Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Interessekonflikt for formanden
Bestyrelsen mener ikke at det er et problem, at formanden også sidder i byrådet. Der er fuldt opbakning  fra hele bestyrelsen.

3. Ny hjemmeside
Vores hjemmeside skal flyttes til domænet lokalforum4420regstrup.dk. Michael og Steen sørger for at flytte siden og sikre at e-post både til @lokalforumregstrup.dk og @lokalforum4420regstrup.dk kommer frem til de samme personer.

Hjemmesiden skal udbygges med links til de lokale foreninger, skole og virksomheder.

4. Flagalle
Der er nu 50 personlige medlemmer og 15 sponsorer i forengen. Man kan melde sig ind på flagalle4420regstrup.dk/bliv-medlem.

5. Økonomi
Der er 10.000 i kassen inden tilskud fra kommunen for 2018.
Lokalforum har valgt at støtte Åvang med 1.000 kr. til at stemme klaveret.

6. Oprydningsdag
Regstrup spejderne sørger for at Regstrup deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Se mere på spejdernes facebook side eller på www.affaldsindsamlingen.dk.

7. Tilflytter adresser
Henning undersøger om vi kan få en liste over hvem der er flyttet til lokalområdet i løbet af året, så vi kan afholde et årligt velkomstarrangement for tilflyttere.

8. Lokalforumsmøde d. 31. januar 2018 i Søstrup
Lokalforumsmødet afholdes denne gang i Søstrup på Lykkegard. Lykkegard får tid til at fortælle om deres opholdsted og aktiviteter.

Vi har inviterer Enhedslisten til at fortælle om deres arbejde for Regstrup lokalområdet og derudover vil vi have et oplæg omkring vores lokalområde i Kommuneplan 2017 (som er i høring indtil d. 26. februar 2018).

9. Eventuelt
Der er nu knap 3.000 tilmeldt vores selvbetjeningsplads og der bliver afleveret mere affald end førhen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *