Opstart på grupper

På et lokalplanforumsmøde i 2019 blev der dannet flere arbejdsgrupper, hvor frivillige kræfter arbejder på at vores lokalområde skal blive endnu bedre at bo i. 

Arbejdsgrupperne arbejder uafhængigt af Lokalforum Regstrups bestyrelse, men vi bifalder at lokale kræfter går sammen om at få idéer omdannet til virkelighed.