Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup 2023

Opdateret: 22 November 2023

(Download Referat
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Lokalforum Regstrup

Mandag den 30. oktober 2023 – kl. 19:00-21:00

Generalforsamlingen afholdes på ”Det røde gulv” på:

Nr. Jernløse Skole, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning v/formanden, Ea Riccio

3.       Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/kassereren, Chris Frøslev

4.       Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag inden fristens udløb den 23. oktober 2023.

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:  På valg er Chris Frøslev og Rikke Farsøht Korndal, som begge
modtager genvalg, og Ea Riccio, som ikke modtager genvalg.

6.       Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: På valg er Mathias Steen Kildegaard, som modtager genvalg.
Den anden suppleantpost er pt. ikke besat.

7.       Valg af revisor: På valg er Keld Saxtoft, som modtager genvalg

8.       Valg af revisorsuppleant: Posten er pt. ikke besat

9.       Eventuelt

Efterfølgende afholdes Ordinært Lokalforumsmøde med indlæg omkring hvad der rører sig i vores område.

Hilsen Bestyrelsen – bestyrelse@lokalforumregstrup.dk