Søg støtte til aktiviteter

I disse coronatider har vi brug for nogle positive nyheder.

En af dem er, at Lokalforum Regstrup har en pose penge, som står og venter på at blive uddelt til aktiviteter, der fremmer fællesskab, frivillighed og udvikling i vores lokalområde.

Vi håber herigennem at kunne bidrage til at lokale projektidéer får luft under vingerne, eller at vi får pustet liv i arbejdsgrupper, som brænder for en sag. Mulighederne er mange.

Bestyrelsen tager løbende i mod ansøgninger – store som små, hvor vi tager afsæt i vores vedtagne retningslinjer for uddeling af støttemidler. Læs mere her.

Vi glæder os til at høre fra jer!
Bestyrelsen

Godt nytår

2020 var præget af Covid-19 og det har også præget bestyrelsens arbejde. Vi har måtte udskyde flere planlagte arrangementer og herunder også vores generalforsamling. Og vi mener udskyde – vi håber meget at vi kan gennemføre de planlagte aktiviteter i 2021. Vi får se.

Da vi ikke kan mødes ude i virkeligheden har bestyrelsen blandt andet brugt kræfterne sammen med vores fællesskabere Christian og David fra Holbæk Kommune på at få en infoskærm op at køre igen i DagliBrugsen i Nørre Jernløse. Her bliver der mulighed for at annoncere begivenheder i vores lokalområde ved henvendelse til bestyrelsen. Det kan fx være sportsbegivenheder, loppemarkeder, fastelavnsfester og andet der styrker vores lokale fællesskab. Vi ved at alt er sat på pause pt – men så er vi på forkant, når coronasitationen er kommet under kontrol. Vi regner med at skærmen er i funktion i løbet af februar måned.

Vi har også brugt kræfter på et Storyboard – et digitalt kort – hvor vi kan vise vores lokalområdes mange kendte og ukendte steder. Målet er at vi deler viden for at opbygge vores lokale fællesskab. Snart har vi teknikken på plads. Vi har også en del materiale at bygge ind i Storyboardet takket være input fra et lokalforumsmøde i efteråret. Her fik vi også kontakt til flere lokale, som vil hjælpe med skriverier og fotos, og det vil vi følge op på snarest muligt. Har andre lyst til at bidrage, er alle kræfter velkomne.

For at holde fanen højt mødes bestyrelsen fortsat, men nu alene digitalt. Vi håber også at I holder fanen højt og hjælper hinanden igennem disse mærkelige tider.

Hold ud – hold afstand – hold humøret højt.
Bestyrelsen

Generalforsamling og lokalforumsmøde udskudt på ubestemt tid

Grundet den seneste udvikling med COVID19 og skærpet forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet at udskyde vores varslede generalforsamling og lokalforumsmøde den 17. november 2020  på ubestemt tid.

Vi havde håbet at kunne gennemføre arrangementet under ordnede forhold i Vommevad Forsamlingshus, men efter samråd med vores fællesskabere og Holbæk Kommune ser vi os nødsaget til at aflyse.

Hermed overholder vi ikke vores gældende vedtægter om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af november, men vi håber på forståelse for denne beslutning.

Vi vender tilbage når situationen ser lysere ud. 

Bestyrelsen for Lokalforum Regstrup

Fælles møde om vores bedste steder

Onsdag den 30. september kl. 19

Vi bor i et fantastisk lokalområde med mange gode steder i et spændende landskab. I Lokalforum Regstrup kunne vi godt tænke os at synliggøre det ved at lave et digitalt kort til vores hjemmeside. Vores ønske er at styrke vores lokale fællesskab, ved at dele viden om det vi værdsætter.

Derfor holder Lokalforum Regstrup onsdag den 30. september en fællesaften, hvor vi sammen udpeger alle de gode steder, vi kan komme i tanke om. Vi mødes kl. 19 på Nr. Jernløse Skole på ”Det røde gulv”. Alle der har lyst er velkomne, dog er der max plads til 45 grundet COVID19 situationen.

Et godt sted kan f.eks. være Jernløse Mølle, kirkens hus i Søstrup, hængekøjerne på Brorfelde eller stien langs Regstrup Å. Det kan være attraktive løbestier og cykelruter, men også et sted som få kender, og som andre kunne have glæde af at få viden om. Gode steder er ofte forbundet med en historie om det lokale liv, og den er også meget velkommen til at blive en del af kortet.

Holbæk Kommunes fællesskaber Christian Kobbernagel hjælper os med opgaven og deltager også på vores fællesaften sammen med kommunens stiplanlægger Morten Holme. Kommunen hjælper også med at vores endelige kort kun viser steder, som er offentligt tilgængelige eller kan besøges med ejers samtykke.

Kan du ikke deltage i vores fællesaften er du meget velkommen til at sende forslag til steder og fortællinger til Lokalforum Regstrup – info@lokalforumregstrup.dk

Vi ser frem til en spændende aften

Lokalforum Regstrup

Corona

Grundet corona har vi desværre måtte aflyse vores annoncerede lokalforumsmøde den 24. marts. Derfor går vi glip af et spændende oplæg af Esben Danielsen om frivillighed. Vi håber at vi kan få ham på besøg senere på året når verden har normaliseret sig.

Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses på den anden side.

Genstart af Lokalforum Regstrup

Lidt historik:

Der har gennem længere tid været en dialog faciliteret af Holbæk Kommune (Fællesskaber Mette Bruun Pedersen og Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Brian Ahlquist) om genstart af Lokalforum Regstrup. Der har bl.a. været afholdt møder med repræsentanter for andre lokalfora for at drage nytte af deres erfaringer. Konklusionen er blevet, at fire medlemmer af den gamle bestyrelse ønsker at medvirke til at løbe et nyt lokalforum i gang og derfor indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Flere har bidraget undervejs, både fra bestyrelsen og udenfor.

Hvorfor starte op igen:

Holbæk Kommune har valgt at arbejde med Lokalfora, og rigtig megen information flyder den vej. Vi frygter, at vores lokalområde kommer til at mangle information og derved mister såvel indflydelse som mulighed for at søge tilskud til projekter, hvis der ikke findes et aktivt lokalforum. Ligeledes bortfalder det faste årlige tilskud fra Holbæk Kommune.

Hvorfor vedtægtsændringer:

Gennem dialogmøderne er vi nået frem til at foreslå en anden bestyrelsesstruktur med en større uddelegering af arbejdet. Vedtægtsændringerne indebærer derfor en bestyrelse bestående af fire områderepræsentanter, som hver for sig og i fællesskab skal sikre, at alle dele af lokalområdet involveres og tilgodeses. Dertil kommer 3 mere administrative poster, som dels skal varetage normalt administrativt bestyrelsesarbejde, og dels skal sikre, at al relevant information tilgår områderepræsentanterne. Udgangspunktet er, at Lokalforum ikke i sig selv driver projekter eller forholder sig til specifikke emner i lokalområderne, men via områderepræsentanterne sikrer en bred involvering. Bestyrelsens medlemmer kan stadig støtte og hjælpe lokale projekter og bidrage aktivt i foreninger.

Lokalforum Regstrup er lukket

Efter mange frustrationer har bestyrelsen valgt at opløse sig selv og lukke ned for alle aktiviteter.

For god ordens skyld: Vi har ikke modtaget krav, påbud, mundkurve eller hemmelige oplysninger fra kommunen, kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.

Bestyrelsen afslutter alle aktiviteter og overdrager alle aktiver til kommunen.

Foreningen er ikke opløst. Hvis nogen ønsker at fortsætte lokalforums virke, må de afholde en ekstraordinær generalforsamling og vælge en ny bestyrelse.

Den gamle bestyrelse kan ikke hjælpe, da alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har meldt sig ud af bestyrelsen.

Vi kan ikke længere kontaktes på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Lokalforumsmøde 30. januar 2019

Referat af Lokalforumsmøde & ekstraordinær generalforsamling d. 30. Januar 2019 kl. 19-21 på Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51, 4420 Regstrup

Velkomst
Ea bød velkommen til de 45 fremmødte og fortalte om bankens krav om, at vi ændrede vedtægter. Derfor har vi i dag både lokalforumsmøde og ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få rettet vores vedtægter. Lokalforum kan i øjeblikket ikke hæve penge på bankkontoen, hvis vi ikke har fået rettet vedtægterne.

Valg af dirigent og referent
Ea Riccio blev valgt til dirigent og Michael Kringelhede blev valgt til referent.

Kort introduktion til Lokalforums bestyrelse
Ea er formand og har tidligere været i Undløse lokalforum, men er flyttet til Holløsevej i Regstrup og valgt til bestyrelsen i efteråret 2018.

Michael bor på Skovvejen og startede i lokalforum, da der kom planer om at lave en motorvej igennem lokalområdet. Michael står for referater og maillisten.

Steen bor i Regstrup (bagved kirken) og står for lokalforums infoskærm i brugsen.

Charlotte bor på Hovedgaden og har været med i lokalforum i 1½ år og er kasserer og brænder for foreningshus og foreningsdagen.

Jimmy, Helle og René kunne desværre ikke deltage i dag.

Lokalforum er en foreningen, som støtter op omkring projekter og aktiviteter, som er udviklende for vores lokalområde. Lokalforum er hovedsageligt involveret i høringer og nogle gange som politisk sparring til emner taget op af Lokalforum, borgere eller Kommunalbestyrelsen.

Lokalforum har ikke indsigt i, hvad kommunens administration arbejder med (såsom hvilke konkrete virksomheder, som får byggetilladelse i vores lokalområde). Vi svarer gerne, når/hvis administrationen henvender sig og spørger, hvad vi synes om idéer, konkrete planer eller ansøgninger. Disse emner tages op på lokalforumsmøder.

Lokalforum hjælper gerne med, at arrangere dialogmøder med borgere, politikere og administration omkring konkrete emner. Derudover hjælper lokalforum med mindre økonomisk støtte til lokale arrangementer og projekter i form af sponsorater, hvis det vurderes at være nyttigt for vores lokalområde.

Chris undrede sig over, hvorfor banken ikke kan godkende vores vedtægter, som ellers blev godtaget af den samme bank for 2 år siden. Charlotte forklarede, at banken ikke ville godkende hævninger på kontoen medmindre alle medlemmer af bestyrelsen underskrev alle bilag.

Ændringer i Lokalforum Regstrups vedtægter
Vi har forsøgt, at rette vedtægterne, så de overholder anbefalingerne fra både banken, frivillighed.dk og kommunens anbefalinger.

§5 blev på den ekstraordinære generalforsamling rettet til, at bestyrelsen består af mindst 7 personer og minimum 3 personer er på valg hvert år. §9 stk. 5 blev rettet til, at bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Fælles-skaberens rolle
Mette Bruun Pedersen præsenterede sig som Regstrup områdets fælles-skaber. Mette er også fælles-skaber i Kundby og arbejder derudover med administration af kommunens ejendomme.

Mettes opgaver som fælles-skaber er, at være bindeled imellem lokalområdet og administrationen i Holbæk kommune. Vi kan som borgere og/eller foreningen til enhver tid henvende os til Mette, hvis vi har brug for hjælp med at finde ud af, hvem i kommunen vi skal henvende os til når vi har noget konkret, vi gerne vil dialog omkring.

Det kan f.eks. være omkring hvilke kommunaler puljer, der kan søges om penge fra, i forhold til lokale projekter eller arrangementer.

Mette tilstræber, at deltage til alle lokalforumsmøder i Regstrup.

SKVULP
Susanne Knudsen arbejder med planlægning og koordinering af SKVULP festivallen i Holbæk, og fortalte om planerne for festivallen i pinsen fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni 2019. Der er fri entre og i år vil SKVULP festivallen været dobbelt så stor i geografisk areal, som den var i 2018.

Alle lokalfora er inviteret til, at have en bod på festivallen. Foreninger som ønsker, at deltage i arrangementet, skal tilmelde sig seneste d. 10. maj.

Man kan også bliver sponsor eller partner til SKVULP. Det kan man læse om på http://www.skvulpfestival.dk/partnerskabsprogram/

Motorvej
Den vestlige del af motorvejen (fra Skovvejen til Sdr. Jernløse) er stadig ikke åbnet. Entreprenøren er lidt udfordret af mangel på jord og vejrforholdene. Trafikken bliver tidligst flyttet over på motorvejen til april.

Den samlede tidsplan for motorvejen holder og den forventes at åbne sidst på året (2019). Gående og cyklister på Hanerupvej vil snart blive flyttet til, at skulle igennem tunnelen under motorvejen.

Lokalforum vil forsøge, at få lov til at lave et arrangement, hvor man kan gå/løbe/cykle en tur på motorvejen i april, inden trafikken bliver flyttet over på den nye vej.

Der blev spurgt til, om Lokalforum kendte til planer om, at lave en vej fra rute 12 til rute 23. Det er ikke et projekt vi har hørt om.

Nr. Jernløse hallen
Fodbold, håndbold, badminton og gymnastik har sammen med skolen overtaget driften hallen og omklædningsrummene de næste 2 år, og har fra 1. februar overtaget vask og vedligehold af hallen. Det betyder bl.a. at det nu vil være muligt at søge kommunen om tilskud til konkrete projekter i hallen. Det kunne man ikke førhen, da kommunen selv stor for drift og vedligehold af hallen.

De har sammen ansat 1 mand til at stå for det, og han har samtidig overtaget forpagtningen af skolens cafeteria. Der blev opfordret til, at støtte op omkring det nye cafeteria og hjælpe til med, at det kan blive en succes.

Man kan se på kommunens hjemmeside, hvornår hallen er booket.

Bosætning
Kommunen har fået lavet en rapport omkring bosætning i Holbæk kommune. Administrationen vil gerne have en dialog med lokalområderne omkring vores ønsker for, hvordan vi ønsker at den fremtidige udvikling for bosætning skal være i lokalområdet.

Lokalforum opfordrer alle, til at sende os forslag og ideer til, hvad der kan være med til at udvikle vores lokalområde, så vi kan være på forkant med visionerne for vores lokalområde.
Det blev diskuteret, om det giver mening at have en bosætningsplan for Regstrup, hvis der bliver lavet et biogasanlæg. Ea fortalte om vigtigheden af, at vi har et alternativ til politikernes planer om, at udvide vores lokalområde med stor industri. Hvis vi har en god alternativ plan for vores lokalområde, kan vi måske overbevise flertallet i byrådet om, at det er bedre for udviklingen af vores område, at satse på bosætningsplanen.

Der blev opfordret til, at lokalfora samarbejder om, at få etableret flere cykelstier i kommunen.

Afrunding og tak for i dag
Der blev foreslået, at erhvervsområdet fremover var et fast punkt på lokalforumsmøderne.