Velkommen

Regstrup Lokalområde ligger midt i Holbæk Kommune og favner udover Regstrup en lang række landsbyer herunder Søstrup, Kvanløse, Brorfelde og Sdr. Jernløse. Lokalforum Regstrup har til formål at fungere som platform for dialog mellem borgerne samt mellem lokalområdet og kommunen.

Har du gode idéer til vores arbejde med Lokalforum Regstrup er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Grundet COVID19 situationen og det skærpede forsamlingsforbud ser vi os nødsaget til at udskyde vores annoncerede Lokalforumsmøde og Generalforsamling på ubestemt tid.

Pas godt på jer selv og hinanden
Bestyrelsen

Lokalforum Regstrup afholder Lokalforumsmøde og Generalforsamling tirsdag den 17. november 2020 kl. 19-21 i Vommevad forsamlingshus

OBS!!  På grund af COVID19situationen beder vi om tilmelding pr. email til Anni Olsen, anni@kyril.dk, senest torsdag den 12. november 2020

Dagsorden for lokalforumsmøde:
 1. Velkomst og præsentation af dagsorden
 2. Status fra arbejdsgrupper
 3. Nyt fra bestyrelsen
 4. “Vores Bedste Steder” – projekt i samarbejde med Holbæk Kommune
 5. Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne
Dagsorden for generalforsamling:
 1. Indledning og valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Eventuelt

Tak for i dag

__________________________________________________________________________________

Forslag til behandling under generalforsamlingens pkt. 4 ”Indkomne forslag” skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 10. november 2020. Forslag bedes fremsendt til formanden, Jimmy Singerholm, jimmysingerholm@gmail.com eller sekretæren, Anni Olsen, anni@kyril.dk.