Retningslinjer for arbejdsgrupper

Til hjælp for lokale arbejdsgrupper har bestyrelsen i oktober 2020 udarbejder følgende retningslinjer, som nedsatte arbejdsgrupper opfordres til at efterleve.

  • Det anbefales at arbejdsgrupper etableres på et offentligt møde fx et Lokalforumsmøde. Lokalforums bestyrelse kan dog i særlige tilfælde medvirke til at facilitere ”pop-up”-arbejdsgrupper uden et offentligt møde. 

  • Arbejdsgruppen udnævner en tovholder/kontaktperson. Denne er ansvarlig for at indkalde til første møde samt for at information fra gruppen kommunikeres ud og information til gruppen samles ind.

  • Lokalforums bestyrelse slår de oprettede arbejdsgrupper op på Facebook/hjemmeside kort efter etableringen. Her vil det fremgå hvem der kan kontaktes, hvis man har lyst til at melde sig til gruppen.

  • Efter første møde i arbejdsgruppen offentliggør gruppen på Lokalforums Facebook-side, eller evt. i en Facebook-gruppe oprettet til formålet, hvem som deltager, samt hvad de har tænkt sig at arbejde frem mod. Her opfordres til, at andre kan melde sig, og der eftersøges input og ideer til udvalgets arbejde. Der skrives tydeligt hvem man kan henvende sig til. 

  • Arbejdsgruppen kommunikerer løbende ud hvad der arbejdes med samt hvad de kunne bruge af bidrag.

  • Undervejs i arbejdet kan arbejdsgrupper kontakte lokalområdets fællesskaber direkte – ligesom i øvrigt enhver borger i lokalområdet.

  • Arbejdsgrupper kan blive inviteret til at præsentere gruppens arbejde og status på Lokalforums møder.

  • Når en arbejdsgruppe er klar til at fremlægge noget for kommunen, offentliggøres dette på Facebook /hjemmeside så det tydeligt kan ses hvad forslaget til kommunen er. 

  • I lighed med anden information deles Facebook-opdateringer fra arbejdsgrupper i de relevante lokale Facebookgrupper (”Fællesskab for beboere i Kvanløse sogn”, ”Os fra 4420 Regstrup”, ”Os fra Søstrup” og ”Sdr. Jernløse”).