Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Han kan desværre ikke igen.

Lotte Rømer Grove, koordinator for fællesskaberne var kommet i Rasmus fraværd. Hun fortalte om fællesskabernes arbejde og om hvad de kunne bruges til. Vi fik en liste over de forskellige fælleskaberer spidskompetencer og fik en general orientering. Vi er ikke pt. Høringspart i forhold til Kommunen, hvilket vi ytrede ønske om vi kunne blive.

3. Regnskab
Vi har pt. ca. 33.000 kr. Der blev uddelt 3.000 kr. til Skt. Hans ved Brugsen og 1.000 kr. til Skt. Hans i Kvansløse og 3.000kr til Fælleskabsdag.
Rest: 26.000 kr.

4. Motorvej
Motorvejsgruppen mm. fortsætte sit aktive arbejde med at få den bedste løsning. Henning orienterede om man eventuelt ønsker fra vejdirektoratets side at bevare den nordlige bane af den nuværende Skovvej til lokalvej (i stedet for den sydlige) øst for rundkørslen.

5. Cykelsti
Der er lavet en linjeføring i gruppen, som man vil fremlægge for kommunen. Forvaltningen har en anden løsning, som vi ikke kan bakke op om i Lokalforum.

6. Udstykning, ny butik
Leif kontakter Keld Johannesen vedrørende tidsplan.

7. Genbrugspladsen
Der arbejdes videre på planerne om at styrke vores genbrugsplads.

8. Lægehus/Ungdomsskole
Vi arbejder videre med planerne.

9. Infoskærme
Vi har kontakt til brugsen og er i dialog med Kevin og Morten.

10. Lokalforumsmøde, nyt Lokalforumsmøde + kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2016 og Lokalforumsmøde d. 18. august 2016.

11. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt hans, Kræmmermarked
Vi vil gerne ha input til hvad der kan være aktuelt.

12. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Klaret under punkt 2.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *