Bestyrelsesmøde 5. januar 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på møde med udvalget for lokal udvikling
Det var et godt møde og vi var glade for det store politiske fremmøde og deres positive interesse for vores lokale projekter.

3. Tilretning af vedtægter
Vores nuværende vedtægter har ikke taget hensyn til en selvstændig økonomi for foreningen (da kommunen administrerede kassen).

Jens og Chris laver et oplæg til tilpassede vedtægter til vores næste bestyrelsesmøde i marts, og så skal vi holde en ekstraordinær generalforsamling til sommer.

4. Lokalforumsmøde + kommende møder
Dagsorden til lokalforumsmødet:
– John Harpøth fortælller om Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området
– Multihus til foreninger m.m. (Peter)
– Udstykninger og omfartsvej (Chris)
– Cykelsti fra Søstrup til Holbæk (Peter)

Fra bestyrelsen kunne vi godt tænke os at høre om Dansk Folkepartis planer for cykelstien fra Søstrup til Holbæk, den resterende del af ringvejen og planerne for fodboldbanerne ved ringevejen samt mulighederne for flere udstykninger i Regstrup.

Michael undersøger om Jernløsekoret har lyst til at deltage til lokalforumsmødet.

5. Sociale arrangementer
Regstrup spejderne afholder fastelavn i Regstrup og Kvanløse Sogns Beboerforening holder fastalavn på Tanken, Ringstedvej 239.
29. april er der loppemarked i Kvanløse på Tanken, Ringstedvej 239.
Mølledagen i år er 18. juni.
I Kvanløse er der Skt. Hans arrangement på Golfbanen, Ringstedvej 196.
Regstrup spejderne holder Skt. Hans i Regstrup.
Spejderne åbner Grønne Hjerte til sommer.
Brugerrådet arbejder for at afholde Foreningernes dag d. 26. august.
Lokalforum sætter en bod op til Mølledagen og Foreningernes dag.

6. Flagalle
Vi søger om tilladelse til at opsætte flagalle langs Hovedgaden fra gl. skole til stationen på højre side (i retning imod stationen) samt fra Hanerupvej til stationen på venste side samt Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen. Det vil blive 80-100 flagstænger.

Vi arbejder videre på at finde finansieringen, få kommunen til at etablere flaghuller samt finde frivillige til at opsætte og nedtage flagalleen.

7. Nye boligformer
Lokalforum arbejder for flere udstykninger med alternative boligformer som f.eks. Møllestensparken i Tuse eller ollekolle.

8. Infoskærm m.m.
Peter sørger for at skærmen bliver sat op og Michael sørger for at bestille mobilmodem og etablere indhold til skærmen.

9. Ny fælleskaber
Steen Kroman Ankersen er ny fællesskaber for Regstrup og kan kontaktes på stkran@holb.dk eller tlf. 72365257.

10. Eventuelt
Kan vi etablere en fælles kalender for lokalområdet?

Skal vores bestyrelsesmødet afholdes på forskellige lokationer i vores lokalområde?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *