Søg hos Holbæk Kommune

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til lokale projekter hos Holbæk Kommune.  Det kan fx være fra Lokalområdernes Udviklingspulje og Fællesskabspuljen.

Holbæk Kommune har lavet en oversigt, som kan hjælpe dig i gang med at søge støttemidler. Læs meget mere her.