Bestyrelse

Du kan altid kontakte lokalforums bestyrelse på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Jimmy Singerholm
Tlf.: 28747447
E-post: jimmysingerholm@gmail.com

Michael Kringelhede
Tlf.: 20943546
E-post: michael@lokalforumregstrup.dk

Steen Bech
E-post: steen@lokalforumregstrup.dk

Charlotte Sørensen
Tlf: 20861200

Ea Riccio

Helle Houmann

Rene Bergkvist
Tlf: 53687402

Suppleant:
Anni Olsen
Tlf: 22104202

Revisor:
Keld Saxtoft

På valg oktober 2019:
Jimmy Singerholm, Michael Kringelhede, Steen Bech, Charlotte Sørensen og Anni Olsen.

På valg oktober 2020:
Ea Riccio, Helle Houmann og Rene Bergkvist.