Velkommen

Regstrup Lokalområde ligger midt i Holbæk Kommune og favner udover Regstrup en lang række landsbyer herunder Søstrup, Kvanløse, Brorfelde og Sdr. Jernløse. Lokalforum Regstrup har til formål at fungere som platform for dialog mellem borgerne samt mellem lokalområdet og kommunen.

Har du gode idéer til vores arbejde med Lokalforum Regstrup er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du kan se hvad bestyrelsen sysler med ved at følge med under punktet Bestyrelsesmøder.

Sidste nyt fra bestyrelsen kan læses nederst på siden.

 
Lokalforum Regstrup indkalder til

Lokalforumsmøde og generalforsamling for 2020 og 2021
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19

Mødet afholdes på Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup.
Der vil være mulighed for at deltage i en rundvisning og efterfølgende fællesspisning med start kl. 17.

Lokalforumsmødet inden generalforsamlingen er endnu ikke helt på plads, men kommer til at handle om de fremtidige trafikale forhold i og omkring Regstrup/Nr. Jernløse.

Detaljeret dagsorden for hele arrangementet fremlægges senere

I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan fremsendes pr. e-mail til bestyrelse@lokalforumregstrup.dk eller
afleveres/fremsendes direkte til et bestyrelsesmedlem.