Om lokalforum

Lokalforum Regstrups logo
Lokalforum Regstrups logo

Lokalforum Regstrup
Holbæk kommune besluttede ved kommunesammenlægningen i 2007, at dele den nye storkommune op i 18 lokalområder med hver deres lokalforum.

Lokalforum er et informerende og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og institutioner (lokale interessenter) i Regstrup lokalområde.

Lokalforum bruges som kommunes lokale dialogpart og er ofte høringspart i kommunal høringer.

Borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet kan stadig kontakte kommunen direkte i høringer og individuelle sager.

Hvem er lokalforum?
Formelt set repræsenteres lokalforum af bestyrelsen som vælges ved den årlige generalforsamling i oktober og arbejder med udgangspunkt i lokalforums vedtægter.

Alle med interesse i lokalområdet har mulighed for at møde op på lokalforumsmøder og deltage i debatten. Alle er velkomne og du er meget velkommen til at hjælpe til med arbejdet i lokalforum.

Alle som kommer til lokalforumsmøderne deltager på lige fod i beslutningerne i lokalforum (ud fra bestemmelserne i vedtægterne).

Hvordan kontaker jeg lokalforum?
Du er altid velkommen til at komme til et af vores åbne lokalforumsmøder eller til at kontakte bestyrelsen imellem møderne.