Generalforsamling 23. oktober

I forbindelse med lokalforumsmødet blev der afholdt generalforsamling i LokalForum 4420 Regstrup.

Valg af dirigent
Christina Hansen (Borgmester) blev valgt.


Bestyrelsens beretning v/formanden
En afgående formand, må kigge tilbage på det der er udrettet i hans periode.

Og hvad er der så sket det sidste år og de sidste 3 år og hvad havde der været sket hvis vi som lokalforum ikke havde taget aktiv del i hvad der sker i vores lokalområde.

Lad os opsummere…

Vores genbrugsplads. Der var nogen der synes at vores genbrugsplads skulle nedlægges, men det syndes vi i Lokalforum var en rigtig dårlig idé da vi mener at det er et kæmpe aktiv for vores område. Det lykkedes faktisk at få overbevist både politikkere og Fors om at en døgnåben-ubemandet plads var det rigtige og meldingen p.t. er at der kommer masser af affald og at folk køre fra hele kommunen for at bruge vores plads. Hvem ved…. Måske der bliver grobund for en helt ny og stører genbrugsplads ude i det nye erhvervsområde.

Ungdomsklubben for 7 kl. til 18 år…. Var lukket. Der var pludselig nogen der havde fundet ud af at der hvor den havde ligget i 30 år var ulovligt. Dette opdagede jeg ved en tilfældighed pga. et opslag fra en forældre på Facebook og jeg tog kontakt til lederen af ungdomsskolen, der bekræftede at den VAR lukket og der p.t. ikke var andre steder i vores lokalområde den skulle genåbne. Samtidigt ringende Søren Stavnskær der sad og sidder i kommunalbestyrelsen til mig og oplyste mig om at man var ved at ville sælge det gamle lægehus og dagplejehus på Hovedgaden. Da jeg havde været formand for Børnehusene, kendte jeg det hus særdeles godt og mente derfor at huset var oplagt til at lave ungdomsklub og begyndte straks at ringe til de politikkere jeg kendte og lederen af ungdomsskolen og spurte ind til muligheden for at udsætter et salg, hvilket lykkedes og for om ungdomsskolen kunne kigge på denne bygning. OG 1-2-3, så skulle der pludselig være ungdomsklub i bygningen. De seneste meldinger jeg har fået, er at de er rigtigt rigtigt glade for at være der og at det er en rigtigt velfungerende ungdomsklub som benyttes af rigtigt mange af vores unge mennesker.

For et par år siden var den en borger der foreslog til et Lokalforumsmøde at man skulle få genetableret flagalleen i Regstrup/Nr. Jernløse. Han ville gerne være hovedsponser og Chris tog straks handsken op og gik med kæmpe flid i gang med at få sat gang i processen. Jeg ved ikke hvor meget tid Chris har brugt på dette projekt, men det er MEGET og jeg nyder personligt en kæmpe glæde hver gang jeg kører ned gennem byen, hver gang flagallen er sat op og bliver i lidt bedre humør over det flotte syn. Jeg tor ikke der findes en flottere flagalle i Danmark.

Der var for vel snart 5 år siden et par piger der undrede sig over det huld der er i cykelstinettet mellem Regstrup og Holbæk. Sammen med deres forældre fik de gjort opmærksom på dette og jeg tror ikke der er en politikker i Holbæk Kommune der ikke er klar over at der er en kæmpe udfordring på strækningen mellem Søstrup og Megacenter. Luffe der dengang sad i vores bestyrelse gik ind i sagen og var med til at hjælpe dem på vej og efter han har stoppet, har jeg forsøgt at støtte dem i projektet og jeg tror ikke at vi nogensinde har været så tæt på at få den cykelsti gjort færdig, som vi er nu.

En af de helt store forandringer i vores lokalområde og infrastruktur de sidste mange mange år, er den nye motorvej. Et projekt Lokalforum har været engegeret i LÆNGE før min tid i det gode selskab. Henning og Michael har kæmpet med denne sag, for at få den motorvej som folketinget har besluttet skal lave, kommer til at ligge det helt rigtige sted. Får de rigtige afkørsler, den rigtige skiltning, de rigtige tunneler under og alt det andet jeg ikke har en styr på da jeg ved at de kæmper sagen og prøver at få det bedste ud af en ulige kamp med vejdirektoratet.

Fællesdag/foreningsdag, Fælleshus/Foreningshus, Samarbejde med idrætsforeningerne. Chalotte, Jens og Jeg har virkeligt kæmpet for at det hele skulle fungere, så vi har, kunne styrke vores foreningsliv i vores lokalområde. Vi har nogle idrætsforeninger, som er berømt lang ud over byens grænser. Med en Håndboldklub, der klare sig super godt på eliteplan. En fodboldklub, der formår at få hele bræden med, og der komme unge mennesker fra nabobyerne og spiller netop her. Gymnastikken der er ved at vokse ud af vores hal og brændende ønsker sig en ekstra hal med springgrav og trækker gymnaster fra Holbæk, fordi de kan noget særligt. Badminton det vel snart har tider i alle hallerne omkring os, fordi de er så populære at de for længst er vokset ud af Jernløse hallen og fordi de kan noget som efterspørges i de byer de også spiller i.

Grønne Hjerte….. Ja hvem her i forsamlingen kender ikke til Grønne Hjerte? Regstrup Spejdernes og Jimmys enestående projekt med i Regstrup, med lege og naturoplevelser, Shelterplads, skov og å. Ja selv sådan et projekt har brug for hjælp en gang imellem. F.eks. da der var et par embedsmænd der synes det var nemmere at sætte sig ind i hvad det var for et enestående projekt der var gang i, valgte det vi danskere er allerbedst til og sagde NEJ NEJ og NEJ. Også her måtte Luffe og jeg i gang med de diplomatiske evner og efter et længere tovtrækkeri lykkedes det at få en aftale på plads, der var til gælde og gavn for de fleste.

Lys på skoletier og general interesse for vores børn skolevej er en af de ting Steen har engageret sig i. Han har mindre børn lige som mig og kæmper bl.a. for at vi kan få en mere sikker sti over marken fra Åvang og til å-stien og opmærksomheden omkring overgange ved Holløsevej. Info-skærm og hjemmeside er heldigvis også noget Steen er ved at få styr på, Så Michael har, kunne blive lidt aflastet her.

En ekstra dagligvare butik ved den nye motorvejsafkørsel, Erhvervsområde, samme sted og forlængelse af Ringvejen byggegrunde der er også noget af det der har været arbejde intenst på og men ikke er i mål med.

Da jeg startede i Lokalforum for 3 år siden, var det fordi der var en mand der ringede til mig og sagde. Peter, det hjælper ikke noget at du bare sidder og brokker dig på Facebook over det politikkerne ikke gør for dit lokalområde. Du må op af stolen og gøre en indsat. Jeg viste godt der var et lokalforum, men de manglede opbakning og var nok gået lidt trætte i det og der var som regel kun de samme 5-10 mennesker til møderne. Jeg ringede lidt rundt til nogen af dem jeg kendte og de kontaktede nogen af dem de kendte og vi satte os ned, for at se hvad vi kunne gøre. Vi blev enige om at gå til lokalforum med en plan vi synes kunne peppe konceptet lidt op og få struktur på lokalforum. Der var selvfølgelig skepsis fra dem der havde siddet og knoklet de sidste mange år og måske synes vi kom bare for at kritisere. Men med en åben dialog og nogle vedtægter der blev rettet til så alle kunne se sig selv i dem, fik vi et godt lokalforum op at kører. Vi fik lavet en bestyrelse der bestod af gamle garvede og nye energiske mennesker.

Og jeg må sige, jeg var skeptisk. Men alt min sepsis kom til skamme. For allerede fra start af var den holdning at vi skulle skabe det allermest engegerede og fremadsøgende lokalforum. Og jeg vil uden at skamme mig sige, at det har vi også gjort. Mellem 40 og 130 til vores Lokalforumsmøde. En kæmpe opbakning fra de fremmødte og altid et klap på skulderen når man mødte folk i Brugsen, i fodboldklubben, på skolen og ja fra de andre lokalfora der begyndte og spørge ind til hvordan vi gjorde det i Regstrup, siden vi kunne få så mange mennesker til at møde op og engegeret sig i hvad der sker i vores lokalområde. For de sidder stadig kun 5-10 stykker til deres møder. Og svaret er. Vi brænder for at hele vores lokalområde skal udvikles og også bestå om 20 år og det er heldigvis også lykkedes at få øjnene op på politikkerne. Jeg tor ikke jeg genere Christina Borgmester ved at sige at da hun var her ude til Lokalforumsmøde for 2½år siden, viste hun nok ikke helt hvad Regstrup var for en størrelse og hvad der skete her ude. Men nu er jeg helt sikke på at hun ved hvor Regstrup ligger i hendes kommune og at det er et område der vil kæmpe for at hun også kan huske os om 20 år.

Og så er der alt det andet jeg ikke kan huske vi sammen har kæmpet for af små og store ting. Alt det kedelige, med regnskab, referater, møder med kommunen, andre lokalfora, masser af telefonsamtaler, snakken i brugsen og i gymnastikforeningen.

Uden Michaels, Steen, Luffes, Helles, Chalottes, Jens, Henning, Chris, Jimmys, og alle de andre der har været med til at kæmpe for vores lokalområde, var vi ikke her i dag og meget af det jeg har nævnt var ikke her i dag. Genbrugsplads, ungdomsklub, en fornuftig anlægning af motorvej, et helt grønt hjerte og meget meget mere. Men det er heldigvis lykkedes og det der er kommet godt, kommer ikke skidt tilbage.

Jeg har stor respekt for dem der bliver i bestyrelsen og jeg håber at jer der bliver og alle jer nye der kommer ind i bestyrelsen, vil kæmpe lige så hårdt for hele vores lokalområde og sørge for at Christina og co. Stadig ved hvor Regstrup ligger om 20 år.

Tak Bestyrelse for jeres indsats. Jeg er stolt af jer.

Fremlæggelse af regnskab

Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Med henvisning til vedtægternes $6 stk. 3 foreslår jeg hermed, at generalforsamlingen drøfter det af Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse den 16. april 2018 fremsendte forslag til ændringer i revideret kommuneplan samt tidligere fremsendte forslag om et mindre erhvervsområde ”uden ekskluderende lokalplaner og krav, eks. særlige støjkrav m.m.” med henblik på at afklare, om bestyrelsen har generalforsamlingens opbakning til at fastholde disse forslag i den nuværende udformning. Er dette ikke tilfældet, foreslår jeg desuden, at generalforsamlingen pålægger Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse hurtigst muligt at tilkendegive over for Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, at forslagene trækkes tilbage pga. manglende lokal opbakning.

Anni Olsen dokumenterede, at der havde været svært at finde oplysningerne om hvad lokalforum havde foreslået omkring erhvervsområdet (se præsentationen under lokalforumsmødet).

Michael Kringelhede fortæller om tankerne bag ønsket om  erhvervsområdet, specielt fra motorvejen og ned til det gamle erhvervsområde ved Virkelyst. Rene Bjergkvist fortæller om, at der er andre erhvervslokaler/grunde.

Lars Poulsen støtter, at området bliver nedstemt. Han står for udvikling af erhvervs områder, han har siddet til møde med folk som gerne vil etablere sig ved motorvejen, men ikke den ved Regstrup.

Christina foreslår to stemmemuligheder og om det er ok med deltagerne at det bliver ved håndsoprækning. Det blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning.

Afstemningen blev efter debat rettet til, at der kun blev stemt om første del: Om der var opbakning til det ønskede erhvervsområde i lokalforums høringssvar til kommuneplanen. Afstemningen viste, at man ikke kan bakke op om lokalforum Regstrups formulering omkring er hvervsområdet.

Hvordan sikres fremadrettet at Lokalforum Regstrup arbejder tættere sammen med beboerne, Bl.a. at §2 FORMÅL vedtægterne følges. Hvordan kommunikation/information Lokalforum/borger imellem bliver bedre.

Forslaget bortfaldt, da forslagsstiller ikke var mødt op.

Valg (jvf. § 5) på valg er
Peter Nilsson, Henning Kronby, Chris Frøslev, Jens E. Jørgensen samt revisor Keld Saxtoft.

Ea Riccio bor på Holløsevej stiller op.
Helle Houmann vil gerne stille op.
Rene Bergkvist fra Sdr. Jernløse vil gerne stille op.
De er alle godkendt af deltagerne til mødet.

Annie Olsen stiller op som suppleant og er stemt ind.
Keld Saxtoft genopstiller til revisor.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Christina slutter mødet af.

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Genbrugspladsen
Lokalforum har opfordret genbrugspladsen til bedre skiltning ved de containere hvor folk ofte aflevere affaldet forkert.

Der har i selvbetjeningspladsens første år været markant flere besøgende og blevet afleveret mere affald en tidligere.

3. Møder imellem lokalfora
Den 29. september var vi til Lokallistens møde i Mørkøv omkring hvordan vi som lokalfora kan blive bedre til at samarbejde imellem lokalområderne og gøre de små byer stærkere.

I Merløse var vi til inspirationsmøde og netværksmøde d. 24. september omkring “Meget mere Merløse” omkring hvordan de har fundraiset og skabt lokale projekter.

Vi har været til Frivillig Fredag d. 28. september på Elværket sammen med badmintonklubben, hvor formålet var at hylde de frivillige kræfter i lokalområderne i kommunen og skabe netværk imellem de frivillige. Jernløse Badmintonklub var nomineret i kategorien “fantastiske fællesskaber”

4. Fællesdagen
Vi havde en god fællesdag d. 2. september. I evalueringen blev det aftalt at der er brug for 6 frivillige til at hjælpes om, at arrangere dagen til næste år, så arbejdet kan fordeles imellem flere kræfter.

Hvis man ønsker at være med kan man kontakte Charlotte på 20861200.

5. Biogasanlæg
Vi tager biogasanlægget som hovedpunkt på næste lokalforumsmøde.

6. Lokalforumsmøde og generalforsamling

Dagsorden til lokalforumsmødet:
1) Generel orientering fra lokalforum:
– Genbrugspladsen
– Flagalle
– Grønne Hjerte
– Motorvej
– Cykelsti til Tingtved
– Foreningerne overtager styring af hallen
2) Biogasanlæg
3) Eventuelt
4) Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
5) Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 22. august 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Fællesdag
Der er fællesdag d. 2. september og vi arbejder for at få det sidste på plads til arrangementet.

3. Genbrugsplads
Der var møde d. 3. juli omkring vores selvbetjeningsplads og Fors er generelt tilfredse med sorteringen.

Folk er blevet bedre til at lade være med at aflevere miljøfarligt affald.  Men ved sidste gennemgang var der asbest i de forkerte containere og madrester i brændbart.

Fors har ringet til omkring 100 personer, som ikke har sorteret korrekt og de fleste kommer og rydder op når de bliver kontaktet.

Fors planlægger at fortsætte pladsen som selvbetjeningsplads. Affaldsmængden der bliver afleveret er fortsat stigende.

4. Flagalle
Flagalléen kommer op til fællesdagen.

Når kommunen har godkendt de sidste placeringer kommer vi op på 120 flagstænger i alt i flagalleen i Regstrup.

Det koster 1.000 kr. i startgebyr og 10 kr. pr. flag at få sat flagalléen op. Se mere på flagalle4420regstrup.dk.

5. Økonomi
Der er 10 mio. kr. i puljen til udvikling af lokalområderne.

Vi afventer kriterierne for ansøgninger til puljen.

6. Tryghedsambasadør
Vi har p.t. ikke nogen kandidat fra lokalområdet.

7. Tilflytter adresser
Kommunen sender en invitation ud til alle tilflyttere fra det seneste år. 

8. Cykelstigruppen
Lokalforum støtter cykelstigruppen med 1.000 kr. til eventet d. 27. august i svinget i Tingtved.

9. Bredbånd
Regstrup og Kundby kan søge om medfinansiering af fibernet via bredbåndspuljen.

10. Skal vi søge om at få et Kommunalbestyrelsesmøde til Regstrup i 2019
Vi ansøger kommunalbestyrelsen om at afholde et af de 3 bestyrelsesmøder, som er planlagt til at skulle afholdes udenfor Holbæk i 2019, bliver afholdt i Regstrup.

Steen og Henning lægger en plan og indsender en ansøgning.

11. Eventuelt
Jens har repræsenteret lokalforum til Skovvejens skoles læringsbazar i started af august.

Frivillighedsrådet har inviteret lokalforum til at deltage til med 12 repræsentanter fra lokalområdet til Frivillig Fredag 2018 d. 24. september. 

Vi har fået ny fællesskaber for Regstrup området: Mette Bruun Pedersen.

Vi forsøger at etablere et fundraiser kursus for foreningerne i Regstrup.

Bestyrelsesmøde 15. maj 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Ny hjemmeside
Sten arbejder på det sidste af hjemmesiden. Han koordinerer med Chris med hensyn til flytning.

3. Lokalforums rolle til Fællesdag
Charlotte indkalder til møde med de andre foreninger.

4. Evaluering af møde med Brian Ahlkvist
Alle synes at det var et rigtig godt møde.

5. Læringsbasar
Der afholdes læringsbasar d. 8. august 2018 på Skovvejens skole. Steen deltager, eventuelt sammen med Jens.

6. Biogasanlæg
Dem der har tid og lyst tager med til Fyn og derefter debatteres det videre.

7. Foreningshus, Den gamle skole, Ungdomsklub, Udstykninger og alt det andet

8. Lokalforumsmøde d. 30-05-2018
Vi inviterer Lars Qvist fra Lokallisten.
Jørgen Nordlund fortæller om tryghedsambassadør.
Chris fortæller om succesen med Flagallén.
Jimmy fortælller om status på Grønne Hjerte.
Lykkegard kommer og fortæller om deres planer med den gamle skole i Nr. Jernløse.

9. Eventuelt
Chris og Jimmi arbejder på velkomstarrangement for nye beboere.

Bestyrelsesmøde 14. marts 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Evaluering af lokalforumsmøde
Mødet var blevet lidt “tørt” i indhold og fremlæggelser. Generelt er vi tilfredse med både, at have politik, lokale virksomheder og lokalforums arbejde med på dagsordenen.

Men vi skal overveje om vi kan have emner med, som rammer en lidt bredere interesse.

3. Ny struktur. Flere små undergrupper til vores bestyrelse?
Projekter vi arbejder på i øjeblikket (og hvem som er ansvarlig for det i Lokalforum):
– Fors: Jens
– Fællesdag: Peter
– Motorvej: Michael
– Supermarked: Michael
– Foreningshus: Charlotte
– Nyankomne: Chris og Jimmy
– Flagalle: Chris
– Brugerråd: Peter
– Hjemmeside: Steen
– Infoskærm: Steen
– Udstykninger: Chris og Jens?

4. Ny hjemmeside
Vi har skiftet til nyt webhotel

5. Flagalle
Flagene er kommet hjem, traileren er leveret og rørene til flagstængerne er sat i jorden. Flagstængerne skal gøres klar med knopper og snore. Målet er at flagalléen åbner i løbet af foråret.

6. Udstykning, veje, fodboldbane
Byggemodningen af udstykningen ved Holløsevej er sendt i licitation (for byggeri af de første 10 huse).

Der er en ny tidsplan for motorvejen, hvor stykket fra Skovvejen til Gl. Skovvej først bygges i sommeren 2019.

7. Fællesdag
Datoen bliver formentlig ændret til 1. september. Der ledes efter et loaklt band, som kan spille til fællesdagen.

8. Tryghedsambasadør
Politiet søger fortsat efter en tryghedsambassadør i vores lokalområde.

Vi vil forsøge at invitere dem til et lokalforumsmøde og fortælle om indsatsen.

9. Fors
Søren arbejder fortsat for at få indsigt i og indflydelse på Fors arbejde.

Selvbetjeningspladsen skal revurderes til august for at vurdere, om pladsen skal forsætte som selvbetjeningsplads.

10. Fjernvarme i Regstrup/Nr. Jernløse
Kommunen arbejder på at etablere fjernvarme i Regstrup. Vi er skeptiske overfor for økonomien i projektet.

11. Stafet for livet
Vi søger efter, om der er nogen i Regstrup som ønsker at arrangere Stafet for livet i Regstrup.

12. Evenuelt
kvanlose.dk kan man læse om et et rejseforedrag d. 23. marts, affaldsindsamling d. 22. april, loppemarked d. 5. maj og Skt. Hans d. 23. juni.

Henning vil gå i dialog med miljøministeriet omkring forurening af grundvandet fra den gamle losseplads ved rundkørslen, hvor der er blevet fundet olieforurening i forbindelse med et ødelagt drænrør ved motorvejsbyggeriet.

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Interessekonflikt for formanden
Bestyrelsen mener ikke at det er et problem, at formanden også sidder i byrådet. Der er fuldt opbakning  fra hele bestyrelsen.

3. Ny hjemmeside
Vores hjemmeside skal flyttes til domænet lokalforum4420regstrup.dk. Michael og Steen sørger for at flytte siden og sikre at e-post både til @lokalforumregstrup.dk og @lokalforum4420regstrup.dk kommer frem til de samme personer.

Hjemmesiden skal udbygges med links til de lokale foreninger, skole og virksomheder.

4. Flagalle
Der er nu 50 personlige medlemmer og 15 sponsorer i forengen. Man kan melde sig ind på flagalle4420regstrup.dk/bliv-medlem.

5. Økonomi
Der er 10.000 i kassen inden tilskud fra kommunen for 2018.
Lokalforum har valgt at støtte Åvang med 1.000 kr. til at stemme klaveret.

6. Oprydningsdag
Regstrup spejderne sørger for at Regstrup deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Se mere på spejdernes facebook side eller på www.affaldsindsamlingen.dk.

7. Tilflytter adresser
Henning undersøger om vi kan få en liste over hvem der er flyttet til lokalområdet i løbet af året, så vi kan afholde et årligt velkomstarrangement for tilflyttere.

8. Lokalforumsmøde d. 31. januar 2018 i Søstrup
Lokalforumsmødet afholdes denne gang i Søstrup på Lykkegard. Lykkegard får tid til at fortælle om deres opholdsted og aktiviteter.

Vi har inviterer Enhedslisten til at fortælle om deres arbejde for Regstrup lokalområdet og derudover vil vi have et oplæg omkring vores lokalområde i Kommuneplan 2017 (som er i høring indtil d. 26. februar 2018).

9. Eventuelt
Der er nu knap 3.000 tilmeldt vores selvbetjeningsplads og der bliver afleveret mere affald end førhen.

Bestyrelsesmøde 8. november 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Konstituering samt opfølgning og fordeling af opgaver
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Kronby, Charlotte Sørensen
Suppleant: Jens E. Jørgensen

Fordeling af opgaver:
Charlotte: Foreningshus
Chris: Flagallé, boformer og tilflyttere
Jens: Genbrugsplads
Steen: Lys på stien, aktivitetsudstyr langs åen, cykelsti og infoskærm
Michael & Henning: Motorvej og ringvej

3. Evaluering af lokalforumsmøde
Det var et godt møde med over 80 deltagere med nogle gode emner på dagsorden, men et lidt presset program.

Der var problemer med lyden. Vi undersøger om vi kan få indkøbt en håndfri mikrofon til næste møde.

4. Kommende møder
Næste møde skal holdes i Søstrup eller Sdr. Jernløse onsdag d. 31. januar 2018 og derefter onsdag d. 30. maj 2018. Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 24. oktober 2018.

Bestyrelsesmøderne i 2018 afholdes tirsdag d. 9. januar, onsdag d. 14. marts, onsdag d. 16. maj, onsdag d. 22. august, onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november.

5. Sociale arrangementer
Lokalforum støtter Regstrup spejderne med 2.800 kr. til lys på Grønne Hjerte i forbindelse med julepynt.

Brugerrådet holder foreningerne dag igen i august 2018 og lokalforum regner med at deltage.

Chris sørger for, at vi også holder affaldsindsamling søndag d. 22. april i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Vi arbejder på at arrangere et årligt velkomstarrangement for nytilflyttere.

6. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ikke noget nyt.

7. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Nyt bestyrelsesmedlem
Vi søger efter 1 nyt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen i oktober.

3. Lokalforumsmøde 31. oktober
Vi starter kl. 18:30 med en rundvisning på den nye skole inden lokalforumsmødet kl. 19.

Vi vil forsøge at få en lokal virksomhed til at komme og fortælle om deres visioner for Regstrup området.

Dagsorden
19-19:30 Politiker fortæller om visionerne for Regstrup
19:30-19:45 Oasen gennemstrømmer byen
19:45-20:00 Lokal virksomhed
20:10-20:20 Lokalforums forslag til bestyrelsespost i Fors: Søren Rasmussen
20:20-20:30 Motorvejsbyggeriet er startet
20:30-20:45 Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
20:45-21:00 Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

4. Økonomi
Vi har omkring 10.000 kr. tilbage af årets tilskud. Vi har regnskabet med til generalforsamlingen.

Vi har givet 1.250 kr. til støtte til hjertestarterne ved Brugsen og ved hallen samt 380 kr. i tilskud til Krolf klubben til ny vandrekølle.

Fremover giver vi kun tilskud efter 1. bestyrelsesmøde i hvert halvår.

5. Jernløse selvbetjeningsplads
Det går godt men vi opfordrer Fors til tydeligere skiltning på pladsen, da folk nogle gange smider i containeren ved siden af.

6. Emner for efterår
Fokus er på dagligvarebutik og erhvervsområde ved motorvejen, færdiggørelse af Ringvejen, cykelstien til Holbæk, multihus, udstykning af grunde samt sikker skolevej efter skoleflytningen og skraldespande langs cykelstien.

7. Eventuelt
Vi vil undersøge muligheden for at sætte en ekstra infoskærm op ved hallen.

Grønne hjerte holder åbning af bålhytten i december.

Bestyrelsesmøde 23. august 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 23. august 2017 på Nr. Jernløse skole.

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmødet i Kvanløse
Det er godt møde og Midtsjælland var en god vært. Vi holder fast i tanken om at holde hvert 2. møde andre steder i lokalområdet en Nr. Jernløse skole. Næste lokalforumsmøde bliver på Nr. Jernløse skole, hvor vi forhåbentlig kan få en rundvisning på den nye skole.

3. Bankkonto
Vi har fået oprettet vores bankkonto, men vi venter fortsat på at kommunen overfører lokalforums penge til vores konto.

4. Hjemmesiden
Vi vil udbygge hjemmesiden med links til foreninger og virksomheder i lokalområdet. På sigt kunne vi også godt tænke os en kalender over begivenheder i vores lokalområde.

5. Flagallé
Der er i øjeblikket tilsagn om halvdelen af finansieringen af flagalléen. Foreningen arbejder imod en åbning af flagalléen i 2018.

6. Vælgermøde i Vommevad
Vommevad forsamlingshus afholder vælgermøde med vores lokale politikere i starten af november.

7. Fællesdagen
Lokalforum har en bod sammen ned Kvanløse beboerforening og Flagallé 4420Regstrup på fællesdagen, hvor vi deltager fælles med 3 mand.

8. Folderen Alpelys orientering
Brorfelde observatorium har lavet en turistfolder som dækker lokalforum Ugerløse, Tølløse og Regstrups område som vil blive delt ud på turistkontorer, ejendomsmæglere, restauranter og biblioteker.

Indholdet vil også kunne ses på alpelys.dk.

9. Genbrugsstationen
Genbrugspladser er nu åbnet som selvbetjeningsplads. Der har været et godt åbningsarrangement og har været både i avisen og TV2 Øst.

Næsten alle kan godt finde ud af at sortere affaldet korrekt, og dem som ikke kan finde ud af det bliver ringet op af Fors men en henstilling til at sortere korrekt, hvis man ønsker at bruge selvbetjeningspladsen.

Vi opfordrer folk til at tilmelde sig for at signalere til Holbæk kommune at vi ønsker at bruge genbrugspladsen. Husk at aflevere en besked i postkassen på genbrugspladsen hvis man har ris, ros eller gode idéer til genbrugspladsen.

10. Grønne Hjerte
Grønne hjerte er nu åbnet og der var også et flot åbningsarrangement med over 200 fremmødte. Der var taler af Borgmester Søren Kjærsgaard, formand for udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab” Emrah Tunser, lokalforums formand Peter Nilsson og spejder- og projektleder Jimmy Singerholm.

Målet er at shelters og tusindmeterskoven åbner i foråret 2018. Flot arbejde af Regstrup spejderne med Jimmy Singerholm i spidsen.

11. Emner for efterår
Vi arbejder på at få flyttet hajtænderne ved cykestien over Holløsevej ved skolen og på cykelstien i Tingtved.

Vi arbejder på at få bygget et multihus, på at få bygget en bro som sikker afslutning af motorvejens 2. etape og vi undersøger stadig muligheden for at lokke et ekstra supermarked til byen.

Vi vil arbejde på at etablere et tilbagevendende årligt eller halvårligt arrangement for nye borgere, som er flyttet til byen.

12. Eventuelt
Vi vil i 2018 arbejde for byfornyelse og skraldespande i byen samt infostander ved stationen.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Eneste punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet efter den ekstraordinære generlforsamling var konstituering af bestyrelsen:

Konstituering:
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Medlemmer: Henning Kronby, Helle Wendelboe
Suppleant: Jens Jørgensen
Revisor: Keld Saxtoft