Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 2016

1. Godkendelse af referat
Referetet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Motorvej
Vi afventer ekspropriationskommissionens rapport omkring 2. etape. Michael følger op på sidste nyt hos Vejdirektoratet og hos kommunen og opsummerer status med en kort præsentation til lokalforumsmødet.

4. Cykelsti
Det var et godt fremmøde og en god mediedækning ved morgenkaffen onsdag d. 10. februar i Tingtvedsvinget på Søstrupvej.

Kvanløse beboerforening vil ydermere tage kontakt til Vejdirektoratet omkring den manglende cykelsti fra Harmskrydset til Holbæk.

5. Genbrugspladsen
Vi arbejder videre på at bevare vores genbrugsplads og forbereder en handlingsplan til lokalforumsmødet.

6. Udstykning
Keld Johannessen præsenterede planerne for udstykning ved Holløsevej i henhold til Lokalplan nr. 14.04 samt muligheden for udstykning af dagligvarebutik ved Holløsevej. Derudover ville Keld undersøge muligheden for skovrejsning ved Holløsevej.

7. Ny butik
Lokalforum støtter planerne om at undersøge mulighederne for etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med Ringvejen og vil tage det op på lokalforumsmødet.

8. Lokalforumsmøde d. 17-03-2016 + kommende møder
Dagsordenen kan ses under Lokalforumsmødet.
Vi sætter en annonce i Venstrebladet og sørger for at sætte opslag op i Regstrup området.

9. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans fest samt Kræmmermarked
Foreningerne i Regstrup arbejder videre på en ny foreningernes dag d. 27. august 2016.

Peter vil tage kontakt til brugerrådet omkring mulighederne for at støtte op omkring spejdernes årlige Sankt Hans arrangement.

10. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ingen nyheder.

11. Eventuelt
Vi undersøger muligheder for at få sat en eller flere infoskærme op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *