Lokalforumsmøde 30. januar 2019

Referat af Lokalforumsmøde & ekstraordinær generalforsamling d. 30. Januar 2019 kl. 19-21 på Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51, 4420 Regstrup

Velkomst
Ea bød velkommen til de 45 fremmødte og fortalte om bankens krav om, at vi ændrede vedtægter. Derfor har vi i dag både lokalforumsmøde og ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få rettet vores vedtægter. Lokalforum kan i øjeblikket ikke hæve penge på bankkontoen, hvis vi ikke har fået rettet vedtægterne.

Valg af dirigent og referent
Ea Riccio blev valgt til dirigent og Michael Kringelhede blev valgt til referent.

Kort introduktion til Lokalforums bestyrelse
Ea er formand og har tidligere været i Undløse lokalforum, men er flyttet til Holløsevej i Regstrup og valgt til bestyrelsen i efteråret 2018.

Michael bor på Skovvejen og startede i lokalforum, da der kom planer om at lave en motorvej igennem lokalområdet. Michael står for referater og maillisten.

Steen bor i Regstrup (bagved kirken) og står for lokalforums infoskærm i brugsen.

Charlotte bor på Hovedgaden og har været med i lokalforum i 1½ år og er kasserer og brænder for foreningshus og foreningsdagen.

Jimmy, Helle og René kunne desværre ikke deltage i dag.

Lokalforum er en foreningen, som støtter op omkring projekter og aktiviteter, som er udviklende for vores lokalområde. Lokalforum er hovedsageligt involveret i høringer og nogle gange som politisk sparring til emner taget op af Lokalforum, borgere eller Kommunalbestyrelsen.

Lokalforum har ikke indsigt i, hvad kommunens administration arbejder med (såsom hvilke konkrete virksomheder, som får byggetilladelse i vores lokalområde). Vi svarer gerne, når/hvis administrationen henvender sig og spørger, hvad vi synes om idéer, konkrete planer eller ansøgninger. Disse emner tages op på lokalforumsmøder.

Lokalforum hjælper gerne med, at arrangere dialogmøder med borgere, politikere og administration omkring konkrete emner. Derudover hjælper lokalforum med mindre økonomisk støtte til lokale arrangementer og projekter i form af sponsorater, hvis det vurderes at være nyttigt for vores lokalområde.

Chris undrede sig over, hvorfor banken ikke kan godkende vores vedtægter, som ellers blev godtaget af den samme bank for 2 år siden. Charlotte forklarede, at banken ikke ville godkende hævninger på kontoen medmindre alle medlemmer af bestyrelsen underskrev alle bilag.

Ændringer i Lokalforum Regstrups vedtægter
Vi har forsøgt, at rette vedtægterne, så de overholder anbefalingerne fra både banken, frivillighed.dk og kommunens anbefalinger.

§5 blev på den ekstraordinære generalforsamling rettet til, at bestyrelsen består af mindst 7 personer og minimum 3 personer er på valg hvert år. §9 stk. 5 blev rettet til, at bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Fælles-skaberens rolle
Mette Bruun Pedersen præsenterede sig som Regstrup områdets fælles-skaber. Mette er også fælles-skaber i Kundby og arbejder derudover med administration af kommunens ejendomme.

Mettes opgaver som fælles-skaber er, at være bindeled imellem lokalområdet og administrationen i Holbæk kommune. Vi kan som borgere og/eller foreningen til enhver tid henvende os til Mette, hvis vi har brug for hjælp med at finde ud af, hvem i kommunen vi skal henvende os til når vi har noget konkret, vi gerne vil dialog omkring.

Det kan f.eks. være omkring hvilke kommunaler puljer, der kan søges om penge fra, i forhold til lokale projekter eller arrangementer.

Mette tilstræber, at deltage til alle lokalforumsmøder i Regstrup.

SKVULP
Susanne Knudsen arbejder med planlægning og koordinering af SKVULP festivallen i Holbæk, og fortalte om planerne for festivallen i pinsen fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni 2019. Der er fri entre og i år vil SKVULP festivallen været dobbelt så stor i geografisk areal, som den var i 2018.

Alle lokalfora er inviteret til, at have en bod på festivallen. Foreninger som ønsker, at deltage i arrangementet, skal tilmelde sig seneste d. 10. maj.

Man kan også bliver sponsor eller partner til SKVULP. Det kan man læse om på http://www.skvulpfestival.dk/partnerskabsprogram/

Motorvej
Den vestlige del af motorvejen (fra Skovvejen til Sdr. Jernløse) er stadig ikke åbnet. Entreprenøren er lidt udfordret af mangel på jord og vejrforholdene. Trafikken bliver tidligst flyttet over på motorvejen til april.

Den samlede tidsplan for motorvejen holder og den forventes at åbne sidst på året (2019). Gående og cyklister på Hanerupvej vil snart blive flyttet til, at skulle igennem tunnelen under motorvejen.

Lokalforum vil forsøge, at få lov til at lave et arrangement, hvor man kan gå/løbe/cykle en tur på motorvejen i april, inden trafikken bliver flyttet over på den nye vej.

Der blev spurgt til, om Lokalforum kendte til planer om, at lave en vej fra rute 12 til rute 23. Det er ikke et projekt vi har hørt om.

Nr. Jernløse hallen
Fodbold, håndbold, badminton og gymnastik har sammen med skolen overtaget driften hallen og omklædningsrummene de næste 2 år, og har fra 1. februar overtaget vask og vedligehold af hallen. Det betyder bl.a. at det nu vil være muligt at søge kommunen om tilskud til konkrete projekter i hallen. Det kunne man ikke førhen, da kommunen selv stor for drift og vedligehold af hallen.

De har sammen ansat 1 mand til at stå for det, og han har samtidig overtaget forpagtningen af skolens cafeteria. Der blev opfordret til, at støtte op omkring det nye cafeteria og hjælpe til med, at det kan blive en succes.

Man kan se på kommunens hjemmeside, hvornår hallen er booket.

Bosætning
Kommunen har fået lavet en rapport omkring bosætning i Holbæk kommune. Administrationen vil gerne have en dialog med lokalområderne omkring vores ønsker for, hvordan vi ønsker at den fremtidige udvikling for bosætning skal være i lokalområdet.

Lokalforum opfordrer alle, til at sende os forslag og ideer til, hvad der kan være med til at udvikle vores lokalområde, så vi kan være på forkant med visionerne for vores lokalområde.
Det blev diskuteret, om det giver mening at have en bosætningsplan for Regstrup, hvis der bliver lavet et biogasanlæg. Ea fortalte om vigtigheden af, at vi har et alternativ til politikernes planer om, at udvide vores lokalområde med stor industri. Hvis vi har en god alternativ plan for vores lokalområde, kan vi måske overbevise flertallet i byrådet om, at det er bedre for udviklingen af vores område, at satse på bosætningsplanen.

Der blev opfordret til, at lokalfora samarbejder om, at få etableret flere cykelstier i kommunen.

Afrunding og tak for i dag
Der blev foreslået, at erhvervsområdet fremover var et fast punkt på lokalforumsmøderne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *