Om lokalforum

Lokalforum Regstrups logo
Lokalforum Regstrups logo

Lokalforum Regstrup
Holbæk kommune besluttede ved kommunesammenlægningen i 2007, at dele den nye storkommune op i 18 lokalområder med hver deres lokalforum.

Lokalforum er et informerende og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og institutioner (lokale interessenter) i Regstrup lokalområde.

Lokalforum bruges som kommunes lokale dialogpart og er ofte høringspart i kommunal høringer.

Borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet kan stadig kontakte kommunen direkte i høringer og individuelle sager.

Hvem er lokalforum?
Formelt set repræsenteres lokalforum af bestyrelsen som vælges ved den årlige generalforsamling i oktober og arbejder med udgangspunkt i lokalforums vedtægter.

Alle med interesse i lokalområdet har mulighed for at møde op på lokalforumsmøder og deltage i debatten. Alle er velkomne og du er meget velkommen til at hjælpe til med arbejdet i lokalforum.

Alle som kommer til lokalforumsmøderne deltager på lige fod i beslutningerne i lokalforum (ud fra bestemmelserne i vedtægterne).

Under lokalforum er der til tider nedsat nogle udvalgt, som repræsenterer lokalforum på mere specifikke områder.

Hvor mødes lokalforum?
Vores lokalforum mødes på Skovvejensskole, afdeling Nr. Jernløse og der afholdes mindst 3 lokalforumsmøder om året.

Mødedatoer og dagsordener, referater med mere findes her på siden samt bliver sendt ud på vores e-post liste.

Desuden bliver der sat opslag op på infoskærmen i Brugsen og annonceret på vores Facebook side og i gruppen Os fra 4420 Regstrup.

Hvordan kontaker jeg lokalforum?
Du er altid velkommen til at kommen til et af vores åbne lokalforumsmøder eller til at kontakte bestyrelsen imellem møderne.