Generalforsamling og lokalforumsmøde udskudt på ubestemt tid

Grundet den seneste udvikling med COVID19 og skærpet forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet at udskyde vores varslede generalforsamling og lokalforumsmøde den 17. november 2020  på ubestemt tid.

Vi havde håbet at kunne gennemføre arrangementet under ordnede forhold i Vommevad Forsamlingshus, men efter samråd med vores fællesskabere og Holbæk Kommune ser vi os nødsaget til at aflyse.

Hermed overholder vi ikke vores gældende vedtægter om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af november, men vi håber på forståelse for denne beslutning.

Vi vender tilbage når situationen ser lysere ud. 

Bestyrelsen for Lokalforum Regstrup

Fælles møde om vores bedste steder

Onsdag den 30. september kl. 19

Vi bor i et fantastisk lokalområde med mange gode steder i et spændende landskab. I Lokalforum Regstrup kunne vi godt tænke os at synliggøre det ved at lave et digitalt kort til vores hjemmeside. Vores ønske er at styrke vores lokale fællesskab, ved at dele viden om det vi værdsætter.

Derfor holder Lokalforum Regstrup onsdag den 30. september en fællesaften, hvor vi sammen udpeger alle de gode steder, vi kan komme i tanke om. Vi mødes kl. 19 på Nr. Jernløse Skole på ”Det røde gulv”. Alle der har lyst er velkomne, dog er der max plads til 45 grundet COVID19 situationen.

Et godt sted kan f.eks. være Jernløse Mølle, kirkens hus i Søstrup, hængekøjerne på Brorfelde eller stien langs Regstrup Å. Det kan være attraktive løbestier og cykelruter, men også et sted som få kender, og som andre kunne have glæde af at få viden om. Gode steder er ofte forbundet med en historie om det lokale liv, og den er også meget velkommen til at blive en del af kortet.

Holbæk Kommunes fællesskaber Christian Kobbernagel hjælper os med opgaven og deltager også på vores fællesaften sammen med kommunens stiplanlægger Morten Holme. Kommunen hjælper også med at vores endelige kort kun viser steder, som er offentligt tilgængelige eller kan besøges med ejers samtykke.

Kan du ikke deltage i vores fællesaften er du meget velkommen til at sende forslag til steder og fortællinger til Lokalforum Regstrup – info@lokalforumregstrup.dk

Vi ser frem til en spændende aften

Lokalforum Regstrup

Corona

Grundet corona har vi desværre måtte aflyse vores annoncerede lokalforumsmøde den 24. marts. Derfor går vi glip af et spændende oplæg af Esben Danielsen om frivillighed. Vi håber at vi kan få ham på besøg senere på året når verden har normaliseret sig.

Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses på den anden side.

Generalforsamling 28. august 2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 28. august 2019

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lokalforum Regstrup onsdag den 28. august 2019, kl. 19:00 på Nr. Jernløse skole

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til nye vedtægter
 3. Beslutning om, at der i 2019 ikke er medlemmer fra nyvalgt bestyrelse på valg til ordinær generalforsamling 2019, men at det først er til generalforsamling oktober 2020 at der jf. vedtægternes § 5 er en del af bestyrelsesmedlemmerne der er på valg.
 4. Valg af ny bestyrelse

Forslag til nye vedtægter er vedlagt (bilag 1). Et dokument, hvor nye og gamle vedtægter sammenholdes, er ligeledes vedlagt (bilag 2).

Steen Bech, Helle Houmann, Anni Olsen, Jimmy Singerholm
(Tidligere bestyrelsesmedlemmer i Lokalforum Regstrup)

Genstart af Lokalforum Regstrup

Lidt historik:

Der har gennem længere tid været en dialog faciliteret af Holbæk Kommune (Fællesskaber Mette Bruun Pedersen og Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Brian Ahlquist) om genstart af Lokalforum Regstrup. Der har bl.a. været afholdt møder med repræsentanter for andre lokalfora for at drage nytte af deres erfaringer. Konklusionen er blevet, at fire medlemmer af den gamle bestyrelse ønsker at medvirke til at løbe et nyt lokalforum i gang og derfor indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Flere har bidraget undervejs, både fra bestyrelsen og udenfor.

Hvorfor starte op igen:

Holbæk Kommune har valgt at arbejde med Lokalfora, og rigtig megen information flyder den vej. Vi frygter, at vores lokalområde kommer til at mangle information og derved mister såvel indflydelse som mulighed for at søge tilskud til projekter, hvis der ikke findes et aktivt lokalforum. Ligeledes bortfalder det faste årlige tilskud fra Holbæk Kommune.

Hvorfor vedtægtsændringer:

Gennem dialogmøderne er vi nået frem til at foreslå en anden bestyrelsesstruktur med en større uddelegering af arbejdet. Vedtægtsændringerne indebærer derfor en bestyrelse bestående af fire områderepræsentanter, som hver for sig og i fællesskab skal sikre, at alle dele af lokalområdet involveres og tilgodeses. Dertil kommer 3 mere administrative poster, som dels skal varetage normalt administrativt bestyrelsesarbejde, og dels skal sikre, at al relevant information tilgår områderepræsentanterne. Udgangspunktet er, at Lokalforum ikke i sig selv driver projekter eller forholder sig til specifikke emner i lokalområderne, men via områderepræsentanterne sikrer en bred involvering. Bestyrelsens medlemmer kan stadig støtte og hjælpe lokale projekter og bidrage aktivt i foreninger.

Lokalforum Regstrup er lukket

Efter mange frustrationer har bestyrelsen valgt at opløse sig selv og lukke ned for alle aktiviteter.

For god ordens skyld: Vi har ikke modtaget krav, påbud, mundkurve eller hemmelige oplysninger fra kommunen, kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.

Bestyrelsen afslutter alle aktiviteter og overdrager alle aktiver til kommunen.

Foreningen er ikke opløst. Hvis nogen ønsker at fortsætte lokalforums virke, må de afholde en ekstraordinær generalforsamling og vælge en ny bestyrelse.

Den gamle bestyrelse kan ikke hjælpe, da alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har meldt sig ud af bestyrelsen.

Vi kan ikke længere kontaktes på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Lokalforumsmøde 30. januar 2019

Referat af Lokalforumsmøde & ekstraordinær generalforsamling d. 30. Januar 2019 kl. 19-21 på Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51, 4420 Regstrup

Velkomst
Ea bød velkommen til de 45 fremmødte og fortalte om bankens krav om, at vi ændrede vedtægter. Derfor har vi i dag både lokalforumsmøde og ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få rettet vores vedtægter. Lokalforum kan i øjeblikket ikke hæve penge på bankkontoen, hvis vi ikke har fået rettet vedtægterne.

Valg af dirigent og referent
Ea Riccio blev valgt til dirigent og Michael Kringelhede blev valgt til referent.

Kort introduktion til Lokalforums bestyrelse
Ea er formand og har tidligere været i Undløse lokalforum, men er flyttet til Holløsevej i Regstrup og valgt til bestyrelsen i efteråret 2018.

Michael bor på Skovvejen og startede i lokalforum, da der kom planer om at lave en motorvej igennem lokalområdet. Michael står for referater og maillisten.

Steen bor i Regstrup (bagved kirken) og står for lokalforums infoskærm i brugsen.

Charlotte bor på Hovedgaden og har været med i lokalforum i 1½ år og er kasserer og brænder for foreningshus og foreningsdagen.

Jimmy, Helle og René kunne desværre ikke deltage i dag.

Lokalforum er en foreningen, som støtter op omkring projekter og aktiviteter, som er udviklende for vores lokalområde. Lokalforum er hovedsageligt involveret i høringer og nogle gange som politisk sparring til emner taget op af Lokalforum, borgere eller Kommunalbestyrelsen.

Lokalforum har ikke indsigt i, hvad kommunens administration arbejder med (såsom hvilke konkrete virksomheder, som får byggetilladelse i vores lokalområde). Vi svarer gerne, når/hvis administrationen henvender sig og spørger, hvad vi synes om idéer, konkrete planer eller ansøgninger. Disse emner tages op på lokalforumsmøder.

Lokalforum hjælper gerne med, at arrangere dialogmøder med borgere, politikere og administration omkring konkrete emner. Derudover hjælper lokalforum med mindre økonomisk støtte til lokale arrangementer og projekter i form af sponsorater, hvis det vurderes at være nyttigt for vores lokalområde.

Chris undrede sig over, hvorfor banken ikke kan godkende vores vedtægter, som ellers blev godtaget af den samme bank for 2 år siden. Charlotte forklarede, at banken ikke ville godkende hævninger på kontoen medmindre alle medlemmer af bestyrelsen underskrev alle bilag.

Ændringer i Lokalforum Regstrups vedtægter
Vi har forsøgt, at rette vedtægterne, så de overholder anbefalingerne fra både banken, frivillighed.dk og kommunens anbefalinger.

§5 blev på den ekstraordinære generalforsamling rettet til, at bestyrelsen består af mindst 7 personer og minimum 3 personer er på valg hvert år. §9 stk. 5 blev rettet til, at bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Fælles-skaberens rolle
Mette Bruun Pedersen præsenterede sig som Regstrup områdets fælles-skaber. Mette er også fælles-skaber i Kundby og arbejder derudover med administration af kommunens ejendomme.

Mettes opgaver som fælles-skaber er, at være bindeled imellem lokalområdet og administrationen i Holbæk kommune. Vi kan som borgere og/eller foreningen til enhver tid henvende os til Mette, hvis vi har brug for hjælp med at finde ud af, hvem i kommunen vi skal henvende os til når vi har noget konkret, vi gerne vil dialog omkring.

Det kan f.eks. være omkring hvilke kommunaler puljer, der kan søges om penge fra, i forhold til lokale projekter eller arrangementer.

Mette tilstræber, at deltage til alle lokalforumsmøder i Regstrup.

SKVULP
Susanne Knudsen arbejder med planlægning og koordinering af SKVULP festivallen i Holbæk, og fortalte om planerne for festivallen i pinsen fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni 2019. Der er fri entre og i år vil SKVULP festivallen været dobbelt så stor i geografisk areal, som den var i 2018.

Alle lokalfora er inviteret til, at have en bod på festivallen. Foreninger som ønsker, at deltage i arrangementet, skal tilmelde sig seneste d. 10. maj.

Man kan også bliver sponsor eller partner til SKVULP. Det kan man læse om på http://www.skvulpfestival.dk/partnerskabsprogram/

Motorvej
Den vestlige del af motorvejen (fra Skovvejen til Sdr. Jernløse) er stadig ikke åbnet. Entreprenøren er lidt udfordret af mangel på jord og vejrforholdene. Trafikken bliver tidligst flyttet over på motorvejen til april.

Den samlede tidsplan for motorvejen holder og den forventes at åbne sidst på året (2019). Gående og cyklister på Hanerupvej vil snart blive flyttet til, at skulle igennem tunnelen under motorvejen.

Lokalforum vil forsøge, at få lov til at lave et arrangement, hvor man kan gå/løbe/cykle en tur på motorvejen i april, inden trafikken bliver flyttet over på den nye vej.

Der blev spurgt til, om Lokalforum kendte til planer om, at lave en vej fra rute 12 til rute 23. Det er ikke et projekt vi har hørt om.

Nr. Jernløse hallen
Fodbold, håndbold, badminton og gymnastik har sammen med skolen overtaget driften hallen og omklædningsrummene de næste 2 år, og har fra 1. februar overtaget vask og vedligehold af hallen. Det betyder bl.a. at det nu vil være muligt at søge kommunen om tilskud til konkrete projekter i hallen. Det kunne man ikke førhen, da kommunen selv stor for drift og vedligehold af hallen.

De har sammen ansat 1 mand til at stå for det, og han har samtidig overtaget forpagtningen af skolens cafeteria. Der blev opfordret til, at støtte op omkring det nye cafeteria og hjælpe til med, at det kan blive en succes.

Man kan se på kommunens hjemmeside, hvornår hallen er booket.

Bosætning
Kommunen har fået lavet en rapport omkring bosætning i Holbæk kommune. Administrationen vil gerne have en dialog med lokalområderne omkring vores ønsker for, hvordan vi ønsker at den fremtidige udvikling for bosætning skal være i lokalområdet.

Lokalforum opfordrer alle, til at sende os forslag og ideer til, hvad der kan være med til at udvikle vores lokalområde, så vi kan være på forkant med visionerne for vores lokalområde.
Det blev diskuteret, om det giver mening at have en bosætningsplan for Regstrup, hvis der bliver lavet et biogasanlæg. Ea fortalte om vigtigheden af, at vi har et alternativ til politikernes planer om, at udvide vores lokalområde med stor industri. Hvis vi har en god alternativ plan for vores lokalområde, kan vi måske overbevise flertallet i byrådet om, at det er bedre for udviklingen af vores område, at satse på bosætningsplanen.

Der blev opfordret til, at lokalfora samarbejder om, at få etableret flere cykelstier i kommunen.

Afrunding og tak for i dag
Der blev foreslået, at erhvervsområdet fremover var et fast punkt på lokalforumsmøderne.

Bestyrelsesmøde 8. januar 2019

Bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 kl. 19:00-21:00 – Referat

Til stede: Ea Riccio, Helle Houmann, Charlotte Sørensen, Jimmy Singerholm, Anni Olsen (referent), Mette Bruun Pedersen
Fraværende: Steen Bech, Michael Kringelhede, René Bergqvist

Dagsorden:
1. Hilse på vores Fællesskaber, Mette Bruun Pedersen
2. Mere detaljeret arbejdsfordeling
3. Information og kommunikation internt
4. Bosætning
5. Lokalforum Regstrups rolle
6. Møder
7. Opsamling af møde med politikere den 7. januar
8. Ansøgning om tilskud til Flagalle i Kvanløse
9. Eventuelt

Referat:

1. Hilse på vores Fællesskaber, Mette Bruun Pedersen:
Mette er Fællesskaber for Regstrup- og Kundby-områderne. Hendes kærneområde er Vækst og Bæredygtighed, hvor hun beskæftiger sig med ejendomme, primært inden for ældreområdet. 75% af arbejdstiden bruges på kærneområdet, 25% som Fællesskaber, hvor rolle er at være kontakt mellem borgere og lokalfora på den ene side og administration og politikere på den anden side. Skønt der er mest kommunikation indad mod kommunen, benyttes Fællesskaberen også, når kommunen har behov for at finde de rette kontakter blandt borgere og foreninger. Borgere kan henvende sig direkte til Mette, det er ikke nødvendigt at involvere Lokalforum. Fællesskaberne har adgang til en værkstøjskasse i form af foredrag og kurser, bl.a. om fundraising og rekruttering af frivillige.

Mette vi så vidt muligt deltage i alle Lokalforums møder.

Mette orienterede om en række puljer, hvorfra der kan søges midler, og henviste til Kultur og Fritid på Holbæk Kommunes hjemmeside:

 • Frivillighedspulje, hvert område kan søge op til 75.000 kr.
 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har 4 mio kr. til rådighed.
 • LAG-midler (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne)

Det blev aftalt, at muligheden for at søge diverse puljer skal drøftes på hvert enkelt bestyrelsesmøde.

Endelig orienterede Mette om SKVULP festivalen 7.-8. juni 2019, hvor det er et ønske, at Lokalområderne præsenterer sig selv. SKVULP deltager på Lokalforums offentlige møde den 30. januar, så detaljeret drøftelse af vores mulige deltagelse blev henvist til næste bestyrelsesmøde den 13. marts.

2. Mere detaljeret arbejdsfordeling
Blev ikke drøftet yderligere, da flere var fraværende, og den overordnede arbejdsfordeling er fastlagt.

3. Information og kommunikation internt
Der havde været lidt misforståelser internt i bestyrelsen omkring kommunikation, så flg. blev besluttet:

 • Dagsorden skal udsendes fra formanden senest en uge før mødet. Helle fremsender skabelon. Hvis der er ændringer eller tilføjelser til dagsordenen, skal dette være skrevet formanden inden 3 dage efter modtagelsen af dagsordenen. Hastepunkter, f.eks. ansøgninger om mindre beløb til brug inden næste bestyrelsesmøde, kan undtagelsesvis behandles under Eventuelt.
 • Referater skal godkendes, enten ved oplæsning i slutningen af mødet eller ved udsendelse til deltagerne pr. mail, før de lægges på hjemmesiden. Ved udsendelse skal frist for kommentarer være max. 2 dage.
 • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligt, at der er tale om et referat.
 • Ved kommunikation pr. mail skal der altid benyttes ”svar til alle”.
 • Ea undersøger, om der kan etableres en lukket sektion på hjemmesiden, som kun bestyrelsen har adgang til.
 • Bestyrelsesmøder er offentlige, og alle er velkomne til at deltage i / lytte til vore møder. Referater er offentlige, med mindre andet er besluttet.

4. Bosætning
Bosætning er på dagsordenen til mødet den 30. januar. Helle havde udarbejdet materiale og drøftet med Steen, men da Steen var fraværende var status ukendt. Helle undersøger og sørger for, at materialet kommer ud/”hypes”, så feedback fra borgere kan bruges på mødet den 30. januar.

5. Lokalforum Regstrups rolle
Ea understregede, at når vi er i Lokalforum, er vi upartiske. Det er diverse grupper, som skal arbejde med Kommunen. Med grupper menes i udgangspunktet enhver eksisterende gruppering i lokalområdet, uanset om denne har et formelt samarbejde med Lokalforum eller ej. Eksempler:

 • Spejdere
 • Brugerrådet for Jernløsehallen
 • Gruppen, som arbejder med cykelsti til Megacenteret
 • Åvang aktivcenter
 • Kvanløse beboerforening
 • Møllelauget

Ea gjorde specifikt opmærksom på, at Lokalforum Regstrup kan have en holdning til erhvervsområde, men ikke til biogas, da vi skal være lokalforum for hele området, også landbruget. Anni tilkendegav, at dette for hende var en helt ny vinkel, som ikke var udtrykt før.

6. Møder
Offentligt møde den 30. januar:
Der er booket lokale på Sdr. Jernløse Lilleskole. Der er plads til ca. 100 deltagere. Vi mødes på skolen kl. 18:30. Mødet starter kl. 19:00.
Servering vil være øl, sodavand og kildevand.

Dagsorden for mødet:

 • Introduktion og præsentation af bestyrelsen (EA + hver enkelt præsenterer sig selv kort)
 • Valg af dirigent (Ea)
 • Mette præsenterer sig selv og Fællesskaberens rolle
 • SKVULP præsenteres (Susanne Knudsen)
 • Michael fortæller om motorvejen og planen om at lave et arrangement før åbning.
 • Bestyrelsen for Nr. Jernløse-hallen fortæller om arbejdet med og status på overtagelse af hallen
 • Pause
 • Bosætning
 • Afrunding (Dirigent/Ea)

Aktiviteter før mødet:

 • Ea aftaler indbydelse med Steen / Michael. Indbydelsen skal lægges på infoskærm, hjemmeside og facebookside. Desuden udarbejdes 5-10 flyers, som placeres spredt i området.
 • Charlotte aftaler med Dagligbrugsen at vi kan returnere det, vi ikke bruger, og opretter konto, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Mette undersøger, om der er en ny åbningsdag for motorvejen.
 • Helle og Steen håndterer kommunikation og feedback vedr. bosætning
 • Charlotte inviterer bestyrelsen for Nr. Jernløse-hallen
 • Ea aftaler orienterer Susanne Knudsen
 • Ea inviterer politikere til generel deltagelse samt dirigent
 • Ea inviterer Lars Quist og Søren Korsholm eller Jacob Bonde Pollmann til at deltage aktivt i punktet om bosætning
 • Ea forbereder detaljer om bosætning

Øvrige møder:

 • På næste offentlige møde vil Jimmy fortælle om Grønne Hjerte. Jimmy forventer, at shelters er klar til den tid.
 • Mette forslog at sætte Åvang på dagsordenen næste gang.
 • Charlotte foreslog, at vi på et af de næste bestyrelsesmøder gennemgår regnskabet fra de seneste år. Hensigten er at give de nye bestyrelsesmedlemmer større viden om, hvad der bruges penge på.
 • Anni deltager ikke i næste bestyrelsesmøde (13. marts).

7. Opsamling af møde med politikere den 7. januar
De tilstedeværende deltagere var enige om, at det havde været et godt møde, som hele vejen igennem blev afviklet i en god tone. Særskilt referat er udarbejdet.

8. Ansøgning om tilskud til Flagalle i Kvanløse
Der blev bevilget 2.500 kr.

9. Eventuelt
Ansøgning om tilskud fra Krolfklubben på Åvang
Der blev bevilget 400 kr. til en årsmesterskabskølle.

Foreningsdag:
Det har vist sig at være op ad bakke at skaffe frivillige til at deltage i dette arrangement, og bestyrelsen gav opbakning til at droppe det, hvis situationen ikke ændres. Det blev dog besluttet, at Charlotte og Jimmy forinden skulle deltage i Holbæk Kommunes kursus den 19. februar ”Rekruttering for foreninger via sociale medier” og efterfølgende teste metoden ved endnu en gang at forsøge at skaffe frivillige til foreningsdagen.

(Referent Anni Olsen)