Generalforsamlinger

 

 

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i henhold til gældende vedtægter. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for det kommende år.
Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når særlige forhold gør sig gældende.

Der skulle have været afholdt generalforsamling  i november 2020. Grundet Covid-19 situationen og det skærpede forsamlingsforbud blev generalforsamlingen desværre udskudt. Det lykkedes at afholde generalforsamling den 9. november 2021, som dækkede både 2020 og 2021.

Generalforsamling 2020 & 2021, 9. november 2021 (referat)

Generalforsamling 12. november 2019 (referat)

Ekstraordinær generalforsamling 28. august 2019