Bestyrelsesmøde 27. januar 2016

1) Lokalforums arbejde
Tidligere formand, Helle Wendelboe, fremlagde Lokalforums arbejde igennem tiden. Vi har haft en indflydelse på:
– Foreningernes dag
– Børneloppemarked
– Skolestruktur høring
– Motorvejen
– Stjernehuset parkering v/Holløsevej
– Sti fra Åhaven til Kirkestien med bro over åen
– Bænke på Kirkestien (ansøgt af stavgængerne)
– Kirkesti er blevet fejet og ryddet for sne
– Infoskab ved Brugsen

2) Lokalforums fokusområder lige nu
Vi snakkede om 3 punkter som Lokalforum lige nu skal have deres opmærksomhed på. Disse 3 punkter er:

2a) Genbrugspladsen
Der skal skrives til Fors at vi ønsker en ringeordning – så borgerne kan aflevere deres affald når det passer dem. Kara Nova Ren har dette, og det fungerer.
Hvad med Undløse? De får rigtig langt til en genbrugsplads. Der har været møde den 3/2, vedr dette. (Dennis)

2b) Cykelsti
Dette støtter vi op om. Der har været event derude den 10/2, med morgenkaffe fra 7.30-8.30. DR Ultra og Nordvestnyt har været derude, sammen med pigerne fra Facebookgruppen og nogle politikkere. (Leif)

2c) Motorvej
Den skal vi stadig have hold i. Vejdirektoratet afventer kommunen, for hvor Ringvejen skal ligge. Det skal meget snart meldes ud, da de ellers ligger den som vist på de oprindelige billeder, med tilkørsel ned til oprindelig skovvej.

Jimmy arbejder videre mht. om der er interesse for en discount butik ved tilslutningsanlægget.

Kommunen vil gerne at der bliver udstykket ved Ringvejen.

3) Udstykning
Leif snakker med Keld og Søren om den tidligere udstykning ved Holløsevej/Ringvejen, bliver til noget i denne omgang.

4) Facebook
Dennis laver Facebook profil

5) Sociale arrangementer
Lokalforum kunne på sigt godt kunne tænke sig:
– Børneloppemarked
– Skt.Hans fest
– Byfest
– Kræmmermarked
– Vi vil gerne at foreningerne kunne bakke op om Skt. Hans bål/byfest/kræmmermarked.

Næste Lokalforummøde
På næste Lokalforummøde skal følgende på dagsordenen:
– Vores mærkesager 2a+2b+2c
– Hvad synes lokalområdet om det?
– Discount butik. Hvad er stemningen for det ved motorvejstilslutningen
– Sidste nyt vedr. motorvej/Ringvej
– Nyt fra byrådet, hvad kommer der til at blive taget op i byrådet i nær fremtid ?

Næste lokalforummøde er 17. marts 2016 kl 19-21.

Kommende bestyrelsesmøder er 3. marts, 14. april og 9. juni 2016 kl 19-21.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *