Søg Lokalforum Regstrup

Lokalforum Regstrup får hvert år tildelt et kommunalt tilskud på knap 30.000 kr. som skal understøtte lokalforums aktiviteter. Bestyrelsen forvalter midlerne, som blandt andet bruges til at afholde lokalforumsmøder og drifte hjemmesiden.

Bestyrelsen har besluttet at tiloversblevne midler skal uddeles som støttemidler til aktiviteter, der fremmer fællesskab, frivillighed og udvikling i lokalområdet. Bestyrelsen tager løbende imod ansøgninger – store som små.

Læs mere i Retningslinjer for brug af Lokalforum Regstrups midler, som er vedtaget af bestyrelsen den 2. februar 2021.