Møde med KMU og PULO 7. januar 2019

Tilstedeværende ved mødet
John Harpøth (DF)
Ole Brockdorff (S)
Peter Nilsson (V)
Christina Hvass Hansen (S)
Lars Qvist (L)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA)
Christina Krzyrosiak Hansen (S)
Steen Bech
Ea Riccio
Helle Houmann
Anni Olsen
Jimmy Singerholm
Michael Kringelhede

Referat
Ea: Lokalforum ønskede små erhvervsdrivende på perspektivområde omkring motorvejstilslutningslægget som f.eks. små håndværkere, et supermarked eller måske en tankstation. Vi ønskede et rekreativt område omkring erhvervsområdet med f.eks. nogle stier omkring erhvervsområdet. Ifølge bosætningsrapporten er grønne område noget som er vigtigt i forhold til at tiltrække nye beboer. Vi ser også et behov for at udvide idrætsfaciliteterne i forbindelse med skole.
Vi har i stedet pludselig fået informationen, at der skal være stort erhvervsområde til tung industri med tung trafik. Så skulle der være et biogasanlæg, så skulle det ikke være der og så skulle det være her alligevel. Vi mener, at det vil være ødelæggende for lokalområdet og udviklingen af området og tiltrækningen af børnefamilier, hvis der kommer et stort erhvervsområde med/uden biogasanlæg.
Hvorfor har man valgt at placere et stort erhvervsområde med tung industri tæt på skole og beboelse?
John: Lokalforum har længe ønsket industri omkring tilslutningsanlægget og loven kræver at erhvervsområder omkring tilslutningsanlæg bliver udlagt til tung industri.
Helle: Må industri i miljøklasse 4-7 indskrænkes til kun miljøklasse 4?
John: Som jeg læser materialet skal man tillade miljøklasse 4-7. Man kan eventuelt søge om dispensation, men dispensationen gives kun til mindre områder omkring de større industrianlæg i erhvervsområdet.
Anni: Der er forskel på hvilke miljøklasser man kan tilllade i forhold til størrelsen på erhvervsområdet og hvor bynært området er. Hvis man holder fast i det mindre erhvervsområde, så vil man ikke kunne tillade de høje miljøklasser.
Steen: Er der regler for, hvor bynært man må placere de høje miljøklasser. Er man tvunget til at give tilladelse til de høje miljøklasser, hvis nogen søger byggetilladelse efter en høj miljøklasse?
John: Jeg kender ikke de nøjagtige regler for afstande. Det er stærkt specialicerede medarbejdere, som skal vurdere ansøgningerne omkring byggetilladelse. Det er vanskeligt at afvise en byggetilladelse, som lever op til kravene i kommuneplanen.
Lars: Lastbiler er ikke miljøklasse 7 i sig selv, medmindre der er tale om natkørsel. Vurderingen af miljøklasse for det enkelte erhverv er ikke til at angive helt præcist, uden at lave en individuel vurdering.
Anni: En tvangslokalplan betyder, at hvis man har lavet et område i kommuneplanen til erhverv med en høj miljøklasse, så skal kommunen, hvis nogen ansøger, lave en lokalplan, som passer til kommuneplanen, altså med høj miljøklasse.
Karen: Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde sagde vi, at lokalplanen for området skulle være med godkendelse af miljøklasse 7. Hvis vi laver en lokalplan med en lav miljøklasse, så ville det ikke være tilladt at godkende virksomheder med en høj miljøklasse. Det nye område i Jyderup tillader f.eks. ikke miljøklasse 7.
John: I Jyderup er der en motortrafikvej og ikke en motorvej. Der må man ikke køre så stærkt og derfor er det ikke nødvendigt, at godkende virksomheder med en høj miljøklasse.
Michael: Hvorfor har i ikke valgt at droppe industriområdet da i fandt ud af, at i ikke kunne anlægge en erhvervsområde magen til det som borgerne i området ønskede?
John: Holbæk kommune har en del henvendelser omkring, at man gerne vil have placeret virksomheder omkring motorvejen og enten skal vi afvise dem eller også skal vi oprette områder vi kan anvise. Vi har valgt at lave et industriområde i miljøklasse 4-7 i stedet for det ønskede erhvervsområde. Vi mener ikke, at det var klart og tydeligt hvad lokalforum og borgerne helt præcist ønskede.
Ea: Hvorfor er erhvervsområdet blevet dobbelt så stort som først foreslået?
John: Der kører en process nu hvor vi skal finde frem til hvad der skal besluttes. Her har i mulighed for at få indflydelse på processen.
Ea/Anni: Vi har givet 69 høringssvar, som allesammen er blevet ignoreret. Hvorfor tager i ikke højde for, hvad der kommer af svar fra borgerne.
Lars: Der er vist ikke nogen i byrådet som bruger under 20 timer om ugen på det her erhvervsområde i øjeblikket. Vi er valgt til at varetage hele kommunens interesser, men Regstrup området er det eneste sted i kommunen, hvor vi har mulighed for at placere store erhvervsområder i forbindelse med motorvejen.
Christina H: Da Vejdirektoratet for 12 år siden placerede motorvejstilslutningen fik vi igennem lokalforum flyttet tilslutningsanlægget væk fra Sdr. Jernløse, for at der ville være plads til et industriområde ved motorvejstilslutningen.
Anni: Hvis man havde diskuteret det for 12 år siden, så burde der have været en kommuneplan allerede dengang, så borgerne havde indsigt i, hvad der var planer om.
Anni: Hvorfor skulle vi tro på, at vi bliver hørt i den “rigtige” høring, når vi ikke er blevet hørt i den grundige forhøring.
John: Det er heller ikke sikkert, at det bliver anderledes.
Karen: Hvis vi ønsker at være en grøn kommune med en grøn omstilling, så skal vi forsøge at præcisere hvilke former for industri og erhverv vi ønsker at profilere os med. Jeg mener ikke, at et biogasanlæg er noget vi ønsker at profilere os med. Jeg mener ikke, at det er en grøn omstilling.
Vi skal allerede til næste år i gang med at tale om den næste kommuneplansrevidering, og derfor er det godt, at lokalområdet allerede er aktive i forhold til hvad i ønsker. Jeg var med til lokalforumsmødet i Søstrup, hvor kommuneplanen blev diskuteret sidste gang, og der var ingen som talte om tung industri.
Steen: Citat fra Home: Vi har 3 handler som er blevet annulleret indenfor den sidste uge, fordi der er mulighed for, at der bliver bygget et biogasanlæg i området. Og der er meget lav forespørgsel på bolig i området for tiden.
John: Det argument kan jeg ikke bruge til noget. Vi har været igennem samme process i Store Merløse, hvor ingen ønskede et halmvarmeværk. Kort tid efter var der ingen problemer med, at sælge husene, og der er ingen huse til salg længere i Store Merløse. Jeg tror kun der er problemer i Regstrup nu, fordi der er så meget debat omkring industriområdet. I øvrigt er prisen varmen i Store Merløse faldet 4 gange siden dengang, men der er ikke nogen, som har sagt tak for det.
Ea: Var der i forvejen et erhvervsområde i Store Merløse.
John: Ja, der var et lille varmeværk i forvejen, men ikke nær så stort som det nye anlæg.
Ea: Det bliver dyrt at lave de omkringliggende veje om, så der bliver plads til trafikken til f.eks. et biogasanlæg. Vi vil gerne have blandet erhverv, fordi det er minder erhverv og ikke har så stor indflydelse på de omkringliggende område og trafikken i vores område.
Lars: Sagen er endt lidt imellem 2 stole fordi vi både har en dialogmodel og det traditionelle politiske system og de 2 systemer kører parallelt og vi får nok ikke talt nok sammen i situationer som denne her. Det ved vi godt alle sammen kunne være bedre. Vi vil rigtig gerne være den kommune i Danmark, som finder den gode dialogmodel for, hvordan vi inddrager så mange borgere som muligt tidligt i beslutningerne.
Ea: Politikerne er valgt til at varetage borgernes interesser og derfor kunne man godt være mere åben omkring hvad man overvejer. Den kommunikation i mellem borgere og kommune kunne godt være bedre.
Lars: Kommunikationen er der ikke, for det er meget svært at finde den rigtige kommunikationskanal som kommune. Aviserne findes næsten ikke mere og facebook er for de færreste.
Michael: Vejdirektoratet flyttede vist nok tilslutningsanlægget, fordi der ikke var plads til det ved Sdr. Jernløse. Der var ingen der talte om tung industri dengang, for vi havde ikke forestillet os at nogen ville ønske at anlægge stor industri her hos os. Jeg tror ikke at vores problem i øjeblikket er, at vi ikke bliver hørt. Problemet er, at vores politikere er ligeglade med hvad vi mener. Vi kunne sådan set lige så godt droppe dialogen og samle sammen til en god advokat, så vi kan se om vi kan finde noget ulovligt i kommunens planer og
Karen: Den grønne omstilling er kommet højt på dagsordenen og kommunen har vist nok fået et godt tilbud fra et stort firma. Vi (i Enhedslisten) tror ikke på at biogas i den her størrelse er en god idé. I USA taler man om 100.000 tons, når man har store biogasanlæg. Vi taler i Regstrup om et anlæg til 500.000 tons. Jeg har ikke set et regnskab fra Nature Energy som sandsynliggør, at man kan levere den mængde biomateriale i vores område. Det næste, vi måske kommer til at diskutere, er, at anlægge nye store svinefarme i kommunen, for at kunne levere nok biogas.
Christian: Leverandørforeningen, som har kontaktet Nature Energy, mener, at de allerede har den nødvendige biomasse indenfor en radius af 15-20 km. Hvorfor ikke opgradere den nuværende landbrugsproduktion til at være mere miljørigtig med et biogasanlæg?
Anni: Jeg tror ikke, at kommunikation ville have hjulpet i det her tilfælde. Op til sidste kommunalbestyrelsesmøde var der ingen planer om, at der skulle diskuteres en ny placering af biogasanlægget. Hvorfor er det os som skal ofre os og acceptere, at biogasanlægget skal placeres her hos os? Jeg er også bange for, at de senere ansøger om udvidelse af anlægget.
John: Jeg ser også nogle udfordringer i forhold til kommunikationen, hvis kommunikationen med lokalforumskonsulenten ikke fungere for lokalområdet, da det er lige så vigtigt. I forhold til mængden af biomateriale så er det leverandørforeningen, som har henvendt sig til Nature Energy, fordi de allerede har underskrevne aftaler, som kan levere mere end rigeligt biomateriale fra lokalområdet.
Anni: Hvorfor er der forskellige opgørelse af biomaterialet som er tilgængeligt i området. Er de indgåede aftaler offentligt tilgængeligt?
Christina K: Tak for invitationen. Jeg er ked af den dårlige/ubehagelige kommunikation, der har været i hele det her forløb. Karen har ret i, at der er sket en holdningsændring i kommunalbestyrelsen – sikkert afledt af Enhedslistens påvirkning. Men vi er også blevet opmærksomme på, at den grønne omstilling har konsekvenser. Jeg er efter mit lange opslag på Facebook i dag blevet spurgt om rigtig mange ting, som administrationen allerede har svaret på. F.eks. hvor lastbilerne må køre eller hvornår de må køre der.
Vi skal finde en måde at kommunikere på, hvor vi rent faktisk får oplysningerne ud til borgerne. Vi burde nok have en side på kommunens hjemmeside, hvor vi kan skrive svarene på de spørgsmål og bekymringer, som mange borgere har.
Vi har også fået mange gode ideer fra borgerne og det er ærgerligt, at vi først får ideerne nu – men vi tager dem med i planlægningen. Det er ikke nyt, at der bliver talt om biogasanlæg. Det har vi arbejdet på i kommunen i mange år.
I forhold til antallet af grise i kommunen, så må vi jo arbejde på, at der ikke kommer øget forurening fra flere svinefarme.
Helle: Jeg tror godt, at folk i lokalområdet kan acceptere et mindre erhvervsområde. Det er biogasanlægget og det kæmpe erhvervsområde, som vi ikke ønsker. Vi er bekymret og utrygge over mængden af fejloplysninger, som I som politikere får fra jeres embedsfolk.
F.eks. i pointskemaet i bilagsmaterialet til oplægget. Der er deciderede forkerte oplysninger som f.eks. ingen gasledning nær St.Merløse, men gasledning nær ved Snævre/Kvanløse, selvom det er omvendt, mængden af biomasse de forskellige steder og mange andre ting.
Jeg har kigget på nogle kort over biomassefordeling og andre biogasanlæg. Store dele af den biomasse, som findes i vores lokalområde, allerede afsat til andre biogasanlæg. F.eks. giver St. Merløse muligvis ikke mening længere på grund af biogasanlægget i Ringsted. Det aftager 265.000 tons biomasse og har planlagt at aftage halvdelen af biomassen i den sydlige del af vores kommune. Men hvor meget biomasse er der så reelt til rådighed her? Det er en dyr regning vi skal betale hvis anlægget bliver etableret uden at der rent faktisk er den nødvendige mængde biomasse tilgængelig.
Christina K: De oplysninger vi har f.eks. fra Niras er blevet krydschecket af Dansk miljørådgivning for at sikre, at oplysningerne er korrekte. De svar vi har fået indtil nu er hovedsageligt, at vores vurderinger er for konservative og ikke at der er “pyntet på tallene”. Vi er ved at undersøge, om vi f.eks. kan stille højere krav til lugtgener end de krav, som er i gældende miljølovgivning.
Jeg synes at det er ærgerligt, at folk tror at de hele er besluttet og ikke ved, at det tager mindst ½ år at få vedtaget sådan en plan. Vi kan desværre ikke ændre fortiden, men vi vil gerne høre alle jeres forslag til, hvilke krav vi f.eks. kunne stille for at sikre et godt resultat for lokalområdet.
Christina H: I vejdirektoratets oprindelige tegninger var der også tegnet erhvervsområde helt ned til Snævre.
Michael: Perspektivområdet er tegnet ud fra lokalforums forslag fra 2016 eller 2017, og dengang talte vi slet ikke om hvad Vejdirektoratet havde foreslået. Jeg tror faktisk ikke, at nogen af os kunne huske, at Vejdirektoratet havde tegnet et område til erhverv omkring tilslutningsanlægget.
Steen: Det ville være rart, hvis Holbæk kommune havde en side med fakta omkring forslag som biogasanlægget.
Christian: Hvis dem som søger har en berettiget krav om udvidelse, som er lovligt ifølge kommuneplanen og lokalplanen, så har vi ikke mulighed for at sige nej. Derfor tror jeg ikke, at biogasanlægget vil ændre på, om svinefarmene bliver udvidet. Vi er ikke ligeglade med, hvad borgerne mener, men jeg mener at det er en god idé at bygge et biogasanlæg, at det er en god placering her ved Snævre og jeg er godt klar at der vil være kritik af beslutningen. Jeg mener, at den nye placering som flyttet 500 meter, er bedre end den gamle og jeg mener, at vi har lært, at det er vigtigt, at vi får overvåget om virksomhederne overholder de krav de skal leve op til og at vi handler, hvis virksomhederne ikke lever op til kravene.
I forhold til kommunikation, så var det første møde vi holdt omkring biogas det store møde i Vommervad. Skal vi have flere af den slags møder eller skal lokalforum i stedet have en større indflydelse på og ansvar for kommunikationen til borgerne?
Ea: Hvis i lægger ud til os, at der f.eks. skal laves et biogasanlæg, så gør vi som lokalforum det, at vi inviterer borgere og politikere til et debatmøde omkring emnet, for at få belyst holdningerne til emnet.
Christian: Bliver kommunikationen bedre, hvis vi tager et formøde med f.eks. lokalfora eller andre interesserede inden det første åbne borgermøde.
Ea: Ja, involver lokalforum så tidligt som overhovedet muligt. Jo mere kommunikation og dialog jo bedre. I forhold til grønne og bæredygtige områder, så placerer man et erhvervsområde i miljøklasse 7 for at få et biogasanlæg og så kommer der mere forurenende industri. Er der regnet på ombygning af de trafikale anlæg i området, hvis der f.eks. komme en stærkt øget mængde tung trafik?
Christina H: Jeg har også børn, som går på skolen og skal krydse Skovvejen i dag. Når de skal køre over broen over motorvejen i stedet, så er det ikke længere en trafikfarlig skolevej og derfor sparer kommunen faktisk penge til buskort.
Christina K: Vi kommer til at snakke om cykelstier osv. men det er svært at regne på ting, som ikke er på tegnebordet endnu. Der er ikke andre virksomheder, som p.t. har ønsket, at placere sig på erhvervsområdet ved Regstrup.
Ea: Hvem betaler for at fjerne biogasanlægget og genetablering af naturen, hvis der f.eks. ikke er biogas nok i lokalområdet og anlægget lukker igen.
Christina K: Holbæk kommune har ingen udgifter til etablering eller drift af biogasanlægget. Vi skal ikke engang afholde udgiften til at at tjekke, om de overholder reglerne. Det er Nature Energy, som skal betale for det.
Peter: Det bliver kommunen, som skal betale, hvis biogasanlægget går konkurs, for så har de ikke penge til selv at gøre det.
Ole: Uanset om vi får et biogasanlæg eller ej, så vil svinefarmene udvide i fremtiden.
Anni: Jeg tror at der er stor forskel på, om et møde som det i Vommevad er et møde afholdt af forvaltningen eller et dialogmøde med politikerne, hvor vi diskuterer visioner og holdninger. Perspektivområdet blev accepteret af lokalområdet, fordi det tidligt har været debatteret og længe været i planerne. Det har det store erhvervsområde ikke. I forhold til biogas, så har det været diskuteret længe, men det har været andre placeringer, der har været diskuteret. Til sidst vil jeg påpege, at der er mange fejl i bilaget til kommunalbestyrelsesmødet i morgen, specielt diagrammet på side 2. Jeg føler, at vi bliver manipuleret af forvaltningen, fordi de ikke har alle oplysninger med.
Karen: Jeg mener, at det er vigtigt, at vi på mødet i morgen har uvildige eksperter med til at rådgive os, så vi ikke har partiske interessenter med som f.eks. fremmer regeringens interesser.
Helle: Det er afgørende, at det er jer som politikere, der bestemmer hvad der skal ske i kommunen og at det ikke er en virksomhed udefra der får indflydelse på kommunens planlægning.
Michael: Jeg er ikke sikker på, at det ville være muligt, at holde et møde som det i Vommevad uden at der kom en masse uro. Det var faktisk varslet som et formøde, inden den egentlig undersøgelse omkring biogasanlægget.
Men hvorfor lytter i ikke til borgerne, som ikke ønsker et biogasanlæg så tæt på skoler og byer. Vi diskuterer paragraffer og regler i stedet for at i svarer på, hvorfor I vælger at placere det biogasanlægget så tæt på skoler og boligområder?
Helle: Jeg bor i Kvanløse og da Kvanløse igen er i spil som alternativ til biogasplacering, bliver jeg nødt til at indføje, at uanset om man laver svingbaner eller fjerner huse, så er flere udkørsler, mindst 4 gange i timen, på en stærkt trafikeret vej som Ringstedvej sindssygt farligt og jeg meget bekymret for, hvor mange ulykker det vil medføre, hvis man valgte den placering. Det håber jeg I medtager i jeres overvejelser.
Lars: Der er i budgettet sat penge af til både en ny trafiksikkerhedsplan og cykelstier. Hvis vi får et erhvervsområde og/eller et biogasanlæg ved Snævre, må de ændrede forhold indgå i den samlede vurdering i trafiksikkerhedsplanen og i prioriteringen af cykelstier. Derudover skal vi naturligvis holde øje med, om et biogasanlæg rent faktisk lever op til de lovede tal omkring bedringer af co2 regnskabet.
Steen: I forhold til grøn omstilling så forstår jeg ikke, hvorfor vi for nogle boligområder f.eks. kræver, at der skal være røde tage (konkret i forhold til kirken). Det forhindrer os i at etablere solcelleanlæg. Hvorfor ændrer i ikke de servitutter?
Steen: Det med at flytte biogasanlægget 500 meter, er det nok til at man kan genoptage processen i forhold til det nej som blev vedtaget hvis sidste kommunalbestyrelsesmøde?
Christina K: Vi har hele tiden været for biogasanlæg i kommunen. Lige inden sidste møde kom der nye informationer, som vi blev nødt til at tage højde for. Siden sidste møde har vi har tid til at tilegne os mere viden og vi har haft tid til at tænke os om – og jeg kender ikke et bedre sted i kommunen, at placere et biogasanlæg. Jeg er blevet mere tryg efter, at jeg har lært trafikplanerne for biogasanlægget bedre at kende og er blevet sikker på, at der er taget højde for det i planerne.
John: I forhold til de 4 mulige placeringen af biogasanlæg, så har der faktisk også været dialog med det anlæg som ligger i Audebo, som ønskede at udvide deres anlæg. Dengang troede man, at man kunne kombinere de forskellige typer anlæg, men desværre ønskede de ikke at håndtere de typer affald, som skal kunne håndteres af det nye anlæg.
Jeg kunne godt tænke mig at et eventuelt biogasanlæg herude kunne blive en vækstfaktor for grønne virksomheder herude – det er da det vi ønsker og jeg håber virkelig at det sker. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi kan tiltrække grønne virksomheder til Holbæk kommune. I dronningens nytårstale opfordrede hun også til, at vi skulle lave flere biogasanlæg. I forhold til solceller, så kan man få røde solceller.
Steen: Ja, men de er meget dyrere.
Anni: Det er godt nok svært for at følge med. Det er helt umuligt for os at forstå, at ingen i kommunen har været i stand til at finde en placering, som ligger længere væk fra beboelserne.
Sammenlignet med Nature Energys andre placeringer, så er der ingen af de øvrige anlæg, som ligger så tæt på beboelserne. Udover lugt, så er det også vigtigt i forhold til sikkerheden, at det ikke placeres tæt på beboelser. Der er både gener og risiko for allergi hos børnene på skolen eller fodboldbanerne.
Der blev afleveret tegninger til politikerne med kort over Nature Energys andre placeringer af biogasanlæg.
Christian: Tak for tegningerne, det har vi faktisk også bedt embedsfolkene om at udarbejde til os.
John: De klager, der har været ved andre af Nature Energys anlæg, har ikke kunne påvises rent faktisk, at komme fra anlægget. Det er vigtigt at vide, at der ikke er nogle steder, hvor kommunerne er utilfredse med Nature Energys anlæg. Derimod ønsker flere kommuner, at de udbygger anlæggene.
Ea: Hvem er uvildige, som vi kan klage til, hvis vi er utilfredse med et eventuelt anlæg (både før og efter opførelsen).
Christina K: Kommunen, men jeg ved godt at i ikke har så meget tiltro til kommunen lige nu.
Karen: Naturklagenævnets afgørelser har opsættende virkning, hvis i får medhold i en klage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *