kultur og seværdigheder
 • Skole og institutioner
 • Fødevarer og spisesteder
 • Erhverv og service
 • Natur og friluftsliv
 • Sundhed

Skriv en lille tekst på 10-15 linjer om stedet og send også gerne billeder med. Naturligvis må lokalforum ikke lave reklame, men alle kan være med og så redigerer vi materialet sammen. Vi er en lille gruppe som hjælper hinanden med at opbygge kortet, og du er velkommen til at være med. Send dit bidrag til os på info@lokalforumregstrup.dk. Du kan også ringe til os på telefon 22104202 (Anni Olsen) eller til vores fællesskaber Christian Kobbernagel, Holbæk Kommune, 72363373 som hjælper os med opgaven.

Støtte uddelt

Bestyrelsen besluttede på møde den 20. april 2021 at tildele støtte til Regstrup Spejderne på 3.250 kr. til orienteringsudstyr i forbindelse med Pokemon- og Paw Patrol løb i Regstrup og Sdr. Jernløse i vinteren 2021. Aktiviteterne blev flittigt benyttet af lokale børn og voksne under Corona-nedlukningen.

På samme møde tildelte bestyrelsen et tilskud på 5.000 kr. til Flagallé 4420 Regstrup til nyt materiel. Flagalléen er til glæde for mange når der fejres begivenheder i Regstrup og Nørre Jernløse.

Støtten er tildelt på baggrund af ansøgninger sendt til bestyrelsen. Vi ser meget gerne at flere søger om støtte hos Lokalforum Regstrup til tiltag der understøtter vores lokalområde. Læs mere her. 

 

Søg støtte til aktiviteter

I disse coronatider har vi brug for nogle positive nyheder.

En af dem er, at Lokalforum Regstrup har en pose penge, som står og venter på at blive uddelt til aktiviteter, der fremmer fællesskab, frivillighed og udvikling i vores lokalområde.

Vi håber herigennem at kunne bidrage til at lokale projektidéer får luft under vingerne, eller at vi får pustet liv i arbejdsgrupper, som brænder for en sag. Mulighederne er mange.

Bestyrelsen tager løbende i mod ansøgninger – store som små, hvor vi tager afsæt i vores vedtagne retningslinjer for uddeling af støttemidler. Læs mere her.

Vi glæder os til at høre fra jer!
Bestyrelsen

Godt nytår

2020 var præget af Covid-19 og det har også præget bestyrelsens arbejde. Vi har måtte udskyde flere planlagte arrangementer og herunder også vores generalforsamling. Og vi mener udskyde – vi håber meget at vi kan gennemføre de planlagte aktiviteter i 2021. Vi får se.

Da vi ikke kan mødes ude i virkeligheden har bestyrelsen blandt andet brugt kræfterne sammen med vores fællesskabere Christian og David fra Holbæk Kommune på at få en infoskærm op at køre igen i DagliBrugsen i Nørre Jernløse. Her bliver der mulighed for at annoncere begivenheder i vores lokalområde ved henvendelse til bestyrelsen. Det kan fx være sportsbegivenheder, loppemarkeder, fastelavnsfester og andet der styrker vores lokale fællesskab. Vi ved at alt er sat på pause pt – men så er vi på forkant, når coronasitationen er kommet under kontrol. Vi regner med at skærmen er i funktion i løbet af februar måned.

Vi har også brugt kræfter på et Storyboard – et digitalt kort – hvor vi kan vise vores lokalområdes mange kendte og ukendte steder. Målet er at vi deler viden for at opbygge vores lokale fællesskab. Snart har vi teknikken på plads. Vi har også en del materiale at bygge ind i Storyboardet takket være input fra et lokalforumsmøde i efteråret. Her fik vi også kontakt til flere lokale, som vil hjælpe med skriverier og fotos, og det vil vi følge op på snarest muligt. Har andre lyst til at bidrage, er alle kræfter velkomne.

For at holde fanen højt mødes bestyrelsen fortsat, men nu alene digitalt. Vi håber også at I holder fanen højt og hjælper hinanden igennem disse mærkelige tider.

Hold ud – hold afstand – hold humøret højt.
Bestyrelsen

Generalforsamling og lokalforumsmøde udskudt på ubestemt tid

Grundet den seneste udvikling med COVID19 og skærpet forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet at udskyde vores varslede generalforsamling og lokalforumsmøde den 17. november 2020  på ubestemt tid.

Vi havde håbet at kunne gennemføre arrangementet under ordnede forhold i Vommevad Forsamlingshus, men efter samråd med vores fællesskabere og Holbæk Kommune ser vi os nødsaget til at aflyse.

Hermed overholder vi ikke vores gældende vedtægter om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af november, men vi håber på forståelse for denne beslutning.

Vi vender tilbage når situationen ser lysere ud. 

Bestyrelsen for Lokalforum Regstrup

Fælles møde om vores bedste steder

Onsdag den 30. september kl. 19

Vi bor i et fantastisk lokalområde med mange gode steder i et spændende landskab. I Lokalforum Regstrup kunne vi godt tænke os at synliggøre det ved at lave et digitalt kort til vores hjemmeside. Vores ønske er at styrke vores lokale fællesskab, ved at dele viden om det vi værdsætter.

Derfor holder Lokalforum Regstrup onsdag den 30. september en fællesaften, hvor vi sammen udpeger alle de gode steder, vi kan komme i tanke om. Vi mødes kl. 19 på Nr. Jernløse Skole på ”Det røde gulv”. Alle der har lyst er velkomne, dog er der max plads til 45 grundet COVID19 situationen.

Et godt sted kan f.eks. være Jernløse Mølle, kirkens hus i Søstrup, hængekøjerne på Brorfelde eller stien langs Regstrup Å. Det kan være attraktive løbestier og cykelruter, men også et sted som få kender, og som andre kunne have glæde af at få viden om. Gode steder er ofte forbundet med en historie om det lokale liv, og den er også meget velkommen til at blive en del af kortet.

Holbæk Kommunes fællesskaber Christian Kobbernagel hjælper os med opgaven og deltager også på vores fællesaften sammen med kommunens stiplanlægger Morten Holme. Kommunen hjælper også med at vores endelige kort kun viser steder, som er offentligt tilgængelige eller kan besøges med ejers samtykke.

Kan du ikke deltage i vores fællesaften er du meget velkommen til at sende forslag til steder og fortællinger til Lokalforum Regstrup – info@lokalforumregstrup.dk

Vi ser frem til en spændende aften

Lokalforum Regstrup

Corona

Grundet corona har vi desværre måtte aflyse vores annoncerede lokalforumsmøde den 24. marts. Derfor går vi glip af et spændende oplæg af Esben Danielsen om frivillighed. Vi håber at vi kan få ham på besøg senere på året når verden har normaliseret sig.

Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses på den anden side.

Generalforsamling 28. august 2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 28. august 2019

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lokalforum Regstrup onsdag den 28. august 2019, kl. 19:00 på Nr. Jernløse skole

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til nye vedtægter
 3. Beslutning om, at der i 2019 ikke er medlemmer fra nyvalgt bestyrelse på valg til ordinær generalforsamling 2019, men at det først er til generalforsamling oktober 2020 at der jf. vedtægternes § 5 er en del af bestyrelsesmedlemmerne der er på valg.
 4. Valg af ny bestyrelse

Forslag til nye vedtægter er vedlagt (bilag 1). Et dokument, hvor nye og gamle vedtægter sammenholdes, er ligeledes vedlagt (bilag 2).

Steen Bech, Helle Houmann, Anni Olsen, Jimmy Singerholm
(Tidligere bestyrelsesmedlemmer i Lokalforum Regstrup)

Genstart af Lokalforum Regstrup

Lidt historik:

Der har gennem længere tid været en dialog faciliteret af Holbæk Kommune (Fællesskaber Mette Bruun Pedersen og Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Brian Ahlquist) om genstart af Lokalforum Regstrup. Der har bl.a. været afholdt møder med repræsentanter for andre lokalfora for at drage nytte af deres erfaringer. Konklusionen er blevet, at fire medlemmer af den gamle bestyrelse ønsker at medvirke til at løbe et nyt lokalforum i gang og derfor indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Flere har bidraget undervejs, både fra bestyrelsen og udenfor.

Hvorfor starte op igen:

Holbæk Kommune har valgt at arbejde med Lokalfora, og rigtig megen information flyder den vej. Vi frygter, at vores lokalområde kommer til at mangle information og derved mister såvel indflydelse som mulighed for at søge tilskud til projekter, hvis der ikke findes et aktivt lokalforum. Ligeledes bortfalder det faste årlige tilskud fra Holbæk Kommune.

Hvorfor vedtægtsændringer:

Gennem dialogmøderne er vi nået frem til at foreslå en anden bestyrelsesstruktur med en større uddelegering af arbejdet. Vedtægtsændringerne indebærer derfor en bestyrelse bestående af fire områderepræsentanter, som hver for sig og i fællesskab skal sikre, at alle dele af lokalområdet involveres og tilgodeses. Dertil kommer 3 mere administrative poster, som dels skal varetage normalt administrativt bestyrelsesarbejde, og dels skal sikre, at al relevant information tilgår områderepræsentanterne. Udgangspunktet er, at Lokalforum ikke i sig selv driver projekter eller forholder sig til specifikke emner i lokalområderne, men via områderepræsentanterne sikrer en bred involvering. Bestyrelsens medlemmer kan stadig støtte og hjælpe lokale projekter og bidrage aktivt i foreninger.

Lokalforum Regstrup er lukket

Efter mange frustrationer har bestyrelsen valgt at opløse sig selv og lukke ned for alle aktiviteter.

For god ordens skyld: Vi har ikke modtaget krav, påbud, mundkurve eller hemmelige oplysninger fra kommunen, kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.

Bestyrelsen afslutter alle aktiviteter og overdrager alle aktiver til kommunen.

Foreningen er ikke opløst. Hvis nogen ønsker at fortsætte lokalforums virke, må de afholde en ekstraordinær generalforsamling og vælge en ny bestyrelse.

Den gamle bestyrelse kan ikke hjælpe, da alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har meldt sig ud af bestyrelsen.

Vi kan ikke længere kontaktes på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.