Bestyrelsesmøde 22. august 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Fællesdag
Der er fællesdag d. 2. september og vi arbejder for at få det sidste på plads til arrangementet.

3. Genbrugsplads
Der var møde d. 3. juli omkring vores selvbetjeningsplads og Fors er generelt tilfredse med sorteringen.

Folk er blevet bedre til at lade være med at aflevere miljøfarligt affald.  Men ved sidste gennemgang var der asbest i de forkerte containere og madrester i brændbart.

Fors har ringet til omkring 100 personer, som ikke har sorteret korrekt og de fleste kommer og rydder op når de bliver kontaktet.

Fors planlægger at fortsætte pladsen som selvbetjeningsplads. Affaldsmængden der bliver afleveret er fortsat stigende.

4. Flagalle
Flagalléen kommer op til fællesdagen.

Når kommunen har godkendt de sidste placeringer kommer vi op på 120 flagstænger i alt i flagalleen i Regstrup.

Det koster 1.000 kr. i startgebyr og 10 kr. pr. flag at få sat flagalléen op. Se mere på flagalle4420regstrup.dk.

5. Økonomi
Der er 10 mio. kr. i puljen til udvikling af lokalområderne.

Vi afventer kriterierne for ansøgninger til puljen.

6. Tryghedsambasadør
Vi har p.t. ikke nogen kandidat fra lokalområdet.

7. Tilflytter adresser
Kommunen sender en invitation ud til alle tilflyttere fra det seneste år. 

8. Cykelstigruppen
Lokalforum støtter cykelstigruppen med 1.000 kr. til eventet d. 27. august i svinget i Tingtved.

9. Bredbånd
Regstrup og Kundby kan søge om medfinansiering af fibernet via bredbåndspuljen.

10. Skal vi søge om at få et Kommunalbestyrelsesmøde til Regstrup i 2019
Vi ansøger kommunalbestyrelsen om at afholde et af de 3 bestyrelsesmøder, som er planlagt til at skulle afholdes udenfor Holbæk i 2019, bliver afholdt i Regstrup.

Steen og Henning lægger en plan og indsender en ansøgning.

11. Eventuelt
Jens har repræsenteret lokalforum til Skovvejens skoles læringsbazar i started af august.

Frivillighedsrådet har inviteret lokalforum til at deltage til med 12 repræsentanter fra lokalområdet til Frivillig Fredag 2018 d. 24. september. 

Vi har fået ny fællesskaber for Regstrup området: Mette Bruun Pedersen.

Vi forsøger at etablere et fundraiser kursus for foreningerne i Regstrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *