Om lokalforum

Lokalforum Regstrups logo
Lokalforum Regstrups logo

Lokalforum Regstrup
Holbæk kommune besluttede ved kommunesammenlægningen i 2007, at dele den nye storkommune op i 18 lokalområder med hver deres lokalforum.

Lokalforum er et informerende og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og institutioner (lokale interessenter) i Regstrup lokalområde.

Lokalforum bruges som kommunes lokale dialogpart og er ofte høringspart i kommunal høringer.

Borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet kan stadig kontakte kommunen direkte i høringer og individuelle sager.

Hvem er lokalforum?
Formelt set repræsenteres lokalforum af bestyrelsen som vælges ved den årlige generalforsamling i oktober og arbejder med udgangspunkt i lokalforums vedtægter.

Alle med interesse i lokalområdet har mulighed for at møde op på lokalforumsmøder og deltage i debatten. Alle er velkomne og du er meget velkommen til at hjælpe til med arbejdet i lokalforum.

Alle som kommer til lokalforumsmøderne deltager på lige fod i beslutningerne i lokalforum (ud fra bestemmelserne i vedtægterne).

Under lokalforum er der til tider nedsat nogle udvalgt, som repræsenterer lokalforum på mere specifikke områder.

Hvor mødes lokalforum?
Vores lokalforum mødes på Engskovskolens afdeling i Nr. Jernløse og der afholdes mindst 3 lokalforumsmåder om året.

Mødedatoer og dagsordener, referater med mere findes her på siden samt bliver sendt ud på vores e-post liste.

Desuden bliver der sat opslag op i vores skab ved Brugsen og annonceret på Facebook i gruppen Os fra 4420 Regstrup.

Vi har fået et skab op ved Brugsen og her har alle mulighed for at få hængt sit indlæg op. Indlægget kan ligges i postkassen ved Åvang eller mailes til hellewen@gmail.com.

Hvordan kontaker jeg lokalforum?
Du er altid velkommen til at kommen til et af vores åbne lokalforumsmøder eller til at kontakte bestyrelsen imellem møderne.