Bestyrelsesmøde 8. november 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Konstituering
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Sekretær: Michael Kringelhede
Suppleant: Jens E. Jørgensen
På valg i 2017: Chris Frøslev, Michael Kringelhede

Arbejdsområder:
Genbrugspladsen: Jens
Udstykninger: Peter i samarbejde med Leif Johnsen
Motorvej: Michael
Dagligvarebutik v/motorvejen: Michael og Peter
Cykelsti: Steen i samarbejde med Rikke Korndal og Ronald De Jong
Infoskærm: Michael og Steen
Foreningshus: Peter
Sociale arrangementer: Jimmy og Peter
Videointerviews: Michael, Chris og Steen

3. Genbrugspladsen
Vi arbejdere videre for en løsning, hvor genbrugspladsen bliver ubemandet og døgnåbent (hvor man bruger en telefonen for at åbne porten).

4. Næste lokalforumsmøde
Vi vil forsøger at få Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området til januars lokalforumsmøde.

5. Møde med politikere fra udvalget for lokal udvikling
Vi arrangerer et møde d. 1. december i spejderhytten. Peter sender dagsorden.

6. Holbæk kommune/byråd
Chris tager til møde om Fremtidens byggeri og boformer d. 22. november.

Vi inviterer SKVULP til at holde et oplæg til lokalforumsmødet i januar.

Byrådet har besluttet, at kommunen gerne vil sælge et stykke jord til Regstrup spejderne, så der bliver etableret en shelterplads med 2 shelters med plads til 8-10 personer i hver midt i Regstrup. Efter planen skal shelters og Grønne Hjerte være etableret i forsommeren 2017.

Grønne hjerte

7. Eventuelt
Chris undersøger hvad det vil koste at genetablere flagalleen på Hovedgaden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *